The God Who Sees

Die Beloofde Land Deel 2


Die Beloofde Land Deel 2

[Hierdie artikel is geneem uit Dr. James van Zyl se Maandblad.]

3. Bring elke gedagte onder beheer. (Ef 4:17, 23:2, 2 Kor 10:5)

Hou op om te fantaseer en begin om jou eie lewe te lei. Verbreek planne en werp skanse neer. Ondersoek die bron van jou gedagtes en weerstaan gedagtes wat die Woord van God weerspreek.

4. Aktiveer jou gemoed.

God sal jou nie beroof van jou gemoed nie, maar satan sal.

a. Neem die volgende beslissing : “my gemoed behoort aan my en ek sal dit gebruik. Ek sal geen mag van buite toelaat om my gemoed te gebruik of te beheers nie.”

b. Oefen jou gemoed deur te dink : begin dink, redeneer, konsentreer, onthou en verstaan.

5. Stel vas wat die toestand van ‘n normale gemoed is en veg deur na vryheid.

Moenie tou opgooi nie! ‘n Stryd word gewen deur te veg, nie deur weg te hardloop nie!

Die karaktertrekke van ‘n vry gemoed is soos volg :

1. Gedagtes word onderwerp aan Jesus Christus. (2 Kor 10:5)

2. ‘n Gemoed wat ingestel is met jou gees (Rom 8:6) (Onthou, ons kies waarop ons ons gedagtes wil fokus. Christene moet kies om hulle gedagtes op God en die Heilige Gees te fokus)

3. ‘n Vry gemoed kan :

Konsentreer, inneem, onthou, redeneer, verstaan.

‘n Nuwe gemoed is die hoogste moontlikheid wat God verordineer het vir jou gemoed. Die gemoed sal verduister bly tot die mate wat die lig verhinder word om binne te dring. Satan kan die gemoed binnedring tot die mate waarin dit in duisternis verkeer m.a.w. hoe meer duisternis (gebrek aan lig, gebrek aan waarheid) daar in die gemoed is, hoe ‘n groter houvas het satan op daardie gemoed.

‘n Geslote gemoed is beslis ‘n teken van misleiding. ‘n Passiewe (on-aktiewe) gemoed gee vrye toegang aan demone. Die gemoed moet ook nie deur emosies beheers word nie. (2 Tim 1:7) Geestelike groei en die vernuwing van die gemoed gaan hand-aan-hand. Jy het die verantwoordelikheid om jou gemoed te vernuwe. (Ef 4:23) Die vernuwing kom in die mate wat jy God se Waarheid laat deurdring tot elke hoekie van jou gemoed.

Die Wil.

Die bekende Godsman Watchman Nee het die volgende gesê : “The will of a man can be taken as his real self, for it truthfully represents him … Our emotions merely express how we feel; our mind simply tells us what we think, but our will communicates what we want.” God sal nooit die mens se wil verkrag nie, m.a.w. as die mens vir God nee sê en teen God kies, sal Hy die mens se keuse respekteer.

Die Potensiaal van die wil.

Potensiaal beteken moontlikheid – dit waartoe die wil instaat is. ‘n Kind van die Here sal nie oorwinning behou indien hy nie sy wil motiveer en be-oefen nie. Die duiwel sal alles in die stryd werp om jou wil in gebondenheid te bring. Dis ons wil wat hom weerstaan. Solank as ons hom weerstaan met ons wil, kan hy ons nie bykom nie. Die mens behou sy vryheid deur die duiwel te weerstaan met sy wil.

Die eerste Wet van die Gees :

Niks kan met ‘n mens bereik word sonder die toestemming van sy wil nie.

Ps 8:5-7 : wat is die mens dat U aan hom dink, en die mense kind dat U hom besoek? U het hom ‘n weinig minder gemaak as ‘n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van U hande; U het alles onder sy voete gestel … (Lees ook Rom 5:17) In watter opsig is die mens soos God? Die mens se wil gee vir hom die vermoë om oor sy eie lewe en lot te besluit : hy het ‘n vrye keuse en kan daarmee ook God weerstaan. God sal nie teen jou wil optree nie, en totdat jy gekies het, sal niks verander nie. Ook die vyand (die duiwel) kan nie jou wil verkrag nie, jou vrye wil is ‘n beskerming teen die bose werke. Ef 4:27 … en gee aan die duiwel geen plek nie. Die mens kies met sy wil om aan die duiwel ‘n plek te gee! Joh 5:18 : Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die bose het geen vat op hom nie.

Die tweede Wet van die Gees :

God vereis dat die mens se wil aktief moet wees om sodoende God se wil te bereik. Maar, satan vereis ‘n passiewe (onaktiewe) wil om sodoende sy doel te bereik.

Wanneer ‘n mens neutraal is en weier om ‘n besluit te neem, wil God en kan God niks doen nie. Redding vind byval by ‘n mens se wil, nie by sy emosies nie.

Geestelike lewe begin met ‘n keuse : dit is ‘n besluit om God te dien en om God se Wil jou wil te maak.

Geestelike eenheid kom wanneer die mens se wil aangesluit is by God se Wil. Dit beteken nie dat  die mens ophou om te bestaan en dat sy eie wil nie meer bestaan of funksioneer nie, maar dat hy kies om sy wil in lyn te bring met God se Wil.

Ons beslissings bevestig God se Wil in ons lewens. Wanneer jy uitreik en God se Wil vasgryp, kom Sy Arm in beweging.

As jy ‘n kind van God is, is jou wil aangesluit by God se Wil. Jou wil hou egter nie op om te funksioneer nie.

God verwag nie dat jy jou wil en persoonlikheid moet afstaan nie. God aktiveer (verlewendig) jou wese op elke gebied : Gemoed, liggaam, bewussyn, lewe.

God vervang nooit jou wil met Sy Wil nie. Hy verlang intelligente, gewillige medewerking met Sy Wil.

Vryheid en oorwinning kan nie instand gehou word sonder ‘n aktiewe wil nie.

Weereens Watchman Nee : “Bose geeste .. benodig ‘n lee gemoed en ‘n passiewe wil.” ‘n Onaktiewe wil is ‘n oop deur vir satan – dan spring hy aan die werk.

‘n Passiewe wil en besluiteloosheid sal altyd neerlae bring op geestelike gebied.
Die Kinders van God word mislei as hulle wil hê God moet al hulle besluite neem. Hulle is bevrees om die verantwoordelikheid te neem vir beslissings wat hulle toekoms sal bepaal, en dan soek hulle raad gewers en leraars om vir hulle te besluit. Let wel : Jy is altyd verantwoordelik vir jou besluite, jy kan nie daardie verantwoordelikheid ontduik nie. Ef 5:10 : En beproef wat die Here welbehaaglik is …. Vind uit wat God wil hê en kies met jou wil om dit te doen!

Misleiding vloei voort uit passiwiteit. Passiwiteit is die wil wat nie werk nie.

Ongelukkig is dit gewoonlik heeltemal toegewyde Kinders van God wat begeer om God se Wil te doen … “Ek wil toegee aan God in alle omstandighede”… wat die fout begaan om te dink dat elke omstandigheid in hulle lewe die Wil van God is. As jy aanneem dat elke situasie in jou lewe God se Wil is, sal jy nooit stand inneem (konfrontasie) teen ‘n saak wat satan oor jou lewe bring nie. Let wel : God se koninkryk word bevestig deur konfrontasie (stryd).

Die Derde Wet van die Gees :

Die wil staan tussen die goeie en die bose. As dit aangesluit is by God se Wil bring dit harmonie tussen God en die mens en stel die krag van God vry tot volle saligheid.

Die wil is ‘n sensor van alle gedagtes wat in die bewussyn in kom vanaf die onderbewussyn.Ons onderbewussyn is ‘n opgaardam van alle slegte ondervindings van die lewe en verlede. Die vyand gebruik die onderbewussyn om met gedagtes in die bewussyn binne te dring.

Die wil ontvang of verwerp hierdie gedagtes. Ons moet die terneerdrukkende gedagtes en vrese van die onderbewussyn weerstaan met die wil.

Dit neem baie wilskrag en self fisiese energie om sulke emosionele opwellings wat die onderbewussyn aan kom teen die wil, te onderdruk. Diep emosionele opwellings of probleme wat opstoot sal die wil verswak.

Wanneer die wil dan ophou om satan op daardie gebied te weerstaan, neem satan beheer oor.

Die vernuwing van die gemoed versterk die wil en maak dit vry van bindinge. Dit is ook baie belangrik om genesing te ontvang van emosionele seerplekke, m.a.w. om vernuwe te word in die gees van jou gemoed.

Let wel : Om onder druk te lewe vir lang tye sal jou passief maak – jy word so moeg dat jy nie meer wil, wil beoefen nie. Uitgebrand – dit is die gevolg van oorwerk of selfs oorbetrokkenheid by geestelike bediening.

Passiwiteit van die wil.

1. Simptome van Passiwiteit.

Traagheid : altyd wagtend op iemand of iets anders om jou te aktiveer.Talle onvoltooide take : God vereis uithou vermoë, d. i.. om te voltooi dit wat jy begin het. ‘n Passiewe persoon is vinning om te reageer maar voltooi nie wat hy begin nie. Sy aandag word maklik afgelei.

Onvermoë om te konsentreer : Konsentrasie is deel van deursettings vermoë. Jy moet deur dink en aanhou om ‘n taak te voltooi.

Onvermoë om besluite te neem of iets aan te pak : bang om besluite te neem – wil liewer hê ander moet verantwoordelik wees vir hulle beslissings. Hulle is altyd vol twyfel, bevrees – onderhewig aan omstandighede. Onthou, jy sal nooit uit ‘n diep probleem – situasie kom as jy nie so besluit nie!

Besluitloos, onstabiliteit : Passiewe persoon neem ‘n besluit en dan trek hy weer kop-uit, bevrees dat hy die verkeerde besluit geneem het. Weet nooit of hy binne of buite God se Wil is nie.

Fisiese traagheid, meganiese optrede : As jy geestelik passief is, sal dit jou fisies ook affekteer.

2. Oorsake van Passiwiteit.

Oorwerk en uitputting.

‘n Dominerende huweliksmaat.

Siekte : senuwee- ineenstorting.

Nie meer weerstand nie : gedagtes, terneergedruktheid, verslawing, hoofpyne word toegelaat om jou te oorweldig.

Diep emosionele wonde en ongelukkigheid.

3. Uitgebrand. Wees versigtig vir :

Aanhoudende wedywering en inspanning : oorwerk.Verkeerde prioriteite, bv. werk (beroep) voor gesin.

Min emosionele reaksie teenoor andere. Maklik geiriteerd.

Fisiese simptome : rugpyn, maagsere, ens.

Verhouding met God ly skipbreuk.

Begin uitstel : jy het so baie probleme dat jy dinge uitstel en hulle hoop op tot by ‘n punt waar hulle jou oorweldig. Jy kan sake nie meer behartig nie, vermy dus besluite en verantwoordelikhede en jou wil word oorweldig deur passiwiteit. Let wel : satan het ‘n manier om ons onder ons probleme te begrawe. Dis nodig dat ons die bul by die horings pak, en nie daarvoor wegkruip nie!

Gebondenheid van die wil

Misleiding het niks te doen met morele karakter nie. Misleiding ontstaan wanneer mense wil “wandel in die gees.” Dit beteken nie dat jy nou passief moet word nie. Dit is om Goddellike leiding te ontvang deur jou gees, dit deur te stuur na jou gemoed toe, en dan kom jou wil in aksie. Dit is nie om in te skakel op God en jou gedagtes (verstand) uit te skakel nie. Om geestelik te wees beteken nie om misties te wees nie. Die mens se wil kom in gebondenheid deur misleiding : deur misinterpretasie van die Skrif.

1. Christus leef in my (Gal 2:20)

Verkeerde begrip : Ek lewe nou glad nie meer nie.
Waarheid : Ek lewe deur geloof in die Seun van God. Jy moet nie ophou lewe nie, want dan sal jou wil ophou.
Beginsel : God vereis nie self-uitwissing vir Sy lewe om te manifesteer nie.

2. Ek is met Christus gekruisig. (Gal 2:20)

Verkeerde begrip : Ek is dood en moet so optree.
Waarheid : Ek is dood met Christus en is deur Sy lewe opgewek om te leef.

3. God werk in my. (Filip 2:13)

Verkeerde begrip : Al wat ek moet doen is om voortdurend oor te gee en God wil en werk vir my.
Waarheid : Ek kan alles doen deur Christus se krag wat in my is. God wil jou nie in ‘n robot verander nie. Dit sal altyd jy wees wat sal wil en werk. Jy is verantwoordelik en moet jou wil gebruik om besluite te neem.
Beginsel : God skuif nooit die mens se wil eenkant toe nie. God vereis nooit dat die mens sy aktiwiteite moet staak voordat Hy kan werk nie.

4. Wees in alles dankbaar. (Thes 5:18)

Verkeerde begrip : Ek sal alle omstandighede aanvaar as God se Wil.
Waarheid : Ek sal my aan God onderwerp (nie aan omstandighede nie) in alle omstandighede.
Beginsel : Onderwerping aan God en die weerstaning van die bose moet hand-aan-hand gaan. (Jak 4:7) (Weerstand bied beteken : my wil weerstaan en keur af).

5. Laat u Wil geskied. (Matt 5)

Verkeerde begrip : God wil vir my daarom hoef ek nie self te kies nie.
Waarheid : Ek kies om Sy Wil te doen (Joh 7:17; 15:7) Wanneer jy God se Wil kies, bring dit Sy voorsiening voort vir daardie situasie.
Beginsel : God vervang nooit die mens se wel met Sy Wil nie.

Vryheid van die wil : Geestelike beginsel; ‘n Geestelik Kind van God is een wat vry is om sy wil uit te oefen.

1. Ontbloot misleiding deur die waarheid te ontvang : Diegene wat by ‘n punt kom waar hulle wil buite werking is, is in verwarring en misleiding.

2. Breek passiwiteit deur die wil te aktiveer:

Die wil is ‘n Godgegewe vermoë en moet funksioneer.

Die wil word ge-aktiveer deur te reageer volgens God se Wil. God se Wil sal jou nie toelaat om uit en passief te wees nie.

Die wil word aangewakker deur geloof. (Geloof is altyd aktief)

Die wil word versterk deur waarheid.

3. Be-oefen die wil deur besluite te neem.

‘n Passiewe persoon is nie in staat om te reageer uit eie wilskrag nie.

Maak ‘n besluit en hou daarby. Staak besluiteloosheid.

Wees bereid om soms verkeerd te besluit. Aanvaar die verantwoordelikheid van besluitneming.

Moenie dat omstandighede jou langer dryf nie. Baie mense verkies om deur omstandighede gedryf te word bo om eie besluite te neem. God se Wil is nooit afhanklik van omstandighede nie. As jy deur omstandighede gedryf word sal jy rigting in die lewe verloor. Passiwiteit veronderstel dat God alles vir jou besluit.

4. ‘n Weilsstryd : weerstaan die duiwel!

Passiewe mense hou nie daarvan om te veg nie, maar as jy nie in beheer is nie, dan is satan in beheer.

Die mens moet oor sy eie gees, gemoed, liggaam en emosies heers. Hy heers d.m.v. sy wil.

Weerstaan die oorheersing van die vyand en wen alle verlore grond terug.

Werk aktief saam met God vir die gebruik van die deel van jou persoon.

5. As die wil in beheer is van die gees, siel (gemoed) en liggaam, is vryheid gewaarborg.

Spr 2:28 : Die gees het die heerskappy van die wil nodig.

Kol 3:2, 2 Kor 10:5 : Die gemoed behoort onderworpe te wees aan die wil.

1 Kor 9:27 : Die liggaam moet diensbaar wees aan die mens.

Gal 5:23 : Die toppunt van ‘n Christelike lewe is selfbeheersing.

6. Ps 131:2 : Ons behoort stabiel te wees en slegs toegeeflik te wees aan God se Wil.

7. ‘n Aktiewe wil is noodsaaklik vir die behouding van vryheid in elke area van die lewe.

Die vermoë om te heers en heerskappy te hê kom van die mens se wil af. Satan wil die mens beroof van die Godgegewe vermoë om te heers. (Geestelik gesproke) Die mens moet sy eie lewe rig. Moenie toegee aan omstandighede nie. Gee aan God toe in alle omstandighede.

Hier volg ‘n lys van strikke van die duiwel (met direkte of indirekte okkultiese verbintenis). Hierdie is nie ‘n volledige lys nie en is veronderstel om net te dien om vergete dinge in jou verlede na vore te bring.

Spiritisme en verwante bedrywe:
Seances, outomatiese skrywery, glasie-glasie speel, ouija-bord, klop op die tafel, beweging van voorwerpe sonder direkte aanraking.
Raadpleging van : ‘n medium, psigiese genesing, siener, gedienstige gees, swewing (levitation), reinkarnasie insluitend “deja vu”

Boeke inverband hiermee bv. Edgar Cayce, Lobsang Rampa, Astrale reise, psigiese eksperimente of gawes, psigiese wonderwerke, kwelgeeste (poltergeist), stimata, nie-christelike duiwel uitdrywing, psigometrie.
Buite-sintuiglike waarneming (E.S.P.) telepatie. Geestesdrome of profetiese insigte, nie van die Heilige Gees nie, bv. Jeanne Dixon, Nostradamus. Heldersiendheid (Met die helm gebore)
Irrasionele diagnose van siekte. bv. konsentrasie, staar in kristalbal, voel met hande, pendulum.

Toekoms voorspelling :
Astrologie (horoskope, Zodiac-tekens), tarrotkaarte, handpalm lesery, handskrifontleding, aanwysing met ‘n stok of pendulum (waterwysery), kristalbal, lees van teekoppie, numerologie (getalleleer)

Towery (magic – dit sluit boeke in oor hierdie onderwerpe) 
witmagie, swart-magie, satanisme, heksery, toordokter (konsultasie, medisyne, doepa), doedoe, vloeke, towerspreuke, begoëling, paljas, towenaars, vervloeking van vratjies, ens.
(wit magie), manipulasie van ander mense, gedagte beheer, teistering d.m.v. psigiese metodes, buik spreek (werklike verplasing van stem na ‘n ander deel van ‘n kamer, nie eenvoudige poppespel nie)

Mistisisme. 
T.M. – Oosterse vorms van meditasie, yoga – boeke wat hieroor handel, eckankar (sielsreise), akupunktuur, oosterse gevegskunste (insluitend karate), I ching, hipnose.

Ander. 
Lering of literatuur oor ongeidentifiseerde voorwerpe uit die buitenste ruimte, bv. Erik von Danieken se (“Chariots of the Gods.” Bygeloof, veral goeie of slegte geluk (“good luck” of “bad luck”). Heidense tempels of plekke van aanbidding.

Boeke en films (videos) met okkultiese temas:
Films bv. Empire strikes back, The Omen, The Exorcist, Rosemary’s Baby, Birdie Murphy, Star Wars (en dergelike films)
Literatuur bv. Jeanne Dixon, Edgar Cayce, The Aquarian Gospel of Jesus Christ, Jonathan Livingstone Seagull, Linda Goodman.

Kultusse, Metafisikia, valse godsdienste en verbandhoudende literatuur :
Mormonisme, Rosicricianisme, Jehowa Getuies, Sweden Borgianisme, The Way, Church of New Jerusalem, Bahai scientologie, Herbert Armstrong en die Worlwide Church of God, (Tydskrif : The Plain Truth), Moonies, Hare Krishna, Christian Science, Buddhisme, Children of God, Zen, New Thought, Islam, Unity School of Christianity, Hindoeisme, Spiritual Frontiers Fellowship, Leringe van enige guru, Sewedaagse Adventiste, Swart Muslims, Christadelphain, Covenant. (let op dat ek baie van hierdie name nie vertaal nie omdat hulle beter bekend is onder hulle Engelse naam)
Geheime vereenigings. (Hulle vereis bloed-ede wat in die Bybel verbied word)
Vry Messelary, Eastern Star, Broederskap, Rainbow girls, Sorroity, Klu Klux Klan.

Okkultiese juwele, en dinge wat uit jou huis verwyder moet word:
Sterretekens, hangertjies en armbande, Buddha-gelukbringers, Egiptiese kewers, Perdeskoen, Anch-kruis van lewe, beelde van Buddha, Hindoe of Chinese gode, “heilige” of “die Heilige Familie.”, vredesteken, halfmaanteken (maan en ster), Drake (volgens die Bybel is dit ‘n teken van satan), leprechaun se staf.

Nog oop deure vir bindinge :
Afwykende seksuele optrede, Dwelms (insluitende marijuana, “speed”, L.S.D., kokaine, enige dwelms wat hallusinasies veroorsaak), pornografie, “Heavy metal” musiek, kleuranalise (colour coding)

Die Okkultiese wortel.

Die Here het die Israeliete beveel om elke lewende siel in die land Kanaan, insluitende kinders, te vernietig. Hierdie ernstige oordeel bewys die erns van die vloek wat op die land was weens okkultiese – betrokkenheid. Die mense was afgod-aanbidders en het allerhande towery be-oefen. Die dood was die enigste wyse waarop die invloed en teenwoordigheid van die okkult verwyder kon word. Die okkultiese wortel het gevolge gehad tot in die 3de en 4de geslagte.

Baie belangrik : Okkultiese betrokkenheid gee satan die wettige reg tot in persoon se lewe. Geestelike gawes van die okkult word oorgedra van geslag tot geslag, net soos die vloek.

Volgens die Nuwe Verbond, is die dood van Christus daartoe in staat om die vloek van die okkult te verbreek sodat die gevangene vry kan lewe. Die verbintenis moet verbreek word en die wortel moet uitgesny word. Die vloek word gebreek deur die Kruis. Lees Deut 18:9-12

Die oorsprong van die okkult.

Die antieke godsdienste was gewortel in die okkult en was Misteriese Godsdienste genoem weens geheime seremonies wat deur die nuwe bekeerlinge ondergaan moes word. Die naam “okkult” beteken “dit wat versteke is” (Sien Deut 29:29) Die mens het verborge geheime ontdek waardeur die deure tot die okkult ge-open word. Hierdie geheime is die misteries van Babilon (Openb 18:5)

Die okkult het sy oorsprong in afgodery.
a. Hierdie godes werk d.m.v. afgodery en godsdienstelsels.
b. Hierdie godes bring die bo-natuurlike in afgodery.

Afgodery open die deur na die geheime magte van duisternis.
a. Hierdie magte is demone. (Ps 106:35-38, 1 Kor 10:20)
b. Die eerste gebod spreek reeds van “ander gode” (Ex 20:1)

Die okkult manipuleer hierdie geestelike magte.
a. Die demoniese magte laat toe dat hulle gebruik word.
b. Die prys vir so n “diens gelewer” is die totale gebondenheid van die persoon.

Om by die okkult betrokke te raak is om te buig voor ander gode.
a. So ‘n onheilige verbintenis open die deur na die bonatuurlike toe.
b. Alhoewel ‘n persoon nog aan die begin hierdie magte kan beheer, word hy eindelik heeltemal gebind.

Rebellie teen God is die wortel van die okkult.

Die mens in die Tuin van Eden het verborge kennis gesoek (Gen 3:5)
a. Die mens het gerebelleer teen die gebod van God.
b. Verborge kennis het hom onder die gesag van die duisternis geplaas.

Na die vloed het die mens probeer om sy koninkryk en godsdiens-stelsel op te rig (Gen 11:4)
a. Die mens het probeer om homself tot ‘n God te verhef.
b. Die hemele (firmament) is aanbid.

Die koninkryk van Babilon het die middelpunt van afgodery geword.
a. Die mens het die okkult ontdek.
b. Okkultiese magte was beskikbaar gemaak.

Kennis en mag is die hoof- elemente van die okkult.

Die okkult is ‘n soeke vir ‘n bestemming en kennis (Deut 29:29)
a. Daar is ‘n behoefte vir ‘n doel en rigting in die lewe.
b. Mense is betower deur die onbekende.
c. Alle vorme van die okkult probeer om die toekoms te voorspel.

Die okkult gryp na mag om te oorheers, te domineer en te manipuleer (Gen 3:5)
a. Die mens se potensiaal om die aarde te oorheers is verdraaid.
b. Die mens probeer om ander te domineer, manipuleer en te beheer.
c. Die mens wil graag die gode beheer.
d. I.p.v. homself onderwerp aan God, het die mens ander gode gesoek wat hy (die mens) kan manipuleer en homself magtiger maak.

Die Okkult as plaasvervanger.

Daar is ‘n vakuum in die godsdiens wêreld. Vir baie geslagte het die kerk die bo-natuurlike werkinge van die Heilige Gees belet of ontken. In hierdie vakuum bewerk die koninkryk van die duisternis ‘n herleweing van die okkult en die bonatuurlike.

1. Deur die okkult het die mens die realiteit van ‘n ander dimensie ontdek.

Die wêreld van die okkult is ‘n werklikheid.
a. Baie mense gaan vanaf die volgende standpunt uit: “As dit ‘n werklikheid is, dan is dit reg.”
b. Baie mense ignoreer die werklikheid van ‘n geestelike vyand.

Die wêreld van die okkult is ‘n bo-natuurlike dimensie.
a. Verkeerde veronderstelling : “As dit bo-natuurlik is, dan moet dit van God af wees.”
b. Die mens het ‘n bo-natuurlike vyand wat ‘n plaasvervanger (bedrog) is.

Die koninkryk van ‘n ander dimensie word ge-open deur die okkult.
a. Die okkult het sleutels wat die deur open tot hierdie dimensie.
b. Hierdie deure, in ‘n breë sin, is spiritisme, psigiese gebeurtenisse, ESP (buite sintuiglike waarneming), voorspellings, mistisisme, towery en satanisme.

2. Daar is nagemaakte (bedrog gawes) van die Heilige Gees.

Ware : Bo-natuurlike gawes van die Heilige Gees (1 Kor 12:1-11)

Nagemaakte : Gawes van die koninkryk van duisternis.

Ware openbarings -gawes.

Woord van wysheid.

‘n Woord van kennis.

Onderskeiding van Geeste.

Ware gawes van krag.

Gawe van geloof.

Gawes van genesing.

Gawe van wonderwerke.

Gawe van profesië

Gawe van tale

Gawe van uitlê van tale.

Nagemaakte openbarings-gawes.

Heldersiendheid, ESP.

Voorgevoel.

Telepatie (direkte ondervinding van iemand se gedagtes)

Nagemaakte gawes van krag.

Geloof deur konsentrasie op gedates en wil, bygeloof.

Psigiese en spiritistiese genesings.

Bo-natuurlike manifestasies (Openb 13:13-15)

Voorspelling.

Demoniese uitsprake.

Voorspelling.

Die okkultiese magte fokus op die gedagtes in teenstelling met die ware wat deur die gees kom as bedieninge van die Gees.

Die bediening van die ware benodig nie passiwiteit of beswymings nie. Die Gees van God verteer of oorweldig nie die individu nie. (2 Kor 3:17)

Die gevolge van ‘n okkultiese wortel:

Geestelike blokkade
a. Bonatuurlike binding wat ‘n persoon daarvan weerhou om die geloof in Jesus te bely.
b. ‘n Gesindheid van rebellie teen alle gesag.
c. Geestelike blokkasie wat verhoed dat ‘n persoon die doping in die Heilige Gees ontvang.
d. Onvermoë om die Bybel te lees, te bid of te aanbid sonder om aangeval te word (dikwels deur godslasterlike of vuil gedagtes)
Fisiese simptome.
a. Simptome van verlamming, epilepsie, senuwee probleme, ens.
b. Kinders word gebore as misvormdes, doof-stom, fratse, ens.
c. Ook leer-probleme, geirriteerdheid, onvermoë om te funksioneer binne sosiale strukture, vrese, lelike drome. ens.

Emosionele onstabiliteit.
a. Vurige humeure.
b. Haat en vloek.
c. Senuwee versteurings.
d. Nie-sosiale gedrag.
e. Terneergedruktheid.
f. Abnormale seksuele gedrag in kinders.

Kopiereg – Dr. James van Zyl

499total visits,1visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie