The God Who Sees

Wees Gewaarsku


Wees Gewaarsku

Dit is ‘n ontstellende verskynsel dat mense sommer so goedmoeds die NAAM VAN DIE HERE in hul gesprekke kan insleep om hulle gesegdes te benadruk. Oral word God se naam kwistig in ligsinnige geklets as uitroeptekens, stopwoorde en kragwoorde misbruik, om te vloek het eintlik mode geword. Iemand wat nog ontsag het vir die Here en Sy Naam respekteer, voel dikwels genoodsaak om liewer ‘n bepaalde gesprek of persoon te vermy uit vrees dat hy om die eerste draai ‘n paar vloekwoorde sal moet aanhoor. Ons het, met geringe uitsondering, ‘n vloekende volk geword.

Hierdie euwel is nie net tot die agterstraat en kroeg beperk nie, ons vind dit onder gesiene mense, kerkmense, en selfs kerkraadslede. Mense vloek meesal uit ‘n gevoel van onmag of ‘n gebrek aan selfvertroue. Wanneer ‘n mens iemand wat die Here se naam misbruik, berispe, dan gebeur dit dikwels dat hy skuld ontken.

Hy het al so gewoond daaraan geraak om te vloek, dat hy dit nie meer agterkom nie. Ander se weer dat hulle niks daarmee bedoel nie, dit is sommer ‘n spreekwyse. Maar hulle vergeet dat die Bybel juis se: “Die Here sal die een wat Sy Naam YDELLIK (sommer so) gebruik, nie ONGESTRAF laat bly nie.” God laat Hom nie bespot nie. Hy is ‘n waarmaker van Sy Woord en Hy sal die vloeker sekerlik op die een of ander tyd tot verantwoording roep – hy sal nie vryspring nie!!!

Indien u onder diegene tel wat die Naam van die Here ydellik gebruik, is hierdie waarskuwing vir u!! U sal hierdie saak moet regstel!! Vir die Christen is dit van die uiterste belang om diegene wat hierdie gebod verbreek, te vermaan.

Maklik sal dit nie altyd wees nie, maar vertrou op die Here en u sal nie beskaamd staan nie.  

Skrywer Onbekend

468total visits,1visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie