The God Who Sees

Die Skrifte in Afrikaans


Die Skrifte in Afrikaans

Die Skrifte in Afrikaans as vertaling het al reeds ‘n lang pad geloop. Aanvanklik wou ons die 1933/53 Vertaling van die Bybelgenootskap gebruik as basis en slegs die Name van JWHW en Jahushua verander deur dit met die Hebreeuse karakters te spel. Verder wou ons ander name en titels soos ‘God’ vervang en ook die werklike eiename korrigeer.

Die Bybelgenootskap het egter hul kopiereg op die 1953 Vertaling hernu en weier om enige samewerking te gee of om toestemming te verleen vir so ‘n projek. Derhalwe moes ons noodgedwonge meer in diepte vertalings werk aanpak en neem dit heelwat langer. Van die werk is reeds deur die eerste fase en moet weer gedoen word om enige verwantskap met die werk van die Bybelgenootskap uit te wis.

Van die Boeke is reeds voltooi en word tans geproeflees. Van hierdie Boeke is hieronder in PDF formaat beskikbaar en kan afgelaai word vir persoonlike gebruik. Om ‘n Boek af te laai, klik regs op die naam van enige vet gedrukte Boeknaam (die nommer is ook groter en skuins gedruk) en kies
Save target as.

Let daarop dat Tahoma van Microsoft hoofsaaklik gebruik word. Indien jy nie die nuutste weergawe wat saam met Windows XP versprei word nie sal van die spesiale karakter op die werf nie reg vertoon nie maar dit sal in die PDF reg vertoon.

Ons sal u terugvoer waardeer. Dit is egter ook noodsaaklik dat die Uitsprake ook afgelaai word om te help met die korrekte uitspraak. Dit is ook belangrik om daarop te let dat die Boeke in die korrekte volgorde soos in Hebreeus saamgestel is. Die Messiaanse Geskrifte (Nuwe Verbondsboeke) se volgorde is ook meer korrek gerangskik om die Rooms Romeinse smaak weg te neem, maar nie noodwendig volgens ouderdom nie. Die korrekte Name en Volgorde is ook beskikbaar.

Die gebruiklike Skriflesinggedeeltes (Torah Portions) kan ook hier afgelaai word.

Tora – Onderrig (Wet)

Lêer inligting
Korrekte Naam Afrikaanse Vertaling Afkorting Grootte Datum

1

B’rěshiet

Genesis

B’r

459 kB 06/01/08

2

Shemot

Exodus

Shem

366 kB 06/01/08

3

Wajikra

Levitikus

Waj

282 kB 06/01/08

4

B’midbar

Numeri

B’m

364 kB 06/01/08

5

D’ḇarim

Deuteronomium

D’ḇ

339 kB 06/01/08

Neḇiïm –  Profete

Lêer inligting
Korrekte Naam Afrikaanse Vertaling Afkorting Grootte Datum

6

Jahoshua

Joshua

Jah

261 kB 17/06/06

7

Shofetim

Rigters

Shof

8

1 Shemu’ěl

1 Samuel

1 Shem

318 kB 12/03/05

9

2 Shemu’ěl

2 Samuel

2 Shem

10

1 Melaḵim

1 Konings

1 Mel

11

2 Melaḵim

2 Konings

2 Mel

12

Jeshajahu

Jesaja

Jes

417 kB 06/01/08

13

Jirmejahu

Jeremia

Jir

467 kB 06/01/08

14

Jeḥeskěl

Esegiël

Je

429 kB 06/01/08

15

Dani’ěl

Daniël

Dan

188 kB 01/10/05

16

Hoshěa

Hosea

Hos

106 kB 05/03/05

17

Jo’ěl

Joël

Jo’ěl

85 kB 01/01/05

18

Amos

Amos

Amos

69 kB 05/03/05

19

Oḇadja

Obadja

Oa

58 kB 01/01/05

20

Jona

Jona

Jon

63 KB 01/01/05

21

Miga

Miga

Mig

109 kB 01/01/05

22

Naḥum

Nahum

Na

56 kB 01/01/05

23

Ḥaḇakuk

Habakuk

Ḥaḇ

65 kB 01/01/05

24

Tsafanja

Sefanja

Tsaf

41 kB 05/02/05

25

Ḥaḡḡai

Haggai

Ḥaḡ

48 kB 01/01/05

26

Zagarjah

Sagaria

Zag

102 kB 05/03/05

27

Mal’agi

Maleagi

Mal

59 kB 05/02/05

Ketuḇim – Geskrifte

Lêer inligting

Korrekte Naam Afrikaanse Vertaling Afkorting Grootte Datum

28

Tehillim

Psalms

Teh

504 kB 12/03/05

29

Mishlě

Spreuke

Mish

30

Ijoḇ

Job

Ijoḇ

31

Shir haShirim

Hooglied

Shir

32

Rut

Rut

Rut

65 kB 12/03/05

33

Ěḵah 

Klaagliedere

Ěḵah 

34

Kohelet

Prediker

Koh

35

Estěr

Ester

Est

98 kB 01/01/05

36

Esra

Esra

Esr

37

Neḥemja

Nehemia

Neḥ

38

1 Diḇre haJamim

I Kronieke

1 Diḇ

39

2 Diḇre haJamim

2 Kronieke

2 Diḇ

Messiaans

Lêer inligting

Korrekte Naam Afrikaanse Vertaling Afkorting Grootte Datum

1

Mattitjahu

Mattheus

Mat

300 kB 06/01/08

2

Markos

Markus

Mar

3

Lukas

Lukas

Luk

4

Joḥanan

Johannes

Joḥ

5

Handelinge

Handelinge

Hand

309 kB 06/01/08

6

Jaäko

Jakobus

Jaäk

7

1 Kěfa

1 Petrus

1 Kěfa

8

2 Kěfa

2 Petrus

2 Kěfa

9

1 Joḥanan

1 Johannes

1 Joḥ

10

2 Joḥanan

2 Johannes

2 Joḥ

11

3 Joḥanan

3 Johannes

3 Joḥ

12

Jahuda

Judas

Jah

13

Romeine

Romeine

Rom

14

1 Korinthiërs

1 Korinthiërs

1 Kor

15

2 Korinthiërs

2 Korinthiërs

2 Kor

16

Galasiërs

Galasiërs

Gal

17

Efesiërs

Efesiërs

Efe

18

Filippense

Filippense

Fil

19

Kolossense

Kolossense

Kol

20

1 Thessalonisense

1 Thessalonisense

1 Thes

21

2 Thessalonisense

2 Thessalonisense

2 Thes

22

1 Timotheos

1 Timotheüs

1 Tim

23

2 Timotheos

2 Timotheüs

2 Tim

24

Titus

Titus

Tit

25

Filemon

Filemon

Flm

26

Iḇrim

Hebreërs

Iḇr

27

Openbaring

Openbaring

Opb

520total visits,1visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie