The God Who Sees

Waar is die dooies?


Waar is die dooies?

Mense beweer dat daar tans niemand in die hemel is nie behalwe God en Sy Engele. Kyk bietjie wat sê die volgende versie. As ons dus glo wat hulle sê dan getuig ons dat Jesus gesterf het en nie opgestaan het nie. Want Jesus was die eerste om uit die dood op te staan. Ook word daar gesê dat hulle slaap en van niks weet nie. D.w.s. jou lewe stop as jy sterf en niks gebeur verder nie. Dit laat ‘n mens dink aan die volgende vraag: “Nou wat het van Jesus Christus geword?”, slaap Hy?1 Thessalonicense 4:13-18

13 Maar, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig (Geen mens moet in die duister wees nie.) moet wees met betrekking tot die ontslapenes (dooie mense) nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. 14 Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, (gesterf het) saam met Hom bring. 15 Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly (lewendig) tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes (dooie mense wat met Jesus gesterf het) hoegenaamd nie sal vóór wees nie. 16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. 17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer (Harpazo – skoonveld, oombliklik) word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees. 18 Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.

G4412 πρῶτον
prōton
pro’-ton
Neuter of G4413 as an adverb (with or without G3588); firstly (in time, place, order, or importance): – before, at the beginning, chiefly, (at, at the) first (of all).
G4413 πρῶτος
prōtos
pro’-tos
Contracted superlative of G4253; foremost (in time, place, order or importance): – before, beginning, best, chief (-est), first (of all), former.
G4253 πρό
pro
pro
A primary preposition; “fore”, that is, in front of, prior (figuratively superior) to. In compounds it retains the same significations: – above, ago, before, or ever. In compounds it retains the same significations.

1. ek wil nie hê dat julle onkundig (Geen mens moet in die duister wees nie.) moet wees met betrekking tot
2. die ontslapenes (dooie mense) nie,
3. sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. (ongereddes)
4. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, (gesterf het) saam met Hom bring. (Ek plaas hierdie in rooi want dit is belangrik: As daar niemand tans in die hemel is nie, dan is hierdie deel vals! Hier word niks genoem van Hy sal hulle saambring as hulle wakker word nie.)
5. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly (lewendig) tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes (dooie mense wat met Jesus gesterf het) hoegenaamd nie sal vóór wees nie. (Hierdie deel beteken dat die mense wat lewe nie voorgetrek gaan word nie maar dat die wat gesterf het reeds saam met Hom sal wees, dan word ons geneem)
6. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. (hier is in bruin aangesien die volgende woorde in die oorspronklike tekste voorkom. Hier natuurlik staan: before – in front of — baie uit. Punt 4 sê die wat in Jesus gesterf het sal saam met Hom kom, en deel 6 sê “sal eerste opstaan”. Opstaan is vanaf G450 ἀνίστημι anistēmi an-is’-tay-mee From G303 and G2476; to stand up (literally or figuratively, transitively or intransitively): – [kom ons kyk bietjie na hierdie woorde:

Arise:

1. come into exisense; take on form or shape
2. originate or come into being
3. move upward
4. rise to one’s feet

Lift up:

1. the event of something being raised upward
2. raise from a lower to a higher position
4. Move Upwards

Raise Up:

1. the act of raising something
2. raise the level or amount of something
3. raise from a lower to a higher position
4. move upwards

17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer (Harpazo – skoonveld, oommbliklik) word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees. 18 Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.

 

1130total visits,1visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie