The God Who Sees

Die Begrip van Liefde


Die Begrip van Liefde

Die liefde is ‘n konsep wat min mense werklik verstaan. Ons koppel meestal liefde met troues en verhoudings. Dis ver van die volle begrip van liefde. Ons assosieër 1 Kor vers 13 gewoonlik met ‘n preek wanneer twee mense trou. Ons begrip van liefde is so oppervlakkig dat ons dit nie maklik met ander oë daarna kan kyk nie. Tog het God ons dit oor en oor verduidelik in Sy woord en ook prakties deur Sy Enigste Seun te stuur  om vir ons sondes te sterf. Watter grooter liefde is daar wat dit kan ewenaar. Ons begrip is te klein en te beperk vir wat die liefde werklik beteken.

Die karakter van God het so oneindig baie fasette dat ons diep kan delf in die ryk aarde van Sy wysheid, Sy almag en Sy onwrikbare regverdigheid en geregtigheid. Ons kan dink aan die feit dat Hy nooit verander nie, nooit oud word nie, en nooit ooit misluk nie. Hy  het elkeen van ons geskape op Sy eie unike manier, geen een van ons is per ongeluk gebore nie. Hy het tot die dag van ons geboorte bepaal. Hy het die mens so lief dat Hy in Sy almag elkeen in gedagte gehad het voor die grondlegging van die aarde. Hoe bevoorreg is ons nie as mens dink Hy kon maklik een van ons uitgelaat het. Dan sal daar niemand soos JY gewees het nie. Daar is net EEN jy!!!! Ons is geskape met ‘n spesifieke doel en rede. Daardie liefde kan nie ge-ewenaar word nie. Sy wysheid is ver bo ons begrip en verstand.

“Wie het die Gees van die Here bestier en as Sy raadsman Hom onderrig? Met wie het Hy raad gehou, dat diè Hom verstand sou gee en Hom sou leer aangaande die pas van die reg, en Hom kennis sou leer en Hom bekend maak die weg van volledige insig?” (Jes 40 vers 13 en 14).

Ons kan onsself net voorstel hoe dit voel as jou eingste kind of die persoon vir wie jy die meeste lief het opgeoffer word vir sondaars wat jy nie eers ken nie. Dit sal enige een se hart breek en jy sou dit kwalik kon hanteer. Net so, maar so oneindig meer, voel God oor jou en my. Omdat Hy jou gemaak het en weet wat Sy doel vir jou is, sal Hy alles doen om jou insig oor Hom te verbreed. God het ons so innig lief dat HY Sy enig gebore Seun gestuur het om ons sondes te versoen. Hy kon en wou nie toelaat dat Sy kinders verlore gaan nie, maar die ewige lewe moet be-erwe.

LIEFDE – AGAPE LIEFDE. Dit word gedefinieer as ‘n wilsdaad waardeur God Homself vir ewig vir ons gee. Is dit maar net nog ‘n koue definisie? Nee, allermins! Dis meer as ‘n warm gevoel, meer as omgee – God het Homself vir ons gegee!!  Agape is die griekse woord vir liefde. Maar dis meer omskrywend met meer begrip. Dit dui nie in die eerste plek oor gevoel nie, maar op ‘n doelbewuste keuse en ‘n daad wat daaruit voortspruit. Dit is God wat vir jou sê: “ Ek gee Myself vir jou.” Liefde is God , want God is liefde. Daarom is dit moeilik om te dink dat enigiets vir Hom belangriker kan wees as dat Sy liefde volkome vervulling moet vind. Hy het alreeds gekies om Homself vir ons te gee, en daar is niks wat meer waarde het as dit wat HY gee nie.

Hier kom ons egter voor ‘n baie interessante ding te staan, naamlik die feit dat ek en jy die vervulling van daardie liefde kan belemmer. Sy liefde moet ontvang word. Liefde wat nie ontvang is nie, is onvervulde liefde – Ons kan Sy liefde verwerp deur ons eie kop te volg en om te beweer dat ons niemand nodig het nie. Dit word gedefinieer as hoogmoed en selfs verwandheid – as mens besef wie God is. Tog laat God ons toe om ons eie besluite te neem, al breek dit Sy Vaderhart!!!!!!!!!

Nou kan ons kyk na wat ons doen wat God se Hart breek!!

Besef jy dat liefde die naaste aan God se Hart lê?

Besef jy werklik dat dit God se eerste gebod is, en dat dit God se eerste opdrag aan die mens is?

Dit kom voor in die ou testament en ook in die nuwe testament.

Wie van ons sal ons lewe aflê vir ons vriende?!

“Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het”.

(Romeine 8 vers 37)

Kentekens wat ware Goddelike liefde:

1 Johannes 4 vers 7 tot 20.

Bewys dat ons van God is. Vers 7.
Bewys van ons kindskap . Vers 7 en 5 vers 1.
Bewys dat ons kennis van God ontvang. Vers 7 tot 8.
Ons moet doen wat God doen, want God is liefde. Vers 8 en 16.
Goddelike liefde wat net God in ons kan plant. Vers 9.
God het Sy eie Seun gestuur vir ons sondes. Vers 9.
Sodat ons die ewige lewe mag be-erwe.Vers 9,10 en 14.
Omdat God ons eerste liefgehad het. Vers 10 en 19.
Omdat ons liefde ontvang het en vir soveel vergewe is. Vers 10.
Omdat dit ons plig is asgevolg van die gebod. Vers 11.
God het ons eerste liefgehad toe ons nog goddeloos was. Vers 11.
Omdat God in ons woon. Vers 12.
God  se liefde het in ons perfek geword. Vers 12.
Weens die inwoning van die Heilige Gees. Vers 13.
Omdat ons in liefde glo. Vers 13.
Ons wandel in God. Vers 16.
Ons is volgens God se ewebeeld geskape. Vers 17.
Dit bewys dat God ook lief het. Vers 20.
Dis ‘n gebod. Vers 21; 5 vers 2
Dit kom natuurlik as kind van God. 1 Joh 5vers1en 2.

1 Korinthiërs 13 vers 4 tot 7

In hierdie gedeelte gee Paulus vir ons ‘n algehele oorsig van wat die liefde werklik is. Dat die liefde die grootste genade is wat aan ons geskenk kan word. Ons kan en moet dit nie net in verhoudingskonteks lees nie want dis nie al betekenis van die gedeelte nie. Dit moet ‘n lewenswyse wees met ander woorde dit moet jou houding wees teenoor almal en selfs jou vyande. Is jy so ‘n persoon?  Kan jy liefde toon tenspyte van wat die omstandighede is? Hoe lyk jou liefde???

Gaan kyk wat sê 1 Kor 13.

Die liefde is lankmoedig en vriendelik  –

Is jy altyd behulpsaam al vra iemand vir iets onmoontlik terwyl jy rustig sit en ontspan? Is jy nog vriendelik met die persoon as jy besig is met die kinders se huiswerk so tussen die maak van die kos op die stoof? Wat van as jou man laat by die huis kom, met watse verskoning ookal en jy het regtig ‘n dol dag gehad en sy hulp sou gehelp.

Die liefde is nie jaloers nie –

Jaloesie word beskryf as warm hitte. ‘n Positiewe en slegte gevoel. Die eerste wet oor jalousie kry ons in Numeri 5 waar die Here met Moses gepraat het oor troubreek van die vrou teen die man.
Is jy jaloers op iemand  wat dalk mooier as jy is of meer geld het as jy of dalk alles is wat jy wens om te wees.
Is jou jalousie van so ‘n aard dat dit jou lewe oorneem???????????

Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie –

Spog jy maklik en is selfvoldaan in jou eie sukses sonder dat jy besef wie jou in staat gestel het om dit te bereik

Die liefde handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie –

Is jy opgevang in jou eie ou lewetjie dat jy niks en niemand  anders raaksien nie.
Gedra jy jou soos ‘n koningskind, of is jy iemand wat net aan jouself dink en bitter min aan ander se gevoelens? Hoe lyk jy vir jou medemens?  Is jy altyd dwars en praat jy groot of te veel sodat jy net gewoond geraak aan jou eie stem?
Dink jy eers aan jou medemens en dan aan jouself?

Die liefde word nie verbitterd nie, is nie bly oor die  ongregtigheid nie –

As jy van iemand weet wat iets verkeerd doen bly jy stil of sal jy probeer om die persoon reg te help, al weet jy dat die persoon nie na jou sal luister nie?

Die liefde bedek alles, glo alles, verdra alles  –

Kan jy jou medemens verdra ongeag wat gebeur het.
Kan jy oor die persoon se foute kyk en nog steeds liefde betoon – juis omdat jy weet dat die persoon ook maar menslik is, met hulle eie probleme?
Spook die verlede nog by jou en tob jy oor wat ander aan jou gedoen het? Het jy dalk nog ‘n wrok teen die wat jou kwaad aangedoen het?
Bitterheid vreet aan jou siel tot jy geen gevoel ontwikkel vir jou medemens en dit is een van die grootste wapens van satan. Hy besef dat die bitterheid jou sal vernietig, dan hoef hy niks verder te doen nie. Is jy jou grootste viand?

Die liefde reken die kwaad nie toe nie –

Blameer jy altyd ander mense of erken jy jou eie foute?
Is jy haatdraend of kan jy jou medemens maklik vergewe ongeag wat gebeur het?

Na alles kan jy voor mense doen wat jy doen wanneer jy alleen is? Mense is altyd so bekommerd oor wat die mense van hulle sal sê. Dink jy ooit daaraan dat God jou altyd sien. Dag en Nag, Altyd!!! Is jy dan meer bevrees oor wat mense sê as wat God van jou gaan sê? Hy ken jou hart, jou siel en alles wat jy is. Tog aanvaar Hy jou net soos jy is. Hoekom kan mense nie verstaan dat God jou diepste geheime ken en jou gedagtes ken nog voor jy dit dink nie. Is jy nie bang vir die oordeel van die Grote God nie. Hoekom is jy bang vir mense wat jou niks kan doen, behalwe om jou gevoelens seer te maak . Is dit nie omdat jy kleinserig is nie en jy jou gevoelens wil spaar nie. Dit is ‘n sonde om kleinserig te wees, want dit beteken jy beskerm die eie ek en dit hoort nie by die kinders van die Here nie. Ons is oorwinnaars in God! Moenie dat jou gevoelens jou lewe oorneem nie. Besluit self of onder een van die bogenoemde val. Indien wel werk aan jou gesindheid! En bid dat God jou wysheid sal gee…….

Johannes 15 vers 9 tot 13.

“Soos die Vader My liefgehad het, het Ek julle ook liefgehad. Bly in hierdie liefde van My. As julle My gebooie bewaar, sal julle in My liefde bly, net soos Ek die gebooie van My Vader bewaar en in Sy liefde bly. Dit het Ek vir julle gesê, dat My blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Dit is My gebod, dat julle mekaar moet liefhê net soos Ek julle liefgehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee”.

Hoeveel moet ons liefhê?

Met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand (Mat 22 vers 37)
Jy moet jou medemens liefhê soos jouself (Mat 22 vers 39)
Jy moet oorvloedig liefhê. (Ps 119 vers 167)
Jy moet liefhê soos Jesus ons lief het. (Joh 15 vers 12)
Jy moet so liefhê dat jy jou lewe vir jou medemens sal gee. (Joh 15 vers 13)
Jy moet liefhê sonder einge voorwendsels (Rom 12 vers 9)
Jou  liefde moet ontvang word deur die Heilige Gees (2 Kor 6 vers 6)
Jou liefde moet in opregtheid geskied (2 Kor 8 vers 8)
Jou liefde moet as diensbaarheid wees teenoor jou medemens (Gal 5 vers 13)
In jou liefde moet jy ander aanvaar net soos hulle is (Ef 4 vers 2)
Dra liefde uit met ‘n suiwer hart (1 Pet 1 vers 9)
Dra jou liefde uit soos met broers (Rom 12 vers 9 en 1 Pet 3 vers 8)
Gee liefde nie woord nie maar in daad (1 Joh 3 vers 8)
Liefde sonder vrees (1 Joh 4 vers 18)

Die woord GENADE  is wat Jesus ons bied:

G  – Gee vir Jesus en vra om te help

Hy is die enigste een wat aan jou hierdie groot genade van liefde kan skenk. Liefde vir jou man/vrou, kinders en vriende. As jy in jou huis (Die voorbeeld van Jesus) begin uitleef, God aanbid, Hom dien met alles, sal daar veranderinge in jou lewe kom. Veranderinge soos om ‘n geduldige maat, ma of vriendin te wees.

E  – Erken dat jy swak is (humeur, tong)

Baie van ons het soveel verskuilde dingetjies wat ons wegsteek vir ander, maar in jou huis, daar waar jy jouself is, beleef jou man/vrou en kinders die ware jy. Hoekom laat ons altyd ANDER mense die mooi in ons sien, maar die by die huis ervaar die lelike??

N  – Nie ingee teen satan nie

Jy het nou jou tekortkominge vir die Here gegee. Vat dit dag vir dag. Bid vir krag en wysheid om elke oomblik reg te lewe.

A  – Ander om vir jou te bid in jou tekortkominge

Kry vir jou twee gebeds maats om vir jou te bid om hierdie problem te oorwin.

D  – Dank God elke oomblik vir oorwinning

As jy ‘n dag oorwin het dank God

E  – Eer God dat Hy jou gehelp het

Open jou hart nou vir jou man/vrou, kinders, vriende en jou medemens.

Hoe wys jy jou liefde en toewyding in die taal wat mense verstaan? Gary Chapman gee vir ons soveel daaglikse riglyne in sy boek “Vyf tale van die liefde”

Fisieke aanraking
Kwaliteit tyd
Opbouende woorde
Geskenke
Diensbaarheid

Ons kan soveel lees, praat en mediteer maar as ons nie by ons self eerste begin om ‘n totale verandering te maak nie. As ons nie die eerste wilsbesluit neem om te verander nie, sal God ons nie kan help nie. Ek doen ‘n beroep op jou vandag te verander, om God te vra om jou te verander, want sonder liefde kwyn ons weg bietjie vir bietjie. Ons kan nie ‘n goeie verhouding hê as ons nie die liefde van God in ons het nie.

WANT GOD IS LIEFDE

526total visits,1visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie