The God Who Sees

Lewenswyse


Lewenswyse

Hoe moet ons as Christene leef en hoe moet ons teenoor ander optree? Wat sê die Woord van God vir ons oor die sake?

a. Betoon liefde teenoor mekaar.

1. Jesus sê dit duidelik vir ons in Joh 13:34-35 & Joh 15:12
2. Verder lees ons van die liefde in Rom 13:8 & Rom 13:11, 1 Kor 13:1-13, 1 Pet 4:8.
3. As jy sê dat jy God liefhet, maar jou broeder haat, dan is jy ‘n leuenaar, 1 Joh 4:20-21.

b. Onderhou die gebooie (woorde/opdragte) van Jesus Christus.

1. Baie mense doen wat Jesus Christus ons beveel het om te doen. Joh 14:21 & Joh 14:23-24
2. Baie mense sê hulle ken Jesus, maar doen nie wat Hy sê nie en gaan daarom nie die Koninkryk van die hemele ingaan nie. Matt 7:21

c. Ons moet dader van die Woord wees.

Baie Christene praat baie, maar doen min. Dit help nie om geloof te hê, maar geen werke nie. Jak 2:14-17.

Daar is soveel mense vandag wat nie geld, kos, klere, blyplek, ens. het nie, maar ons sien dit nie raak nie. Solank dit goedgaan met ons is alles reg, die res is onbelangrik. Ons moet mekaar help en nie net altyd sê : “Ons sal vir jou bid” nie. Netso moet ons nie net belowe om te help, maar ons beloftes verbreek nie. Kyk wat sê Jesus vir ons in Matt 25:31-46

Laat ons mekaar dus help en bystaan, hetsy geestelik, fisies, finansieël of op watter gebied ookal.

d. Wandel deur die Gees en wees navolgers van God.

1. Ons moet deur die Gees wandel & die begeerlikhede van die vlees laat staan. Gal 5:16-26
2. Netso moet ons navolgers van God wees. Ef 5:1-21

Dit is maar net enkele voorbeelde van hoe ons moet leef en moet optree. Lees die Woord van God elke dag en vertrou op Hom.

F. Lotz Julie 2000

508total visits,1visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie