The God Who Sees

Kortwiek kompromie jou geestelike groei?


Kortwiek kompromie jou geestelike groei?

Daar is sekerlik duisende wat die volgende stap na bekering geneem het, nl. om hulle te laat doop volgens Jesus se instruksies (Mark 16:16). Dan kan ek ook met vrymoedigheid se dat groot getalle ook nog die volgende stap geneem het en dit was om die doop in die Heilige Gees te ontvang en ook ‘n gebedstaal – halleluja! Al drie hierdie stappe is UITERS NOODSAAKLIK vir elke mens en die persoon wat slegs die eerste een doen en dan daar stil staan, verbeur egter soveel geestelike seen wat die Here nog op hulle wil uitstort. Verstaan my tog baie goed : as ‘n sondaar vir Jesus Christus aanneem as sy Verlosser en Here en hy draai sy rug op sonde (bekering) is dit ‘n wonderlike gebeurtenis en daardie persoon kan seker wees van sy saligheid! Maar Jesus het nie bedoel dat ons ooit stilstaan in ons geestelike lewens nie, want enige iets wat LEWE het, Groei! Die teenoorgestelde is ook waar : ‘n lewendige ding wat nie groei nie, gaan agteruit en sterf!

Daarom vertrou ek dat JY, liewe vriend, nie stilstaan in jou geestelike lewe nie, selfs al het jy verder beweeg as bekering. Jy sien, die dag as jy tot bekering kom, word die STRAF van die sonde van jou af weggeneem. (Jy hoef nie meer die straf te dra nie, want Jesus het dit klaar betaal)> Wanneer jy jou laat doop na jou bekering, word die MAG van die sonde oor jou lewe gebreek. Jy is nou dood en begrawe en ‘n nuwe mens het opgestaan – dis to die simboliek van die doop (Rom 6 – dink jy babas kan dit begryp!) Wanneer jy gedoop word in die Heilge Gees kry JY krag oor sonde! Jesus het Self so gese : (Hand 1:8) Hierdie is wonderlike ondervindings op sigself, maar dit help jou ook in die opsig dat jou lewe verander van mislukking en siekte en armoede, tot en van sukses, gesondheid en voorspoed! Dis mos wat Jesus belowe in Joh 10:10. Hy het gese : Maar Ek (Jesus) het gekom dat julle lewe en oorvloed kan he. (Jy behoort met niks minder tevrede te wees nie, want as jy is, is jy tevrede met dit wat satan op jou le : ongeluk, siekte en armoede.

Toe jy al hierdie wonderlike ondervindings met die Here gehad het, was jy sekerlik op ‘n hoogtepunt. Maar soos die maande nou verbygegaan het, is dit of daar ‘n dofheid gekom het in jou geestelike lewe – daardie opwinding van groei het verdwyn – en jy wonder wat het gebeur. Ek dink dit het tyd geword dat ons ‘n paar dinge vir mekaar se sonder om doekies om te draai, sodat ons kan vasstel waar die probleme is, dit kan uit die weg ruim, en AANGAAN MET JESUS! (Heb 6:1) Vir my le die probleem by KOMPROMIE. Dit beteken dat cie Christen iets gewonne gee wat die Here hom gegee het, of iets eenkant sit wat die Here aan hom openbaar het, omrede hy tot ‘n ooreenkoms wil kom met die situasie waarin hy is. Dit mag vir jou beteken om vas te hou aan een of ander vooroordeel, of om ‘n sekere tradisie te verdedig. Of miskien moet jy iemand anders se mense in ag neem of hulle guns behou. OF miskien om jou reputasie te behou en resprek te wen. Kom ek se vir jou iets baie belangriks : wanneer ons met die waarheid te doen het, is toegewings, kompromie (Dink ernstig na oor hierdie laaste sinnetjie voor jy verder lees)

Ons maak nooit komprmie uit onkunde nie, maar omdat ons sekere kennis het. Die verklarende woordeboek verduidelik kompromie soos volg : Handeling waarby mens een doel van sy beginsels prysgee.

369total visits,3visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie