The God Who Sees

Beloftes van Jesus in Open. 2&3


 

Beloftes van Jesus in Open. 2&3

Frik Lotz

30 November 1999

BELOFTES VAN JESUS CHRISTUS IN OPENBARING 2 & 3

 

Openbaring 2 : 7

Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die Boom van die Lewe wat binne-in die paradys van God is.

Openbaring 2 : 17

Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die verborge manna, en Ek sal hom gee ‘n wit keursteen, en op die steen ‘n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang.

Openbaring 2 : 26 – 28

En aan hom wat oorwin en My werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee, en hy sal hulle regeer met ‘n ysterstaf; soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek ook van My Vader ontvang het. En Ek sal hom die môrestêr gee.

Openbaring 3 : 5

Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die Boek van die Lewe nie, en Ek sal sy naam bely voor My Vader en voor Sy engele.

Openbaring 3 : 12

Wie oorwin, Ek sal hom ‘n pilaar in die tempel van My God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie, en Ek sal op hom die Naam van My God skrywe en op die naam van die stad van My God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van My God neerdaal, en My nuwe Naam.

Openbaring 3 : 21

Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op My troon, soos Ek ook oorwin het en saam met My Vader op Sy troon gaan sit het.

Laat ons dus vasstaan in oorwinning sodat ons dit wat Jesus Christus belowe het kan verkry, en laat ons Sy woorde onthou in Openbaring 3 : 11 : Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het sodat niemand jou kroon kan neem nie.

Maranatha!

 

271total visits,1visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie