The God Who Sees

Die dinge wat tel in God se Nuwe Ryk


Die dinge wat tel in God se Nuwe Ryk

“En toe Hy die skare sien, het Hy op die berg geklim; en nadat Hy gaan sit het, het sy dissipels na Hom gekom; en Hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê:”

“Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word.”

“Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien.”

“Salig is die vredemakers, want hulle sal kinder van God genoem word.”

“Salig is die wat vervolg word terwille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die Hemele.”

“Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil.”

“Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele; want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het.” [Matteus 5:1-12]

As iemand dan een van hierdie bevele van God, hoe klein dit ook al mag wees, nie wil gehoorsaam nie, en hy leer ander mense om dit ook te doen, sal hy in God se nuwe ryk die minste eer ontvang. Maar as iemand sy bevele gehoorsaam en ander ook leer om dit te doen, sal hy in God se nuwe ryk geëer word. “Maar Ek waarsku julle: as julle nie baie meer gehoorsaam is aan God se vereistes as wat die Fariseërs en die Skrifkenners is nie, sal julle nooit in sy nuwe ryk inkom nie.” [Matteus :10-20]

“Julle het gehoor dat die mense vroeër altyd gesê het: ‘n mens mag nie iemand anders vermoor nie, want as jy iemand vermoor, moet jy voor die hof verskyn. Maar Ek sê nou vir julle: as iemand vir sy broer kwaad is, moet hy voor die hof verskyn, en as iemand sy broer ‘n niksnut noem, moet hy voor die hoogste hof kom. Maar as iemand sy broer uitskel en hom ‘n swaap noem, sal hy in die helse vuur beland. [Matteus 5:21-22]

“As julle ander mense vergewe waar hulle verkeerd gedoen het, sal julle Vader in die hemel julle ook vergewe waar julle verkeerd doen. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie vergewe waar julle verkeerd gedoen het nie.” [Matteus 6:14,15]

“Ek sê nou vir julle, op die dag as God oordeel, sal die mense verantwoordelik gehou word vir elke onverskillige woord wat hulle gesê het. Want God sal ‘n mens skuldig bevind of vryspreek op grond van wat jy gesê het. [Matteus 12:36,37]

Mens gemaakte reëls.

“Waarom steur U dissipels hulle nie aan die gewoontes wat ons van ons voorvaders oorgeêrf het nie? Hulle was nie hulle hande volgens die Joodse seremonie voordat hulle eet nie.” Toe vra Jesus hulle: “En waarom steur julle julle nie aan God se bevele nie maar julle hou darem vas aan daardie gewoontes van julle? God het gesê: Jy moet respek hê vir jou pa en ma en Hy het ook gesê: “As iemand sleg praat van sy pa of ma, moet hy doodgemaak word. Maar nou sê julle: “As iemand die geld waarmee hy sy ouers behoort te onderhou aan die Here belowe, dan het hy nie meer ‘n verpligting teenoor sy ouers nie. So maak julle die bevel van die Here waardeloos deur julle gewoontes. Julle skynheiliges! Dit is waar wat Jesaja van julle geskryf het waar daar in die Skrif staan dat God sê:

“Hierdie volk praat asof hulle My eer, maar hulle hart bly ver van My af. Al probeer hulle My dien, beteken dit niks nie want hulle leer die mense reëls wat hulle self uitgedink het en dan maak hulle asof dit iets is wat Ek Beveel het.

[Matteus 15:1-9]

Skrywer Onbekend

478total visits,1visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie