The God Who Sees

Wis Mislukking Uit


Wis Mislukking Uit

[Hierdie artikel is geneem uit Dr. James van Zyl se Maandblad.]

GOD SE WILL VIR JOU IS SUKSES.

Hy wil het jy moet elke keer wen. Ons is as oorwinnaars geskape, maar elke keer as ons probeer dan fluister satan vir ons: “Onthou jy al daardie kere wat jy misluk het? Dis asof SATAN elke fout onthou – dis asof hy boekhou daarvan. Elke keer wat jy strewe na oorwinning, begin hy al jou mislukkings opnoem. En as jy na hom luister bring jy hulle in jou teenwoordige omstandighede in en VERWAG om in die toekoms te misluk. God wil hê ons moet die mislukkings van die verlede uitwis. Hy vergeet hulle en Hy wil hê ons moet hulle vergeet. In Heb 12:15 sê God ‘n belangrike ding oor die uitwissing van mislukkings.

Daar staan: Pas op dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek nie …… God waarsku ons dat ons moet op let om nie mislukkings te wees omdat ons God se genade onderskat nie!

Hou jou oë op God se genade en nie jou omstandighede nie. Let ywerig op die voorsiening wat alreeds vir jou gemaak is in God se genade en kyk weg van mislukkings in jou verlede. God se wil, Sy guns, Sy Liefde en Sy genade is tot jou beskikking!

Moenie uitgaan van die standpunt dat God seker eendag ook vir jou gaan goed wees nie. Nee! Neem Sy genade vir jou lewe NOU aan. Jy moet NOU wen, nie eendag nie! Hou op om uit te stel en trek vandag voordeel uit God se genade. Om te misluk beteken dat jy êrens kort gekom het, en dit is beslis nie God se wil nie. In 3 Joh 2 se God VIR JOU: Geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan en dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan. Dan gaan die Bybel verder en dit sê dat Jesus arm geword het dat ons kan ryk wees – nie sukkelend nie!

Daarom vestig God weer ons oë op Sy genade: Sy volle voorsiening vir ons, want dis nie vir ons nodig om te veragter in Sy genade nie. Die Engelse vertaling van Heb 12:15 sê dat ons ywerig moet let op God se genade. Ons moet mislukkings van die verlede uit wis deur ywerig te let op watter kostelike gawe ons het in die genade van God. Sy genade IS GENOEG om in elkeen van ons behoeftes te voorsien, en dit geld vir NOU!

Die WERKBAARHEID van elke Bybelse leerstelling word in mense se lewens gevind. Dit mag goed KLINK maar as dit nie uit werk in die praktyk nie, is dit nie van enige waarde nie.

Laat ons na ‘n paar Bybelse voorbeelde kyk. In die OU Testament sien ons ‘n man wat nie sy mislukkings uitgewis het nie – hy het geweier om ywerig na God se genade te kyk. ‘n Ander man was weer ‘n groot sukses omdat hy sy oë op God se genade gehou het om in elkeen van sy behoeftes te voorsien, en hy het geweier dat ‘n wortel van bitterheid in hom opskiet.

Die eerste man was Absalom, Dawid se seun. Hy was baie bitter teenoor sy vader – die bitterheid wat Heb 12:15 van praat. Wanneer jy misluk en jy nie na God kyk om jou op te lig en deur te dra nie, is jy geneig om verbitterd te word teenoor mense en jy soek iemand om te blameer vir jou mislukking. Bitterheid volg gewoonlik op mislukking – dis wat met Absalom gebeur het.

Eers het Absalom verbitterd geword teenoor Dawid omdat hy nie Amnon, Absalom se half-broer tereggewys het omdat hy sy half-suster Tamar, verkrag het nie. Toe het Absalom gevoel sy vader het hom verwerp. Hy het gevoel hy is ‘n mislukking. Maar i.p.v. na God se genade te kyk om hom te help oorwin, word hy verbitterd teenoor sy vader en sê: “Ek sal suksesvol wees op my eie. My vader verdien nie om koning te wees nie. Ek behoort koning te wees!”

Wanneer jy na jou eie bronne kyk vir sukses en nie ywerig na God se genade kyk vir oorwinning nie, Pas-OP! Jou sukses sal van ‘n korte bestek wees.

Maar Dawid, Absalom se vader, was die teenoorgestelde. Hy was nie besoedel deur bitterheid nie. Sy oë was op God om hom deur te dra. Na alles wat Absalom aan Dawid probeer doen het, insluitende ‘n rebellie teen hom, kon Dawid nog beveel dat Absalom se lewe gespaar moet word! Dit sou maklik gewees het om te sê: “laat Absolom sterf! Hy was altyd net ‘n probleemkind.” Maar Dawid het geweier dat die wortel van bitterheid in hom opskiet. Ywerig het hy na God se genade gekyk om al sy probleme op te los, al sy mislukkings uit te wis, en hom ‘n sukses te laat wees. Dawid kon seker gesê het: “ek het ‘n reg om verbitterd te wees.” Miskien is jy soms in die versoeking om so te sê, maar bitterheid is ‘n luuksheid wat geen mens kan bekostig nie. DIT sal veroorsaak dat jy elke keer misluk. DIT sal jou besoedel!

Laat ons na die Nuwe Testament kyk want as Nuwe Testamentiese gelowiges het ons ‘n beter kans om te oorwin as enige persoon in die Ou Testament. Waarom? Om rede van JESUS! Ons het ‘n beter verbond gegrond op beter beloftes. Dis makliker vir ons om ons mislukkings uit te wis want Jesus het vir ons ‘n beter verbond daargestel. Hy verlang meer as ooit dat ons sal suksesvol wees!

‘n Goeie voorbeeld van die werking van hierdie BETER VERBOND is Simon Petrus. Petrus beteken rots, en Jesus het hom so genoem alhoewel hy soms nie soos een gereageer het nie. Meeste van die tyd het Petrus soos ‘n klein klippie opgetree! Maar Jesus het hom steeds ‘n rots genoem! Hoekom? Want Jesus verlang altyd dat mense hulle mislukkings sal uitwis en sal oorwin. Hy noem ons OORWINNAARS voordat ons nog ooit oorwin het! God sien voortdurend hoe jy oorwin. Hy sê ons triomfeer ALTYD in Christus. (2 Kor 2:14). Hy sê ons is MEER AS OORWINNAARS. (Rom 8:37) Hy sê ons is TOT ALLES IN STAAT deur Christus Jesus. (Filip 4:13). DIT is God se wil vir jou en my in die Nuwe Testament: OM TE WEN, OM SUKSESVOL TE WEES, OM ONS MISLUKKINGS UIT TE WIS deur ywerig na die genade van God te kyk wat ons elke keer sal deur dra.

Miskien staar jy vandag juis groot mislukkings in die oë in jou eie lewe. En die duiwel kla jou dag en nag daaroor aan. Hy sorg dat jy jou oë ywerig op die mislukkings hou en weg kyk van God se genade wat jou suksesvol kan laat wees. Hy noem jou gedurig ‘n MISLUKKING en hoop dat jy dan nie sal hoor hoe God jou oor en oor ‘n OORWINNAAR noem nie!. Dis daarom dat die Bybel sê jy moet ywerig na die genade van God kyk, want dis hopeloos om na twee dinge tegelyk te kyk. Jy kyk of na die genade van God wat jou sal laat suksesvol wees, of jy kyk na jou mislukkings. GOD VERLANG dat jy al daardie mislukkings uit jou gedagtes sal wis deur na SY OORVLOEDIGE GENADE te kyk wat jou sal laat oorwin!

Petrus het keer op keer misluk, maar God het hom steeds ROTS genoem. Boon-op het Jesus vir hom gebid. Hy het gesê: Petrus, ek het vir jou gebid dat jy nie sal misluk nie. Jy gaan nie misluk nie. Jy gaan suksesvol wees alhoewel satan jou aan ‘n siftingsproses wil onderwerp. (Luk 22:31 en 32).

Jesus bid ook vir jou en my!. Lees Joh 17:20: Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar vir die wat deur hulle Woord in My sal glo.

Jesus het gebid dat ek en jy oorwinnaars sal wees. Hy wil hê ons moet suksesvol wees. Hy het ons lief en Hy verlang dat ons sal oorwin oor siekte, armoede huweliksprobleme, satan en terneergedruktheid.

God sien jou as ‘n OORWINNAAR. Hoe kan jy dan jou eie selfbeeld van mislukking uit wis en jouself sien soos God jou sien? DEUR IN DIE WOORD TE BLY. Deur te lees en te glo wat God van jou sê in die Bybel. God se Woord kan nie misluk nie. Al het jy al 50,000 keer misluk, sien God jou nog in oorwinning. Hoekom? OMDAT HY JOU LIEFHET. OMDAT JESUS VIR JOU BID. OMDAT DIT GOD SE WIL VIR JOU IS OM AL JOU MISLUKKINGS UIT TE WIS EN ALTYD IN CHRISTUS TE TRIOMFEER!

Kopiereg – Dr. James van Zyl

481total visits,1visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie