The God Who Sees

Die Goeie Nuus van die Kruis


Die Goeie Nuus van die Kruis

Jesus het gesê : Mark 16:5. Die Evangelie is vir jou. Die Bybel (Joh 3:16) (2 Pet 3:9′ Ps 103:3; Rom 1:16) (Dit sluit jou in as jy vandag die Evangelie hoor.)

‘n Aardse vader mag een van sy kinders bo die ander stel, maar God doen dit nie. Wat God vir die een doen wil Hy vir die ander doen. Hy het vir jou net so lief as wat Hy vir my of vir enige ander persoon het op hierdie aarde. Net voordat Jesus opgevaar het na Sy Vader in die Hemel, het Hy gese : Gaan die hele wereld in (Dit sluit jou dorp in op hierdie oomblik) Hy het beveel : Verkondig die Evangelie aan die ganse mensdom (Dit sluit jou in) Mark 16:15. Die Woord Evangelie beteken Blye Boodskap of Goeie Nuus. “Watse goeie nuus?” mag jy miskien vra. Dit is die GOEIE NUUS van wat Jesus vir ons gedoen het toe Hy aan die Kruis gesterf het. Hy het vir ons vrymaking van sonde en al die gevolge van die sonde betaal. “Hoe het Hy dit gedoen?” is dalk jou vraag. Om goed te verstaan moet ons teruggaan na die begin.  God het die eerste mensepaar perfek geskape, sondeloos, sonder kwale of enige ander bose dinge. Maar hulle het teen God gesondig, Sy Wet oortree in die Tuin van Eeden waar Hy hulle geplaas het om te lewe. Nou was hulle deur hulle eie keuse slawe van satan, die verleier.

Gevolglik was hulle dan ook vanuit God se Teenwoordigheid verdryf en van Hom geskei. As slawe van satan, het hulle slagoffers geword van sy sonde en kwale. Baie geslagte het gelewe en gesterwe in die gebondenheid van sonde en siekte. Maar God was nie tevrede om neer te kyk op Sy skepsele en te sien hoe hulle ly nie. In Sy groot liefde het Hy ‘n plan gemaak om die mens te verlos uit sy haglike toestand. Lees Joh 3:16: God het Sy Seun Jesus na hierdie aarde gestuur, om ons te verlos van ons sonde en ons siekte. Aan die kruis het Jesus die straf gedra wat ons verdien het vir ons sonde. M.a.w., ek en jy het God se wet gebreek. God het ons beveel om nie te sondig nie, maar ons het, en sodoende het ons Sy bevel oortree. Daarom verdien ons die straf wat die wet voorskryf. Daar staan : Die siel wat sondig, dit moet sterf. Die Bybel se dat almal gesondig het en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. gevolglik moet ons almal sterf as straf vir ons sonde. Maar aangesien God ons geskape het as Sy Kinders, wil Hy nie he dat ons moet sterwe nie. DAAROM HET HY JESUS, SY SEUN, GESTUUR om in ons plek te sterwe (ewige dood) – om die straf te dra wat ek en jy verdien. Hy was gekruisig sodat ons kan lewe (ewige lewe) Hy het ons sonde op Hom geneem sodat ons Sy geregtigheid kan he. Hy het ons plek ingeneem in die dood, sodat ons Sy plek kan deel in die LEWE. Die Bybel se dat Sy Bloed gestort was om ons vry te koop van ons sonde. Die Bybel se dat aan die Kruis, in die Dood, het Hy ook gely vir ons siekte en krankhede (Matt 8:17).

Hoekom het Hy dit gedoen?

Want siekte en krankhede vorm deel van die straat vir die mens se sonde – deel van die gevolge van die gevalle mensdom. Toe Christus in ons plek gesterf het, het Hy ons HELE STRAF gedra sodat ons VOLKOME VRY kan wees. 1 Pet 2:24. Dit is die Evangelie, die GOEIE NUUS wat redding bring vir die wat dit glo. Die wyse waarop ons dus gered word en vrygemaak word deur die krag van die Evangelie, is deur dit TE GLO en daarop TE REAGEER.

Skrywer Onbekend

537total visits,1visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie