The God Who Sees

Jahushua HaMashiach in die Pesach


Jahushua HaMashiach in die Pesach

Die Pesach (Pasga) het ‘n baie besliste betekenis en Jahushua het alles daarin kom vervul en met die Pesach saam ook vir ons ‘n toekoms verwagting kom gee. Die Pesach is ‘n gedenkfees wat ‘n reeks gebeure in die verlossingplan verteenwoordig en in Jahushua vervul is.

Kom ons gaan bekyk Shemoth (Exodus) 12 ‘n bietjie van naderby. Ons sal sien hoe alles deur JHWH beplan is en hoe die Pesach deur JHWH fyn beplan is en elke deel ‘n voor uitwysing was na Jahushua en deur Hom vervul is.

Voor ons verder gaan, kyk net na die sinergie: Israel is in Slawerny en Gebonde in Mitsrajim (Egipte) – die mens is in Slawerny en Gebonde deur die Sonde van hierdie wêreld. JHWH beloof aan Jisra’el ‘n nuwe land wat oorloop van melk en heuning – JHWH beloof aan die verloste mens ‘n ewigheid van vrede en voorspoed saam met Hom.

Praat met die hele vergadering van Israel en sê: Op die tiende van hierdie maand moet hulle elkeen ‘n lam neem volgens die families, ‘n lam vir ‘n huisgesin. (Ex 12:3)

Wanneer het Jahushua in Jerusalem aangekom? Volgens die mees gesagwekkende bronne is Jahushua tereggestel (‘gekruisig’) op 14 Aḇiḇ (Nisan)(5 April) in die jaar 30 nM. Dit was volgens die moderne kalender ‘n Woensdag. Nee, nie Vrydag soos ons deur die Roomse kerk geleer word nie!

Datum

Gebeurtenis

Skrifverwysing

9 Abib

6de Dag (D-V)

Jahushua bly die aand by Saggéus.

Jahushua ry Jerusalem binne op ‘n jong eselvul

Luk 19:5

10 Abib

Shabbat (V-S)

Jahushua bly in Bět-Anja (Betanië) oor vir Shabbat. Hy is reeds eenkant gesit as die Pasgalam.

Mark 11:11

11 Abib

1ste Dag (S-S)

Jahushua reinig die tempel. Hy keer waarskynlik terug na Bět-Anja.

Mark 11:15,16

Mark 11:19

12 Abib

2de Dag (S-M)

Jahushua keer terug na Jerusalem en leer die mense in die Tempel.

Mark 11:27

13 Abib

3de Dag (M-D)

Profetiese rede.

Jahushua kondig Sy folterdood aan.

Matt 24-25

Matt 26:2

14 Abib

4de Dag (D-W)

Eet laaste maal (Pesach?) saam met dissipels. Uitlewering aan die priesters

Word deur Pilatus vlekloos verklaar

‘Kruisiging’ van Jahushua om 3de uur (09h00)

Jahushua sterf op die 9de uur (15h00)

Matt  26:21-29

Mark 14:18-52

Joh 19:4

Joh 19:17-32

Matt 27:46

15 Abib

5de Dag (W-D)

Spesiale Shabbat

Jahushua in die graf

Let op dat daar sommige van die detail is wat verskil in die vier evangelies. Sommige wil baie daarvan maak en selfs aandui dat Jahushua op die Vrydag en die Sondag Jerusalem binne gery het. Ons betwyfel dat dit so is. Die verskille is van so ‘n aard dat dit nie van veel betekenis is nie. Die feite spreek egter vanself. Die vereistes van Exodus is as volg:

Pasga Vereistes

Jahushua se vervulling

Lam moet 4 dae voor die tyd eenkant gesit word vir ondersoek.

Jahushua kom 6 dae voor die tyd in Bět-Anja aan en gaan dan Jerusalem binne. Hy leer die mense en word keer op keer met strikvrae bestook. Hy antwoord sodat daar geen klagtes teen Hom ingebring kan word nie.

Die lam moet ‘n rammetjie wees, dus manlik.

Jahushua is manlik.

Die lam moet sonder gebrek wees.

Die Fariseërs kan niks teen Jahushua inbring nie. Pilatus verklaar Hom ook onskuldig.

Die lam se bene mag nie gebreek word nie.

Jahushua se bene is nie gebreek nie want Hy sterf voordat hulle Sy bene kan breek.

Die bloed van die lam kom aan die deurposte bo en langs die kante.

Jahushua se bloed word vir ons gestort en Hy is die Deur waardeur ons moet ingaan en beskerming en verlossing ontvang.

Die volgende dag sien Johanan J’shua na hom toe kom, en hy sê: Dáár is die Lam van Elohim wat die sonde van die wêreld wegneem! (Joh 1:29)

Johanan noem Jahushua die Lam van Elohim! Ons sien dat Jahushua aan AL die Pesach vereistes voldoen (sien tabel hierbo). Dit is bo en behalwe al die profesieë wat deur Jahushua as Messias vervul is.

Jahushua is vier dae voor die tyd ‘eenkant’ gesit. Hy was manlik en ook nog uit die geslag van Dawid! Hy was skoon (sondeloos) en sonder enige gebrek – liggaamlik, geestelik en wetlik. Nie voor, tydens of na Sy dood is enige van Sy bene gebreek nie. Jahushua is die Deur waardeur ons moet gaan om verlossing en beskerming te bekom en Sy bloed beskerm ons.

In die Pesach is Jahushua in ALMAL se plek geslag en het Hy ‘n einde gemaak aan die offergawes. Derhalwe is die tempel ook verwoes om die offergawes te stop. Jahushua het as Pesach-lam betaal vir ons ALMAL se sondes. Hy het ons kom loskoop van die slaweband van sonde, Verder het Hy ons uit die slawehuis van Egipte (hierdie sondige wêreld) kom loskoop sodat ons saam met Hom na die Beloofde Land (die ewigheid –die woonplekke wat Hy gaan voorberei het) kan gaan. Met Sy Bloed het Hy gekeer en keer Hy nog steeds dat die Verderwer ons aftrek na die ewige straf (finale of tweede dood) solank ons onder Sy beskerming bly.

In die Skrif word sonde aan suurdeeg gelyk gestel aangesien ‘n klein bietjie die hele baksel deeg deurtrek (1 Kor 5:6,7). Jahushua is ons Brood van die Lewe. Hy was en is sonder sonde (suurdeeg). Begrafnis.

Jahushua is die Eersteling uit die dood (1 Kor 15:20-23). Hy word deur die eersteling gerf verteenwoordig. Die eersteling gerf moes op die eerste dag na die gewone Sabbat voor JHWH beweeg word. Jahushua het na alle waarskynlikheid vroeg Saterdagaand opgestaan. Dit is die begin van die eerstedag van die week. Dit dui nou ook die begin van die Groot Oes aan. Opstanding.

Jahushua HaMasiach het dus die Pesach vervul in meeste opsigte. Die enigste wat nog vervul moet word is die Nuwe aarde en Nuwe Jerusalem (Beloofde Land). Dit word ook vir ons aangedui deur die vier bekers wat gebruik is:

  1. Uitlei uit Mitsrajim – Ex 6:5
  2. Vrymaak van Slawerny – Ex 6:5
  3. Verlossing van die juk van Mitsrajim – Ex 6:5
  4. Erfenis van die Beloofde Land – Ex 6:7

Jahushua het slegs die eerste drie gebruik, aangesien Hy die vierde nog nie kon gee nie. Hy moes eers weggaan om dit vir ons te gaan voorberei. Hy sê dan ook dat Hy nie weer die Pasga sal eet of drink voordat dit in die Nuwe Koninkryk is nie. Dan sal Hy vir ons ook die vierde beker gee omdat die Beloofde Land gereed sal wees.

Sal jy daar wees? Maak nou seker! More mag dalk te laat wees!

Onthou, Jahushua is en was en sal altyd in Pesach wees!

Waar is jy?

Jahushua in die Pesach  Paasfees Easter

Bronne:

Die Afrikaanse Bybel 1933/1953

God se Feeste vir Jou – Gerda Erasmus (ISBN 1-874977-23-2)

A Family Guide to the Biblical Holidays – Manny Brotman

The Passover – Wade Cox (www.logon.org)

 

649total visits,1visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie