The God Who Sees

Jy Gaan ‘n Wonderwerk Beleef


Jy Gaan ‘n Wonderwerk Beleef

As jy die Bybel neem en blaai na Mark 5 sal jy vind dat die drie voorvalle wat daar beskrywe word is oor die besetene van Gadara en die dogtertjie van Jairus en die vrou wat aan bloedvloeiing gely het. Hierdie drie gevalle beeld baie duidelik uit die wyse waarop satan die mens aanval, nl. met duiwelbesetenheid met ongeneeslike siekte en die uiterste aanval, nl. die dood.

Die eerste geval : Mark 5:1-6
Die tweede geval : Mark 5:1-23 + 35
Die derde geval : Mark 5:25 + 27

Hierdie was drie uiterste gevalle van duiwelbesetenheid, kroniese siekte en dood. Tog sien ons dat in al drie gevalle iets WONDERBAARLIKE  gebeur het! Toe Jesus op die toneel verskyn het, het omstandighede radikaal verander! die besetene is vrygemaak en verlos, die sieke is genees en die dooie is opgewek! Dis wanneer ons van sulke gevalle lees wat ons GELOOF OPGEBOU WORD! Dis in die Bybel waar ons geloof opgebou word. Geen wonder as ons lees in Rom 10:17. Baie keer sien ek die mense in die hospitaal wat aan medies – ongeneeslike kwale ly, en dan is hulle besig met radio-lusiter of TV kyk of tydskrifte lees – dit verbaas my altyd, want hulle het tog seker geloof nodig om gesond te word : GOD KAN EN WILL HULLE GENEES! Maar i.p.v. hulle geloof op te bou deur die Bybel te lees, sodat hulle gesond kan word doen hulle alles behalwe dit!

Spr 4:22 noem die Woord MEDISYNE. Ek is verder vas oortuig dat die Woord nie net genees nie, maar dit VOORKOM siekte, dit immuniseer. Maar dit hang af hoeveel ons daarvan neem!. Ps 19:107. Al voel jy nie na lees nie, al dink jy jy sal tog niks op daardie tydstip uit die Woord kry nie : LEES in elkgeval! God sal met jou praat, Hy is getrou en jy sal bemoedig en LEWEND word. Maar laat ons terugkeer na Mark 5. Jesus Christus is die belangrikste ELEMENT VAN ONS GODSDIENS WANT HY GEE LEWE. ‘n Mens sonder enige Bybel kennis en agtergrond kan oorwinnend lewe solank hy naby Jesus bly. Alle mag in die hemel en die aarde behoort aan Hom. Let op die besetene van Gadara – die demone het hom getreiter, maar Jesus het korte mette met hulle gemaak. Daar was ‘n legio van hulle, maar hulle moes die opdrag van Jesus gehoorsaam. Toe Jesus op die toneel verskyn toe buig elke knie! 

Jesus Christus is vandag nog net dieselfde – Hy verander nooit. Wat Hy toe gedoen het, kan Hy vandag nog doen. (Heb 13:8) Jesus het skaars daardie magtige wonderwerk van verlossing gedoen, toe is daar alweer ‘n skare om Hom en die owerste van die sinagoge het aan Sy voete neergeval. Hierdie man het ‘n dringende behoefte gehad – hy was desperaat en hy was op sy aangesig voor God. Ek het myself al dikwels in hierdie man se posisie in gedink – watter benoude posisie moes dit vir hom gewees het. Die dokters kon niks vir sy kind doen nie. Sy sou sterf! Tog het hy gehoor dat die Groot Geneesheer is in die land en hy het seker vir sy mense gese : “Hou my klein liefling to net ‘n paar dae aan die lewe. Ek gaan hardloop en vir die Meester, Jesus van Nasaret, soek. Ek weet Hy sal help.” En toe het hy gehardloop sonder om een keer behoorlik te rus – die tyd was nie daar nie. Toe vind hy Jesus en hy val uitasem aan Sy voete neer ….

Is dit nie ‘n winderlike troos om te weet dat daar sulke tye tog iemand is wat kan help nie! Maar dan moet ons Hom DOELGERIG soek en nie skaam wees om te se dat ons by Hom gaan aanklop vir hulp nie. Hierdie was ook ‘n owerste van die sinagoge, net soos Nikodemus van wie ons in Joh 3 lees. Maar Nikodemus het in die nag na Jesus gekom – hy wou nie he sy mede-rabbi’s  en eie mense moes sien met wie hy gaan praat nie. En ek kan nie help om te wonder of hy ooit gereageer het op wat Jesus vir ho daardie nag van wedergeboorte vertel het! Maar die owerste van Mark 5, Jairus het nie omgegee wie hom sien nie : Hy was vol vertroue dat Jesus hom kan help, en hy het dit openlik bewys deur sy optrede – en die wonderwerk wat met sy dogtertjie gebeur het strek oor die eeue tot die een van die Naam van God! Jairus het openlik bely dat hy in Goddelike genesing glo want hy se dan Jesus : My dogtertjie is op haar uiterste; kom le haar hand op, sodat sy gesond kan word, en sy sal lewe. En Hy het saam met hom gegaan. Jairus het geweet dat op handoplegging deur Jesus, gesondheid en LEWE sal volg. Hy het dit geglo met sy hart en bely met sy mond, en hy het gekry net wat hy gese het. (Mark 11:23) Ek kan my voorstel hoe hierdie man se geloof Jesus moes verbly het, en Hy kon gese het : “Staan op man, laat ons na jou huis toe gaan. As jy wil he ek moet hande op jou kind le doen ek dit graag. Dis hoekom ek na hierdie wereld toe gekom het, om LEWE in oorvloed te bring!” (Joh 10:10) Jairus sou ‘n wonderwerk beleef, net soos die besetene van Gadara ‘n wonderwerk beleef het. AS JY in ‘n benarde posisie is en jy tree op soos Jairus, is jy ook oppad om ‘n wonderwerk te beleef! Baie mense begin ywerig soos Jairus, maar soos die omstandighede swakker word, die siekte erger, die gesukkel groter, word hulle moeg, en hulle verflou en gee moed op voordat hulle Jesus gekry het! Hulle was oppad na ‘n wonderwerk, maar het nooit daar uitgekom nie! Hulle was dalk net om die draai van die wonderwerk af – Jesus het reeds saam met hulle geloop. Hy het gese Ek sal jou nooit begewe en nooit verlaat nie. (Heb 13:5) – hoekom twyfel jy dan daaraan dat Hy by jou is?

Maar dit was vir Jairus ook nie ‘n pad sonder hakplekke nie. Jesus het saam met hom geloop oppad na sy huis waar sy kind besig was om te sterf, toe kom die vroutjie tussenin wat al 12 jaar aan bloedvloeiing gely het. Jesus het vertoef en eers hierdie probleem opgelos. Kan jy dink hoe Jairus se benoudheid moes toegeneem het – elke oomblik wat verby gegaan het was die stryd om sy kind se lewe heftiger en al wat hy kon doen was om sy oe te hou op Jesus. Soms in ons desperate soeke na ‘n wonderwerk raak ons so selfgesentreerd dat ons net dink en praat om ons eie probleme heen. As on hoor of sien dat God vir iemand anders ‘n wonderwerk doen, dan roep ons selfs uit : “Ag, waarom word al die ander genees en nie ek nie!?” Afgesien daarvan dat jy jou eie lot bepaal deur hierdie soort van woorde (jy sal kry wat jy se), het ‘n selfsugtige bitterheid in jou hart kom plek maak en dit gee vir die vyand nog meer reg om jou aan te val. Let op jou hartgesindheid veral as jy oppad is om ‘n wonderwerk te beleef!

Satan sal probeer om jou te verlei sodat jy miskien sal se : “God het my nie lief nie, want Hy genees my nie” of “Ek gaan nou nie meer langer glo nie – ek gaan maar handdoek ingooi.” As jy ‘n wondewerk wil beleef mag jy nooit so dink of praat nie, want dis dwaas en beslis nie in ooreenstemming met God se Woord nie! Toe kom die vreeslike tyding by Jairus aan : U dogter is dood. Hoor wat se Jesus vir hom : Moenie vrees nie; glo net! Jy is oppad om ‘n wonderwerk te beleef! Moenie NOU moed opgee nie. GLO NET! Jairus het Jesus se Woorde gehoor en sy geloof was weer opgebou en hy het geglo. Tot vandag toe word ons geloof opgebou as ons Jesus se Woord hoor en ons kan aanhou glo. Daarom : VUL JOUSELF MET DIE WOORD en jy sal nie moed opgee en jou wonderwerk misloop nie! Jesus het net Petrus en Jakobus en Johannes en Jairus en sy vrou toegelaat om in die dogtertjie se kamer te kom – Hy het geweet watter negatiewe invloed nuuskieriges en ongelowiges in so ‘n situasie kan he. (Vers 40 se dat Hy almal uitgedryf het – Hy wou hulle nie eers in die omgewing he nie!) As jy ‘n wonderwerk wil belewe, let op na die geselskap waarin jy verkeer en let op na die preke waarna jy luister. Simpatiseerders wat vir jou se: “Verdra maar, dis God se Wil” en predikers wat     vir jou se : “God louter jou, Hy weet wat Hy doen.” gaan vir jou beslis help om moed op te gee VOORDAT jy jou wonderwerk belewe het!

Die roubeklaers by Jairus se huis (ja, hulle was reeds daar!) het vir Jesus uitgelag (Vers 40). Kan jy jou voorstel hoe Jairus moes gevoel het toe sy Enigste Hoop uitgelag is! Maar dit het jy ook miskien ondervind. Toe jy gese het Jesus is jou Enigste Toevlug en jou Geneesheer, het jou vriende en selfs familie, gelag en gevra of jy in feeverhale glo! Dis een van satan se oudste sette om jou te ontmoedig, veral as hy sien jy is op die punt om ‘n wonderwerk te belewe. Toe gryp Hy die hand van die kind en se vir haar : Talita koemi! wat, as dit vertaal word beteken : Dogtertjie, Ek se vir jou, staan op! En die dogtertjie het dadelik opgestaan en begin rondloop, want sy was twaalf jaar oud. En hulle was uitermate verbaas. Jairus het sy wonderwerk beleef omdat hy van die begin af sy oe gehad het op Jesus, die Leidsman en die Voleinder van sy geloof (Heb 12:2) en niks of niemand kon hom laat tou opgooi nie!

So wil ek jou aanmoedig Geliefde : Jesus is reeds oppad SAAM met jou. Dit maak nie saak hoeveel vertragings en oponthoude daar is nie, of wat ookal langs die pad gebeur nie, Hy weet van jou en daar is geen situasie te erg vir Hom om te herstel nie. Loof en dank Hom net vir Sy getrouheid en VOLHARD! Jy gaan ‘n wonderwerk beleef!

As jy vlugtig kyk na Ef 6:14, sal jy sien die Here praat van STAANDE BLY, en dan weer in Gal 6:9 van NIE VERSLAP NIE. Ek glo hierdie woorde is juis daar om vir jou aan te moeding, sodat jy jou wonderwerk uit God se Hand kan ontvang!

Kol 1:13; Ps 121:8; Filip 4:19; 2 Kor 9:8

Skrywer Onbekend

415total visits,1visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie