The God Who Sees

Skepping tot die Vloed


Skepping tot die Vloed.

Die skeppings werk het begin. Dit word in 6 dae ingedeel. [Gen 1:1 tot Gen 2:25]
1 dag soos ‘n 1000 jaar en 1000 soos 1 dag

DAG Beskrywing
Dag 1
[Gen 1:1-5]
Laat daar lig wees. Skeiding gemaak tussen lig en duisternis.
Lig – Dag
Duisternis – Nag
Dag 2
[Gen 1:6-8]
Uitspansel tussen die waters, skeiding tussen waters en waters.
Uitspansel – hemel.
Dag 3
[Gen 1:9-13]
Waters onder die hemel op een plek versamel, sodat droë grond sigbaar word.
Droë grond – aarde.
Waters – See.
Voortbring grasspruitjies, plante wat saad gee en bome wat, volgens hulle soorte vrugte dra, waarin hulle saad is, op die aarde. Die aarde het voortgebring.
Dag 4
[Gen 1:14-19]
Ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen dag en nag. Dien as tekens vir vaste tye, asook vir dae en jare. Moet ook lig gee op die aarde.
Maak 2 groot ligte.
Een groot lig – wat heers oor die dag.
Een klein lig – wat heers oor die nag, ook die sterre.
Dag 5
[Gen 1:20-23]
Laat waters wemel met ‘n gewemel van lewende wesens, voeëls oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel. Groot seediere geskape en lewende wesens wat beweeg, volgens hulle soorte. Al die gevleuelde voëls volgens soorte. God het hulle geseën en gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die waters en laat die voëls op aarde vermeerder.
Dag 6
[Gen 1:24-31]
Wilde diere van die aarde gemaak, volgens hul soorte. Vee volgens soorte: vee, kruipende diere en wilde diere van aarde volgens soorte.

Laat ons Mense maak na ons beeld, ons gelykenis, en laat hulle heers oor visse van see, voëls van die hemel en vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op aarde kruip. [man en vrou]  God het hulle geseën en gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse, voëls en al die diere. Ek gee aan julle al die plante wat saad gee, wat op aarde is, bome waaraan vrugte is, wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees.

Diere, voëls, kruipende diere, waarin ‘n lewende siel is, gee Ek al die groen plante as voedsel.
Dag 7
[‘n Geseënde en Heilige dag]
Alles wat God geskape het was goed en Hy was tevrede daarmee. Alles was perfek, geen siekte, sonde, haat, pyn, en al die lelike dinge wat ons ken vandag. Dit was nie daar nie. Skoon perfek, in harmonie met die Skepper. Vrede tussen dier en mens, vrede tussen wilde diere en vee. [Dit was alles perfek tot die verleier op die toneel verskyn het][Vir verdere inligting oor hierdie onderwerpe besoek my ander blad: El-Roi]

Dag 7 – Rusdag van God.

u Sal merk dat hier geen, maar absoluut geen sprake is van vorige lewe van mense of diere of enige ander wesens nie. Die skeppings werk het begin by dag 1. Lewe het begin by dag 1. Daar is baie bespiegelinge deur verskillende gelowe, organisasies, ens. wat wil beweer dat daar voor die skepping lewe was. Hierdie sienings is afkomstig vanaf:1. Die Evolusie teorie. Volgens hierdie manne het daar miljoene jare gelede ‘n deeltjie ontstaan. Hierdie deeltjie het begin groei en lewe het ontstaan.
Vraag is: Wie het dit daar gesit? Wie het dit laat groei?. [Dit is nou as dit waar was.]

2. Die Big Bang teorie is ook deel hiervan. Volgens hierdie manne was daar ‘n deeltjie wat ontplof het.
Vraag is: As dit werklik so was, wie het daardie deeltjie wat ontplof het daar gesit? Wie het dit laat ontplof?

Die evolusie / big bang teorie is ‘n slinkse manier van satan om mense te verlei met woorde. Hy speel met woorde. Hy is ‘n kenner op die gebied. Pasop daarvoor. Wanneer u net ‘n tindsel neem van hierdie leun, dan sal u later van tyd heeltemal in die strik val.

Die Evolusioniste en “Big Bangers” ontwyk baie van die vrae wat gevra word, daar is ook geen bewyse van die miljoene jare nie. Al hulle teorieë is gebasseer op bespiegelinge. Formules wat een of ander groot kokkedoor of knaap daar gestel het. Dit is alles mens gemaakte reëls en sogenaamde feite. Die datering van beendere, hetsy “carbon” of ander daterings is hoeveel keer al verkeerdelik bewys. Elke keer word dit net toegesmeer en hulle gaan net voort. Maar dit natuurlik is ‘n slinkse manier om die mense weg te kry van God en Sy Heilige Waarheid soos neergelê in Sy Woord en met die Nuwe Era te begin en te voltooi. Die Nuwe Era Beweging is ten volle in bebryf en is ingeweef op alle vlakke van die samelewing. Hulle is besig met die Een Wêreld Regering en het al miljoene mense mislei en verlei. Vir meer inligting oor die Nuwe Era Beweging en die Een Wêreld Regering besoek asseblief my Christelike webblad vir artikels en geskrifte.

Dan is daar ook natuurlik die teologiese sienings van verskillende gelowe wat hierby ingesleep is en bewerings maak soos:
Die Woord van God is verkeerd vertaal. Die mense wat die Bybel vertaal het, het nie die woordeskat gehad wat ons vandag het nie. Dan die Bybel wat die meeste aangeval word, is die 1611 King James Bybel. Ek het al menigte aanmerkings gehoor soos bv.:

Ek glo nie die Here sal in so ‘n hoë Engels met die mense praat nie. Ek glo nie die ouens het geweet wat hulle doen toe hulle die Bybel vertaal het nie.

Ek wil net vir u sê: “Dink u regtig dag God so “stupid” is. Dink u regtig dat God gebind is tot ‘n spesifieke taal of dialek? Ek glo nie. God is Almagtig, Hy kan in enige taal, HOë of LAE klas taal, met enigiemand praat oor enige ding. Mense het die Woord verdraai en verswak met vertaling op vertaling en interpretering op interpretering. Dit is presies wat satan al met Eva begin het, en hy doen dit nog steeds en kry so lekker sy tone krul eintlik op. Die fout wat mense maak is om te aanvaar wat Mnr. So en So gesê of geskryf het aangaande die vertalings. Gewoonlik is dit ‘n ou wat ‘n graad agter sy naam het wat hierdie uittings maak.” U kan maar gaan studie doen op die nuwe vertalings wat nou so skielik die afgelope 30 jaar ontplof het, dat hierdie afgewaterde boodskappe is en heelwat verdraai is. Hulle betekenis en waarde het heeltemal verander. Hoekom?

Terug na die Woord.

Ek gaan baie van die gebeure “skip”, want dit is te veel om hier te noem. Ek wil net vir u uitwys waarvandaan die mense gekom het en waarheen hulle beweeg het. Ek wil ook net uitwys dat hier geen organisasie, geloof, teologie, doktrine, van enige aard ingeweef is nie. Dit sal skoon en suiwer geskiedenis wees.

Vanaf Adam – Adam en Eva is geseën deur God, en hulle het opdrag gekry om te vermenigvuldig en die aarde te vul. Niemand weet hoe lank Adam en Eva in die tuin van Eden was nie.


Creation to the Flood

The period from Creation to the Flood is measured by the genealogical table of the ten patriarchs listed in Genesis 5, and Genesis 7:6. According to the Masoretic Text, there are 1656 years between Creation and the Flood, but according to the Samaritan texts the period is 1307 years, and according to the Septuagint it is 2242 years. There is no source for dating other than the biblical ones.

The Jewish AM dates given below are those traditionally used by Rabbinic Judaism and found in Seder Olam Rabbah.
The Septuagint AM dates are derived from the Septuagint.
The Gregorian date of Creation is generally given as 3761 BCE, based on the Jewish reckoning. However, a year of 3924 BCE is sometimes given. The deviation of about 163 years is explained in the article the “Missing Years” in the Jewish Calendar.

Joodse Datum (AM) Septuagint
Datum
Gebeure Verwysing
0 AM 0 AM Die heelal word geskep, insluitende Adam en Eva. Gen 1:1 ff
130 AM 230 AM Set, seun van Adam & Eve, gebore Gen 5:3
235 AM 435 AM Enosh, seun van Set, gebore Gen 5:6
325 AM 625 AM Kenan, seun van Enosh, gebore Gen 5:9
395 AM 795 AM Mahalalel, seun van Kenan, gebore Gen 5:12
460 AM 960 AM Jared, seun van Mahalalel, gebore Gen 5:15
622 AM 1122 AM Enoch, seun van Jared, gebore Gen 5:18
687 AM 1287 AM Methuselah, seun van Enoch, gebore Gen 5:21
874 AM 1454 AM Lamech, seun van Methusaleh, gebore Gen 5:25
930 AM 930 AM Adam sterf Gen 5:5
1042 AM 1142 AM Seth sterf Gen 5:8
1052 AM 1487 AM Enoch “wandel met God” Gen 5:23-24
1056 AM 1642 AM Noag, seun van Lamech, gebore Gen 5:28-29
1140 AM 1340 AM Enosh sterf Gen 5:11
1235 AM 1535 AM Kenan sterf Gen 5:14
1290 AM 1690 AM Mahalalel sterf Gen 5:17
1422 AM 1922 AM Jared sterf Gen 5:20
1558 AM 2142 AM Shem, seun van Noag, gebore Gen 5:32
1651 AM 2207 AM Lamech sterf Gen 5:31
1656 AM 2241 AM Methusaleh sterf, die jaar van die Vloed Gen 5:27
1656 AM 2241 AM Op die sewentiende dag van die tweede maand, Vloed begin Gen 7:11
1657 AM 2242 AM On die sewentiende dag van die sewende maand, Noag se Ark land op die berg Arrarat Gen 8:4
1657 AM 2242 AM Op die sewe-en-twintigste dag van die tweede maand, Noag en sy familie kom uit die Ark Gen 8:13-14

Vloed tot Babilon

Datum
(AM)
Datum
(BCE)
Gebeure Verwysing

The Patriarchs

1658 AM 2266 BCE Arpachshad, seun van Shem, gebore Gen 11:10
1693 AM 2231 BCE Shelah, seun van Arpachshad, gebore Gen 11:12
1723 AM 2201 BCE Eber, seun van Shelah, gebore Gen 11:14
1757 AM 2167 BCE Peleg, seun van Eber, gebore en die afdeling van tonge Gen 11:16
1787 AM 2137 BCE Reu, seun van Peleg, gebore Gen 11:18
1819 AM 2105 BCE Serug, seun van Reu, gebore Gen 11:20
1849 AM 2075 BCE Nahor, seun van Serug, gebore Gen 11:22
1878 AM 2046 BCE Terah, seun van Nahor, gebore Gen 11:24
1948 AM 1976 BCE Abram, seun van Terah, gebore Gen 11:26
1958 AM 1966 BCE Sarai is gebore Gen 17:17
1996 AM 1928 BCE Peleg sterf Gen 11:19
1996 AM 1928 BCE Die Toring van Babel word vernietig Gen 10:25
1997 AM 1927 BCE Nahor sterf Gen 11:25
2026 AM 1898 BCE Reu sterf Gen 11:21
2034 AM 1890 BCE Ishmael, seun van Abram with Sarai’s handmaiden, Hagar, gebore Gen 16:16
2047 AM 1877 BCE Abram en Sarai word nuwe name gegee Abraham en Sarah deur God.
Abraham word besny.
Sodom and Gomorrah word vernietig
Gen 17:10
2048 AM 1876 BCE Isaac, seun van Abraham met Sarah, gebore Gen 21:5
2049 AM 1875 BCE Serug sterf Gen 11:23
2083 AM 1841 BCE Terah sterf Gen 11:32
2085 AM 1839 BCE Sarah sterf Gen 23:1
2096 AM 1828 BCE Arpachshad sterf Gen 11:13
2108 AM 1816 BCE Jacob and Esau, seun van Isak met Rebekah, gebore Gen 25:26
2123 AM 1801 BCE Abraham sterf Gen 25:7
<2126 AM 1798 BCE Shelah sterf Gen 11:15
2158 AM 1766 BCE Shem sterf Gen 11:11
2171 AM 1753 BCE Ishmael sterf Gen 25:17
2187 AM 1737 BCE Eber sterf Gen 11:17
2199 AM 1725 BCE Josef, seun van Jacob met Rachel, gebore Gen 41:46
2216 AM 1708 BCE Josef word verkoop deur sy broers Gen 37:2
2227 AM 1697 BCE Josef interpreteer die drome van die butler en die bakker terwyl hy in die tronk is Gen 41:1
2228 AM 1696 BCE Isak sterf Gen 35:28
2229 AM 1695 BCE Josef word verygelaat deur Farao en bevorder tot tweede in bevel Gen 41:46
2238 AM 1686 BCE Jacob gaan na Egipte toe hy 130 jaar oud was
Na 7 jaar van oorvloed en 2 jaar van hongersnood
toe Josef 39 jaar oud was
Gen 47:9, 45:11, 41:46
2245 AM 1679 BCE Jacob sterf Gen 47:28
2309 AM 1615 BCE Joseph sterf Gen 50:26

Table of nations

Sem, Gam en Jafet. Illustrasie deur James Tissot 1904.

Volgens Gen 10, het Noag 3 seuns gehad:

  • Gam, voorvader van die suidelike volkere (Hamitic Africa)
  • Sem, voorvader van die middel volkere (Semitic)
  • Jafet, voorvader van die noordelike volkere (Japhetic Eurasia)

Die name van sy seuns het ‘n Semitic wortel. Gam beteken “warm”. Sem beteken “naam” of “bekend”, “voorspoed”. Jafet beteken “oop”.

[Hierdie deel word in Engels geplaas]

It then proceeds to detail their descendants. The identification of several of the first generation is aided by the inclusion of the second, although several of their identifications are less certain. (The copy of the table in the biblical book of 1 Chronicles 1 has occasional variations in the second generation, most likely caused by the similarity of Hebrew letters such as Resh and Daleth). Forms ending in -im are plurals, probably indicating names of peoples, and not intended as the name of a single person.

Ham’s descendants

Cush son of Ham.
The Empire of Kush to the south of Egypt is known from at least 1970 BC, but this name has also been associated by some with the Kassites who inhabited the Zagros area of Mesopotamia, the Sumerian city of Kish.
Seba son of Cush. Has been connected with both Yemen and Eritrea, with much confusion with Sheba below. (The Shibboleth-like division amongst the Sabaeans into Sheba and Seba is acknowledged elsewhere, for example in Psalm 72, leading scholars to suspect that this is not a mistaken duplication of the same name, but a genuine historical division. The significance of this division is not yet completely understood, though it may simply reflect which side of the sea each was on.)
Havilah son of Cush. Usually considered to be a part of the Arabian peninsula near the Red Sea.
Sabtah son of Cush. Sometimes connected with Hadhramis (their ancient capital being Saubatha) in eastern Yemen.
Raamah son of Cush. Has been connected with Rhammanitae mentioned by Strabo in the southwest Arabian peninsula, and with an Arabian city of Regmah at the head of Persian Gulf.

Sheba son of Raamah. Has been connected with Sabaeans and peoples on either side of the narrowest part of the Red Sea, in both Yemen/South Arabia, and Eritrea/Ethiopia/Somalia.
Dedan son of Raamah. Apparently a region of the Tabuk Province of Saudi Arabia.
Sabtechah son of Cush. Possibly Sabaiticum Ostium, Sabaeans living around a specific harbour in Eritrea.
Nimrod son of Cush, also identified as a mighty hunter before God, and the founder of ancient Babel, Akkad, Sumer, and possibly cities in Assyria. The Hebrew wording of Genesis 10:11 has led to some ambiguity as to whether Asshur here is the son of Shem or a city built by Nimrod; either interpretation can be found in various modern versions.
Mizraim son of Ham. Mizraim is a name for Upper and Lower Egypt and literally translates as Ta-Wy in Ancient Egyptian (“The Two Lands“). The -aim in Mizraim represents dual number. Arabic-speaking modern Egyptians refer to their country as miṣr.

Ludim offspring of Mizraim. Sometimes considered a scribal error for Lubim, a reference to the Lebou of Eastern Libya.
Anamim offspring of Mizraim. There is a reference in an Assyrian inscription from Sargon II’s time to Anami, a tribe located in Cyrene, Libya.
Lehabim offspring of Mizraim. Identification uncertain, possibly Libya.
Naphtuhim offspring of Mizraim. Has been connected with Na-Ptah, the Egyptian form of Memphis.
Pathrusim offspring of Mizraim. Possibly connected with Egyptian word Pa-To-Ris meaning southerners.
Casluhim (“from whom came the Philistim”), offspring of Mizraim.
Caphtorim offspring of Mizraim, associated with Caphtor, probably Crete, Cyprus, or both.
Phut son of Ham. Ancient authorities are fairly universal in identifying Phut with the Libyans (Lebu and Pitu), the earliest neighbors of Egypt to the west. (Although more recent theories have tried to connect Phut with Phoenicia, or the currently unidentified Land of Punt.)
Canaan son of Ham. This is known to be the name of a nation and people who settled the Eastern shore of the Mediterranean in what is now called Israel and Lebanon.

Sidon firstborn son of Canaan, and name one of the oldest city-states on the Phoenician coast.
Heth son of Canaan, considered ancestor of “Hittites”, a people of Canaan, possibly connected with Hatti, a powerful entity in Anatolia.
“the Jebusite” offspring of Canaan, a tribe that lived around Jerusalem, that was formerly known as Jebus according to the Books of Kings.
“the Amorite” offspring of Canaan, a people living between the Jordan and Euphrates rivers by at least 2000 BC, known as Amurru to the Akkadians and Egyptians.
“the Girgasite” offspring of Canaan, known to the Egyptians as the Kirkash. It is suggested they settled east of the Jordan River between Lake Kinneret and the Dead Sea.
“the Hivite” offspring of Canaan
“the Arkite” offspring of Canaan, probably city-state of Arqa in Phoenicia.
“the Sinite” offspring of Canaan, possibly connected with the Wilderness of Sin, or the Sinn river in Syria
“the Arvadite” offspring of Canaan, refers to the Phoenician city-state of Arwad.
“the Zemarite” offspring of Canaan, refers to the Phoenician city-state of Zemar.
“the Hamathite” offspring of Canaan, refers to Syrian city of Hamath.
Africans were thus anciently understood to be the sons of Ham, particularly his descendant Cush, as Cushites are referred to throughout scripture as being the inhabitants of East Africa, and they and the Yoruba still trace their ancestry through Ham today. Beginning in the 9th century with the Jewish grammarian Judah ibn Quraysh, a relationship between the Semitic and Cushitic languages was seen; modern linguists group these two families, along with the Egyptian, Berber, Chadic, and Omotic language groups into the larger Afro-Asiatic linguistic family. In addition, languages in the southern half of Africa are now seen as belonging to several distinct families independent of the Afro-Asiatic group. Some now discarded Hamitic theories have become viewed as racist; in particular a theory proposed in the 19th century by Speke, that the Tutsi were supposedly Hamitic and thus inherently superior, (while the Hutu were seen as just Bantu) is regarded by some sources as having ultimately led to the Rwandan Genocide.

Shem’s descendants

Shem is held to be founder of the Semitic peoples. Religious Jews and Arabs consider themselves sons of Shem through Arpachshad (thus, Semites).
Elam son of Shem. The Elamites called themselves the Haltamti and had an empire (capital Susa) in what is now Khuzistan, modern Iran. Elamite, however, is a non-Semitic language. It has been controversially grouped with the modern Dravidian languages, into “Elamo-Dravidian”.
Ashur son of Shem. The Assyrians traced themselves to the god-ancestor Ashur and the city he founded by that name on the Tigris.
Arpachshad (also transcribed Arphaxad) son of Shem. He or his immediate descendants are credited in Jewish tradition with founding the city of Ur of the Chaldees, possibly Urfa modern southeastern Turkey, although it has also been identified by some (following the archaeologist Wooley) with the Sumerian city of Ur on the south bank of the Euphrates.
Lud son of Shem. Most ancient authorities assign this name to the Lydians of Eastern Anatolia (Luddu in Assyrian inscriptions from ca. 700 BC). This name may also be connected with the earlier Luwians who lived in approximately the same area.
Aram son of Shem. There are references to a campaign against ‘Aram’ as early as 2300 BC in the inscriptions of Naram-Suen of Akkad. His descendants settled in the city of Haran. There were a number of places named Aram including one in Damascus and another called Aram-Naharaim or Aram of two Rivers since it was situated between the Tigris and Euphrates rivers. There is also Aram-Tzova which is mentioned in Psalms 60.

Uz, son of Aram Possibly the ancestors of the Nabataeans, extending from Southern Jordan to Northwestern Saudi Arabia; also mentioned in Job.
Hul, son of Aram Unknown; possible connection with Lake known in Aramaic as Hulata.
Gether, son of Aram Father of Thamud in Arabic tradition.
Mash, son of Aram (1 Chronicles has Meshech). Unknown; suggestions include Mashu, an unknown region of cedars mentioned in the Epic of Gilgamesh (possibly Lebanon), and E-Mash-Mash, the main temple at Ninevah in Assyria.

Japheth’s descendants

Gomer son of Japheth. Usually identified with the migratory Gimirru (Cimmerians) of Assyrian inscriptions, attested from about 720 BC).

Ashkenaz, son of Gomer. It has been conjectured that this name arose from a misprint in Hebrew for “Ashkuz”, by reading a nun for a vav. Ashkuz and Ishkuz were names used for the Scythians, who first appear in Assyrian records in the late 8th century in the Caucasus region, and at times occupied vast areas of Europe and Asia. Additionally, in Medieval Hebrew, Germany is known as Ashkenaz, and is the origin of the term Ashkenazic Jews.
Riphath (Diphath in Chronicles), son of Gomer. Identification with Paphlagonians of later antiquity has been proposed, but this is uncertain.
Togarmah, son of Gomer. Some Armenian and Georgian traditions have claimed descent from Togarmah; other authors have attempted to connect them with Turkic peoples.
Magog son of Japheth. This name appears in the Assyrian texts as mat gugu, The Land of Gugu, and means Lydia. Gugu is known in Greek texts as Gyges. Is claimed as an ancestor in both Irish and Hungarian medieval traditions. Flavius Josephus, followed by Jerome and Nennius, makes him ancestor of the Scythians who dwelt north of the Black Sea.
Madai son of Japheth. The Medes of Northwest Iran first appear in Assyrian inscriptions as Amadai in about 844 BC.
Javan son of Japheth. This name is said to be connected with the Ionians, one of the original Greek tribes.

Elishah, son of Javan. Identifications have been proposed with various Aegean peoples such as Elis of northwestern Peloponnesos, or Ellis of Phthia.
Tarshish (Tarshishah in Chronicles), son of Javan. Has been variously connected with Tarsus in Anatolia, or Tartessus in southern Spain.
Kittim, offspring of Javan. Usually connected with Kition in Cyprus, but name appears in other texts with a variety of interpretations.
Dodanim (Rodanim in Chronicles), offspring of Javan. Usually connected with large Aegean island of Rhodes near the coast of Asia Minor.
Note: the Greek Septuagint (LXX) of Genesis includes an additional son of Japheth, “Elisa”, in between Javan and Tubal; however, as this name is found in no other ancient source, nor in I Chronicles, he is almost universally agreed to be a duplicate of Elisha, son of Javan. Nevertheless, the presence of Elisa (as well as that of Cainan son of Arpachshad, below) in the Greek Bible accounts for the traditional enumeration among early Christian sources of 72 families and languages, from the 72 names in this chapter, as opposed to the 70 names, families and languages usually found in Jewish sources.
Tubal son of Japheth. He is connected with the Tabali, an Anatolian tribe, and both the Iberians of the Caucasus and those of the Iberian peninsula (modern Spain and Portugal), as well as Illyrians and Italics. In the book of Jubilees he was bequeathed the three ‘tongues’ of Europe.
Meshech son of Japheth. He is regarded as the eponym of the Mushki Phrygian tribe of Anatolia who, like the Tabali, contributed to the collapse of the Hittites ca. 1200 BC. The Mushki are considered one of the ancestors of the Georgians, but also became connected with the Sea Peoples who roved the Mediterranean Sea. Some consider him father of Moscow, combining his name Meshech (Msc) and his wife’s name, Kva (Cwa).
Tiras, son of Japheth. This name is usually connected with that of Thracians, an ancient nation first appearing in written records around 700 BC. It has also been associated with some of the Sea Peoples such as Tursha and Tyrsenoi, with the river Tiras (Dniester), and sometimes with the Anatolian region of Troas, dating to the later 13th century BC. In tractate Yoma, of the Talmud, it states that Tiras is Persia.

Japheth is traditionally seen as the ancestor of Europeans, as well as some more eastern nations; thus Japhetic has been used as a synonym for Caucasians. Caucasian itself derives in part from the assumption that the tribe of Japheth developed its distinctive racial characteristics in the Caucasus, where Mount Ararat is located. The term Japhetic was also applied by the early linguists (brothers Grimm, William Jones, Rasmus C. Rask and others) to what later became known as the Indo-European language group, on the assumption that, if descended from Japheth, the principal languages of Europe would have a common origin, which apart from Finno-Ugric, Kartvelian, Pontic, Nakh, Dagestan, and Basque, appears to be the case. In a conflicting sense, the term was also used by the Soviet linguist Nikolai Marr in his Japhetic theory intended to demonstrate that the languages of the Caucasus formed part of a once-widespread pre-Indo-European language group.

During the eighteenth and nineteenth centuries, the Biblical statement that God shall enlarge Japheth (Genesis 9:27) was used by some imperialists as a justification for the “enlargement” of European territories through Imperialism, interpreted as part of God’s plan for the world.

Nationhood

2364 AM Aaron, son of Amram with Jochebed, born Exodus 7:7
2367 AM Moses, son of Amram with Jochebed, born Exodus 7:7
2448 AM 1477 BCE? The Israelites leave in a mass exodus from Egypt. Genesis 15:13
2487 AM Moses and Aaron die Deuteronony 34:7
2488 AM The Israelites enter Canaan Joshua 4:19
2448–2884 AM Period of Joshua, Judges and Saul, first King of Israel 1 Kings 6:1
2 Samuel 5:4

The Kings

(dates without biblical references[17])

2853 AM
(II Samuel 5:4)
1071 BCE Jesse begets David
2883–2923 AM
(I Kings 2:11)
1041–1001 BCE David reigns as king of Israel
2890 AM
(I Kings 2:11)
1034 BCE David moves his capitol from Hebron to Jerusalem
2923–2963 AM
(I Kings 26:42)
1001–961 BCE Solomon reigns as king of Israel
2927 AM
(I Kings 6:1)
997 BCE Foundation of Temple laid in the 4th year of Solomon’s reign
480th year after the Exodus
2963 AM
(I Kings 12)
961 BCE Israel splits into two rival kingdoms: Israel (in the north) and Judah (in the south)
2964–2981 AM 961–944/3 BCE Rehoboam son of Solomon reigns as king of Judah
2964–2986 AM 961/60–939 BCE Jeroboam I son of Nebat reigns as king of Israel
2981–2984 AM 944/3–941 BCE Abijam son of Rehoboam reigns as king of Judah
2984–3025 AM 941–900 BCE Asa son of Abijam reigns as king of Judah
2986–2987 AM 939–938 BCE Nadab son of Jeroboam I reigns as king of Israel
2987–3010 AM 938–915 BCE Baasha reigns as king of Israel
3010–3011 AM 915–914 BCE Elah son of Baasha reigns as king of Israel
3011 AM 914 BCE Zimri reigns as king of Israel
3011–3012 AM 914–913 BCE Tibni reigns as king of Israel
3011–3022 AM 913–903 BCE Omri reigns as king of Israel
3022–3042 AM 903–883/2 BCE Ahab son of Omri reigns as king of Israel
3025–3050 AM 900–875 BCE Jehoshaphat son of Asa reigns as king of Judah
3042–3043 AM 883/2–882/1 BCE Ahaziah son of Ahab reigns as king of Israel
3047–3054 AM 878/7–871/70 BCE Jehoroam (Joram) son of Jehoshaphat reigns as king of Judah
3043–3054 AM 875–871/70 BCE Joram (Jehoram) son of Ahab reigns as king of Israel
3054–3055 AM 871/70–870 BCE Ahaziah son of Jehoram reigns as king of Judah
3055–3061 AM 870–864 BCE Athaliah wife of Jehoram rules over Judah
3054–3084 AM 871/70–841 BCE Jehu son of Nimshi reigns as king of Israel
3061–3101 AM 864–824 BCE Joash (Jehoash) son of Ahaziah reigns as king of Judah
3084–3100 AM 841–825/4 BCE Jehoahaz son of Jehu reigns as king of Israel
3098–3114 AM 827/6–811 BCE Jehoash (Joash) son of Jehoahaz reigns as king of Israel
3100–3129 AM 825–796 BCE Amaziah son of Joash reigns as king of Judah
3103–3154 AM 822–771/70 BCE Jeroboam II son of Jehoash reigns as king of Israel
3117–3168 AM 808–757/6 BCE Uzziah (Azariah) son of Amaziah reigns as king of Judah
3154–3155 AM 771/70–770 BCE Zechariah son of Jeroboam II reigns as king of Israel
3155–3155 AM 770 BCE Shallum reigns as king of Israel
3155–3166 AM 770–759 BCE Menahem son of Gadi reigns as king of Israel
3166–3168 AM 759–757 BCE Pekahiah son of Menahem reigns as king of Israel
3168–3184 757/6–741/40 BCE Jotham son of Uzziah reigns as king of Judah
3167–3188 AM 758–737 BCE Pekah son of Remaliah reigns as king of Israel
3184–3200 AM 741/40–725 BCE Ahaz son of Jotham reigns as king of Judah
3188–3206 AM 737–719 BCE Hoshea son of Elah reigns as king of Israel
3200–3229 AM 725–696 BCE Hezekiah son of Ahaz reigns as king of Judah
3206 AM 719 BCE Northern kingdom of Israel falls to Assyria
3229–3284 AM 696–641 BCE Manasseh son of Hezekiah reigns as king of Judah
3284–3286 AM 641–639 BCE Amon son of Manasseh reigns as king of Judah
3286–3317 AM 639–608 BCE Josiah son of Amon reigns as king of Judah
3317 AM 608 BCE Jehoahaz son of Josiah reigns as king of Judah
3317–3327 AM 608–598 BCE Jehoiakim son of Josiah reigns as king of Judah
3327 AM 598–597 BCE Jehoiachin (Jeconiah, Coniah) son of Jehoiakim reigns as king of Judah
3327–3338 AM 597–587 BCE Zedekiah (Mattaniah) son of Josiah reigns as king of Judah
3338 AM 587 BCE Kingdom of Judah falls to Babylon

Second temple period

Early Christianity

 

405total visits,1visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie