The God Who Sees

Die waarheid aangaande ons verlossing is die volgende


Die waarheid aangaande ons verlossing is die volgende

God het ons lief (2Tess2:13b)

In Sy groot genade het Hy ons uitverkies om heilig voor Hom te wees (2 Tess 2:13c)

Die reddingsinsiatief kom van God af. Hy roep ons (2 Tess2:14a)

Die Gees sonder ons vir Hom af; Hy maak ons heiliger en toenemend gelykvormig aan God

(2 Tess 2:13d)

Sy doel hiermee is om ons te laat deel in die heerlikheid van Christus (2 Tess 2:14)

WAT IS ONS VERANTWOORDELIKHEID TEN OPSIGTE VAN DIE WAARHEID, VAN SOVEEL GEWELDIGE WAARHEID

Glo dit volledig (2 Tess2:13d)

Moenie daarvan weggly, wegbeweeg, padgee nie(2 Tess 2:15)

Hou daarvan vas; moet geen aspek daarvan prysgee nie( 2 Tess 2:15b) Met ander woorde        behou dit; bewaak dit; hou in besit vir die nageslag

Pas dit in die praktyk toe (2 Tess 2:16,17) Lees wat in die woord staan, glo wat in die woord      geskryf staan, dóén wat in die woord geskryf staan en jy sal ontvang wat in die woord staan.

Deel dit uit en verkondig dit – en kyk hoe die waarheid oorwinnnings behaal oor die leuns! ( 2     Tess3:1,2)

2 TESS 2:13-17

AMAAR ONS MOET GOD ALTYD OOR JULLE DANK, BROEDERS WAT DEUR DIE HERE BEMIN WORD, DAT GOD JULLE VAN DIE BEGIN AF VERKIES HET TOT SALIGHEID IN HEILIGMAKING VAN DIE GEES EN GELOOF IN DIE WAARHEID,

WAARTOE HY JULLE GEROEP HET DEUR ONS EVANGELIE OM DIE HEERLIKHEID VAN ONSE HERE JESUS CHRISTUS TE VERKRY.

SO DAN, BROEDERS, STAAN VAS EN HOU JULLE AAN DIE VOORSKRIFTE WAT JULLE GELEER IS óF DEUR >N WOORD Óf DEUR >N BRIEF VAN ONS

EN MAG ONSE HERE JESUS CHRISTUS SELF EN ONSE GOD EN VADER, WAT ONS LIEFGEHAD HET EN >N EWIGE TROOS EN GOEIE HOOP IN GENADE GEGEE HET, EN JULLE HARTE VERTROOS EN VERSTREK IN ALLE GOEIE WOORDE EN WERKE!

Skrywer Onbekend

281total visits,1visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie