The God Who Sees

Hoe Groot is jou God


Hoe Groot is jou God

[Hierdie artikel is geneem uit Dr. v Zyl se maandblad]

Dit mag vir jou na ‘n eienaardige vraag klink, maar jy sien, dis jou konsep (begrip) van God wat jou geloof gaan bepaal en of jou gebede verhoor gaan word, hang grootliks van jou geloof af. Jou konsep van God kan jou gebede beperk. As jy God sien as magtig maar tog nie Almagtig nie, m.a.w. Hy kan party dinge vir my doen volgens Sy Woord, maar party nie, OF as Almagtig, maar onwillig, maak jy nie net van God ‘n wispelturige wese wat gelykstaande is aan ‘n mens nie, maar iemand in wie ‘n mens nooit volle vertroue en geloof kan hê nie! Natuurlik is so ‘n begrip van God heeltemal onskriftuurlik en verkeerd en ons moet na die Bybel toe gaan om die ware en regte beeld van ons God te kry.

Lees die volgende tekste : Ps 19:2, Ps 113:4-6, Jer 32:17, 27, 2 Kron 6:8. Hierdie tekste praat van die onbegryplike Grootheid van God. Wanneer ons na Rom 1 en 2 kyk staan daar dat Sy ewige Krag en Goddelikheid verstaan en duidelik gesien kan word in die natuur. As ons dus wil sien wie Hy is moet ons na die natuur om ons kyk wat Hy geskep het en daarom volgens die Romeine – brief is alle mense sonder verskoning as hulle beweer dat daar nie ‘n God is nie, want Hy het Sy ewige Krag en Goddelike Karakter geopenbaar deur die dinge wat Hy gemaak het. Sy skepping spreek van Sy Grootheid.

As jy wil weet hoe groot God is, vra jouself dan die vraag : hoe Groot is God vir my persoonlik? Is Hy ‘n God wat kan ingeperk word in ‘n kerk? Is Hy ‘n God van wie jy nie te veel kan vra nie want dalk kan Hy net bekostig om in een van jou behoeftes te voorsien! Hoe Groot is Hy? As jy ‘n beperkte konsep van Hom het, sal jou gebede altyd beperk wees en dat waarvoor jy Hom kan vertrou, sal altyd beperk wees. Ons het na Sy Krag gekyk maar nou moet ons onwankelbare sekerheid in ons hart kry dat Hy wel die vermoe het om ons gebede te verhoor. As Hy so Groot is dat die Bybel se Hy al hierdie Wonderlike dinge wat Hy gemaak het DRA deur die Woord van Sy Krag (Heb 1:3), hou Hy eintlik die heelal in stand deur Sy Woord – wonderlik! Hoe gewillige is God om ons gebede te be-antwoord? Hy het wel die vermoe daartoe, maar hoe gewillige is Hy?

Dis werklik tyd dat die hele Liggaam van Christus (kerk) op aarde in ‘n nuwe dimensie begin beweeg, veral wat geloof en gebede aanbetref, nl. waar hulle God vertrou vir die ontmoontlike. Weet jy dat ons eintlik God vereer as ons tot Hom bid en Hom vertrou vir wat geen mens vir ons kan doen nie : iets wat ‘n wonderwerk benodig, vereer God. Kom ek wys jou op iets anders wat hiermee verband hou. God kommunikeer met die mens d.m.v. die geskrewe Woord : dis die enigste van Sys Skepsels met wie Hy kies om op hierdie wyse te kommunikeer. Hy gebruik TAAL en Hy plaas dit in die Skrif om so Sy wil en opdragte aan ons oor te dra. Hy kan ook die Woord en die taal die heel beste en mees effektief gebruik, want Hy het dit ook gemaak. As God dus sekere woorde gebruik om iets aan die mens bekend te maak, gaan Hy beslis die Woorde kies wat dit die heel beste gaan oordra. As Hy dus in Sy Woord laat neerskryf dit wat sal strek tot die aanmoediging van ons geloof sodat ons Hom sal vra vir die onmoontlike, en sal vertrou vir die onmoontlike sal Hy beslis ook dan die Woorde gebruik wat dit die mees effektiefste sal doen.

As ons na die Bybel toe gaan vind ons dat die twee woorde wat God keer op keer gebruik om wel geloof en vertroue in die aangesig van Sy Grootheid en Almag by ons tuis te bring is (ENIGE) IETS OF ALLES (ENGELS : ANYTHING) WAT OOKAL (ENGELS : WHATEVER) Let op ‘n paar betreklike tekste. Joh 14:13+14; Joh 15:17+16; Joh 16:23. Daar is nog baie tekste in hierdie konteks in die Bybel wat dieselfde woorde gebruik, maar God probeer dit in ons gemoed INBRAND dat enige-iets, alles of wat ookal ons Hom vra (met ‘n gelowige en gehoorsame hart, natuurlik) Hy vir ons sal gee. Ons is diegene wat hierdie groot, geweldige magtige God beperk : Hy wat kan skep ver bo wat ons ooit kan begryp. Oor en oor se Hy dit in die skrif en ons bly maar steeds weifelend en twyfelend wanneer ons vir Hom iets vra. Lees 1 Kron 4:10 Ver 9 se dat Jabes meer geeerd was as sy broers. Hy het God gevra vir ryke seen en bewaring en God het dit vir hom gegee. Nerens anders lees ons van Jabes nie, maar ek glo hy word slegs in die Bybel opgeneem om vir ons weereens te wys dat God gereed staan om Sy Kinders te seen op hulle versoeke.

Hy het drie dinge gevra, en glo my, ek het al gehoor dat sogenaamde “godsdienstige” mense se jy is baie vrypostig om dit vir die Here te vra. Jy moenie bid vir jou eie welstand en voorspoed nie – Jabes het !

1. Jabes vra : “Seen my Here”. Dis beslis nie onskriftuurlik om so te bid nie.
2. Jabes vra : “Vergroot my grond gebied.”
3. Jabes vra : “weer die onheil van my af.”

Al sy gebede het te doen gehad met sy eie welstand, en die Here het hom verhoor! Die les wat ons dus uit hierdie enkele, kort relaas oor Jabes kan leer is dat ons wel God kan vra vir seeninge en voorspoed en Hy is gewillig om dit te gee! Laat ons nou in teenstelling kyk na iemand wat wel baie “godsdienstig” en skynbaar ootmoedig opgetree het, maar wie nie veel van sy gebede beantwoord gekry het nie!

Lees Jes 7:7-13. Dit is ‘n dag waarop die Here na die stem van ‘n man geluister het! Interessant is hier dat daar baie ou mites onder nasies en volkere van die vroegste tyd af bestaan wat vertel van die dag toe die son mal geword het. Dis o.a. gevind by die maoris wat in hulle legendes se dat op daardie besondere dag het die son heen-en-weer oor die hemelruim beweeg.

Om die son te laat stilstaan moes God of die aarde laat oorleun op sy denkbeeldige as of Hy moes die aarde se rotasie vertraag sodat dit nie teen sy normal spoed sou gaan nie, maar stadiger. Dis of die aarde toe ‘n voortwaggeling (speed wobble) ondervind het alhoewel dit gelyk het of die son stil gestaan het. Let op dat die Here al die normale wette van die hele aarde geaffekteer het, wette wat God vasgele het, omdat een Hebreeuse man gebid het! Om die aarde te laat kantel het op sy as of sy wentelbaan om die son te laat vertraag het, moes daar noodwendig vloedgolwe dwarsoor die aarde gewees het. Omdat Josua gebid het in die Midde Ooste was daar miskien vloedgolwe aan die kuste van Australie of Afrika en al die duisende wilde diere op daardie vastelande moes na die hoer gebiede trek en dit was ‘n gele gedoente! Waarom? Waarom was die hele aarde en die hele natuur op hierdie wyse ge-affekteer? Omdat een mens gebid het. Hy het God gevra vir die onmoontlike, en dit het gebeur! 

In 2 Konings 20 het koning Hiskia op sterwe gele en God gevra om hom gesond te maak. God het 15 jaar by sy dae gevoeg. In vers 8 vra Hiskia wat sal die teken wees dat God hom sal gesond maak en Hy laat Hiskia toe om self die teken te bepaal! Die Here het die son tien grade laat agteruitgaan – die son het in tru-rat gegaan op ‘n mens se versoek aan God!

So sien ons herhalend dat God die hemel en aarde sal verskuif om ‘n gelowige se gebed te be-antwoord! Maar is die mens, ek en jy, met ons beperkte konsep en beperkte visie wat God se werkinge in ons lewe beperk. Ek glo dat daar in die eindtye (waarin ons nou reeds lewe) twee gebiede is waar ons die Here in besonder sal moet vertrou en dit is vir voorsiening en beskerming. Ons weet dat die Woord se die dag sal kom wanneer geen mens sal kan koop of verkoop sonder die merk van die dier op sy voorkop of hand nie. Dis die tyd van die Groot Verdrukking, maar dis nie vir die Kind van God nodig om bevrees te word en on ‘n grot te gaan wegkruip en skure vol kose te vergader nie. Nee, dit gaan dit tyd wees wanneer God vir ons wonderwerke van voorsiening gaan doen, soos ons Hom gaan vertrou daarvoor!

Dink aan Moses en die Israeliete in die woestyn : Wat ‘n behoefte! Daar was 3 miljoen van hulle bymekaar, en hulle moes elkeen 2 liter manna bymekaar maak in die more en in die aand, vir 40 jaar lank. Dink aan die tonne manna wat hier betrokke was, en die God wat dit voorsien het is jou en my God wat nog nooit verander het nie!

Dink aan Elia wat ‘n hongersnood in Israel verklaar het (1 Kon 17) en toe in afsondering gaan lewe het. Hy het ‘n wonderwerk nodig gehad en die Here het dit laat plaasvind in die vorm van die kraaie wat vir hom vleis en brood gebring het. God voorsien op wonderbaarlike wyse al is daar geen mens in die omtrek van 1000 myl nie!

God se krag is so groot : onpeilbaar, onbeperk! Hy se steeds enige – iets wat ons vra en wat ook al ons vra sal Hy vir ons voorsien. My uitdaging en oproep tot jou is Geliefde : Ken jy hierdie Groot God, of beperk jy Hom steeds in dit wat Hy vir jou wil doen deur jou klein geloof en tradisie?

Kopiereg – Dr. James van Zyl

688total visits,1visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie