The God Who Sees

Maak Seker!


Maak Seker!

1. Talle kinder van God, in plaas dat hulle ware dissipels van Christus geword het, produkte geword het van hul eie kerke se leerstellings. Moet my nie verkeerd verstaan nie – Christus het die kerk tot stand gebring en ons gemeenskap met mede Kinders van God is nie opsioneel nie. Maar daar is deesdae ‘n houding van “As jy nie glov wat ek glo nie, is jy g’n ‘n kind van God nie,” of ” My kerk is die enigste ware kerk.”

Vir my lyk dit asof baie kinders van God om die bos gelei is. Ons aanbid die kerk en nie ons Verlosser nie. Ons probeer as’t ware die letter van die wet navolg, maar mis sodoende die hele doel en mening daarvan. Dit is ingeressant om te sien dat mense wat doodgegaan het en weer bygebring is, nie een het gerapaporteer dat daar aan hom gevra is aan watter kerk of gemeente hy behoort nie. Wat hulle vooraf geglo het, het glad nie saak gemaak nie. Hulle is almal verantwoordelik gehou vir die lewe wat hulle hier op aarde geleef het. Dit het nie saak gemaak wat hulle geeet het, hoe hulle aangetrek het of waar hulle aanbid het nie. Die beoordeling na die dood sal gebaseer wees op ‘n mens se persoonlike verhouding tot Jesus Christus en niks meer nie.

2. Dit lyk ook vir my asof oorywerige kenners van die Woord die skoonheid van hul boodskap miskyk in ‘n poging om die suiwerheid van die Woord te oorvervolmaak. Hulle wil kieskeuriger wees as God! Hulle wil net sekere goed raaksien en ander verwerp. Miskien moet hulle “ontleders van die Woord” genoem word. Hulle staar na die boodskap vir sleutelwoorde. Hulle is geneig om die Heilige Gees heeltemal uit te sny met die mes van die menslike wysheid. Hulle evangelie word sodoende ‘n blom sonder blare, ‘n skoenlapper sonder vlerke of ‘n diamant wat nie in goud gemonteer is nie. Heiligheid sonder die menslike lewe waarin dit ervaar word is soos ‘n kruis sonder Christus. Ons hooftaak as kinders van God is die lof van God, maar sonder liefde is dit nie moontlik nie.

3. Ons is ook geneig om Christus vir onsself te hou. Terwyl ons doenig is om verskille in die ware kerk te troetel, reis miljoene mense langs die lewenspad sonder ‘n padkaart. Hulle soek tydelike plesier en blameer omstandighede en ander mense op hul lewenspad vir hul ongelukkigheid. Ware vreugde, se die Woord, is ‘n gawe van God en behoort nie af te hand van mense of omstandighede nie. Mense sal nooi gelukkkig wees as God nie in beheer van hulle lewe is nie.

Spieeltjie, spieeltjie

In my eie lewe het dit al dikwels gebeur dat ek my beginsels verander het om by my begeertes en omstandighede aan te pas. Intellektueel was ek ‘n kind van God, maar in my hart was ek ‘n huigelaar. Deur myself om die bos te lei, kon ek voortgaan om die genot van die sonde te smaak. In die Boek Jesaja lees ons daar is ‘n hoofpad van heiligheid. (Jes 35:8)

Maak Seker.

Weet u wat die lot van u siel sal wees as dit na u dood van u liggaam skei? Sal u daarvan hou om vir ewig te leef? God se dat ons almal vir ewig sal leef, maar net sommige sal by Hom wees. U kan verlos word van ‘n ewige verdoemenis deur Jesus aan te neem en aan te stel as Heerser van u lewe en Verlosser van u siel. Dit is die blye Boodskap.

Ons moet net aanspraak maak op die Bloed van Christus om verlos te word om saam met Hom die ewige lewe in te gaan. Hierdie is ‘n gratis geskenk aan diegene wat dit wil aanneem. Dit bring ook mee dat God gehoorsaam moet word. Hy se vir ons deur die Heilige Gees en deur Sy Woord wat Hy wil he ons moet doen. (1 Petrus 2:9-11)(Rom 14:11,12)

Daar is ‘n besondere onverskilligheid en morele verval aan die gang:

1. Oormaat en luuksheid.
2. Skeiding tussen die rykes en die armes wat lei tot burgerlike onrus.
3. ‘n Beheptheid met die seksuele tot ‘n punt van algehele perversie.
4. ‘n Verlies aan oorspronklikheid en skeppingsvermoe in die persoonlike lewe en die kunste.
5. Die opkoms van ‘n welsynstaat waardeur die rykdom en krag van die staat verkwis word.
6. Hongersnood (Ongeveer 8 miljoen mense ter wereld wat honger ly)
7. ‘n Sesde van die wereld se bevolking verbruik die wereld se opbrengs terwyl diegene wat niks het nie, doodgaan van die honger.
8. 50 % van diegene wat onder die ouderdom van 14 doodgaan sterf weens wanvoeding en tog duur die bevolkingsontploffing voort.

Die Groot Vraag

Hoe om te sterf? Dit klink snaaks as dit gevra word maar plaas God eerste in jou lewe, dan sal jy nie nodig he om die dood te vrees nie! U hoef geen kursusse te volg nie. Jesus het reeds vir u die dood oorwin. Die werklike u, die werklike mens u, gaan nooit dood nie. U verlaat bloot u liggaam tot die wederopstanding. U het niks om te verloor as u u lewe op Jesus Christus verwed nie. U kan net wen, of u liggaam nou lewe of sterwe. Moet nie op grond van u eie beperkte begrippe probeer wed nie, u kan tog eintlik nie verder as die punt van u eie neus sien nie! Die redding is immers gratis lees Efesiers 2:8 en Joh 14:6.

Die Ware Ding

Hoewel ek my lewe lank ‘n kerkganger was. Ek het die kerk as ‘n soort sosiale klub beskou. Ek het my beste klere aangetrek en gehoop dat niemand sal sien hoe vuil ek die res van die week is nie. Deur ‘n masker van valsheid op te sit, het ek gehoop om my ware geaardheid te versteek. Baie mense het gedink ek is ‘n geleerde man, maar in werklikheid het ek geen kennis van die Woord van God gehad nie. Ek het in hierdie toestand probeer om mense na God te lei maar dit was soos ‘n blinde van blindes probeer lei, want ek was nie ‘n wedergebore kind van God nie. Eki was maar dieselfde ou Ek. My lewe was maar altyd onvrugbaar en kon nes die vyeboom wat uitgekap moes word oor sy onvrugbaarheid. U se u is nie so nie? Kan u met eerlikheid se dat u nog nooi u beloftes aan God verbreek het nie? Moenie glo nie! Ons het almal ons tekortkominge (1 Johannes 1:8) Wetend of onwetend, het ek die neiging om aan te hou lieg, en bedrief en steel en verkeerde dinge te begeer en om owerspel te pleeg!. Die Skrif se ons is nie vry van die sonde bloot net deur kennis van God nie. Ons is gered deur Christus alleen en Hy stel ons in staat om God se wil te doen (lees Rom 8:3) U en ek moet onsself daaglike aan God toewy.

Is u nog ‘n sondaar? Ja, natuurlik! ONs is almal sondaars. Ek was ‘n sondaar toe ek ‘n kind van God geword het en ek is nog ‘n sondaar. Die verskil is dat ek deur God se genade gered is. Ek het nou die krag om nie meer doelbewus te sondig nie en ek kan my sondes herken en bely so gou as ek sien dat ek verkeerd gehandel het. (1 Joh 1:9)

Elke oggend hiernieu ek my stryd teen satan en probeer ek om die volle wapenrusting van God aan te trek want uit my eie krag kan ek nooit oorwin nie.

Begeertes van die vlees bots nog met my ware begeertes. Hierdie geestelike stryd mag te doen he met ou gewoontes (soos rook), boseluste (soos rook), gierigheid, moedeloosheid en selfs haat. Soms is die stryd baie hewig. Maar ek is daartoe in staan om dinge beter te kan doen as ek elke dag aan God opdra.

Amen.

364total visits,1visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie