The God Who Sees

Lag in die Gees


Lag in die Gees

[Hierdie artikel is geneem uit Dr. James van Zyl se Maandblad.]

Stanger Christelike Sentrum
Geloof in die Woord Bedieninge

Posbus 112, Stanger, 4450, Natal, Suid-Afrika

Ek het baie uitgesien na die dienste van Pst. Rodney Howard – Browne. Ek was geheel en al sonder vooroordeel. Ek was werklik daarop ingestel om die Gees van die Here te ontvang. Ek is bewus daarvan dat die Heilige Gees van die Here nie altyd op dieselfde wyse werk nie. Ek het Sondagaand se diens baie geniet. Die gelag onder die Gees was vir my ‘n bietjie vreemd. Maandag die 30 ste April kon ek nie die diens bywoon nie. Dinsdag het ek weer vol verwagting gegaan. Aan die einde van die preek het almal opgestaan en ek het vir die Here gesê dat ek my gees geheel en al oopstel vir Sy Gees. Ek het die Gees van die Here vir ‘n oomblik oor my voel kom. Die pastoor het mense vorentoe geroep en ek het ook gegaan. Ons moes almal aanmekaar se hande raak dan het hy aan die eerste persoon se hand geraak en dan is almal veronderstel om na mekaar om te val soos die Gees deur almal vloei. Ek het niks gevoel nie. Hy het toe sy hand op my kop gesit en gesê: “Lord, give her a double dose“. Ek het omgeval maar nie onder die Gees nie. Miskien was sy hand te swaar op my kop. Ek het op die mat gelê en met die Here gepraat in opregtheid.

As daar een ding is wat ek altyd vir die Here vra dan is dit dieselfde wat Dawid gevra het: “Here moet nooit U Gees van my af wegneem nie.” Daarom het ek myself Woensdagaand weer oopgestel. Met die preek kon ek nie veel fout vind nie. Dit het my gepla dat hy bietjie gespot het met sommige mense se spreek in tale bv. ‘n rympie wat hy by meer as een geleentheid herhaal het nl.[so iets] “untie my bow tie“. Hy het bly hamer op die “dronk word in die Gees“. Ek het besluit om nie te gou te oordeel nie. Dit het my gepla dat sommige mense baie luidrugtig was en sommige mense kon ek aanvoel was absoluut in die vlees. Maar hy het ons gewaarsku om nie deur die verkeerde ding te sê te laster teen die Heilige Gees nie. Ek het gedink miskien is ek maar net nie meer hierdie soort ding gewoond nie.

Gedurende die diens het daar ook meisies en een of twee mans ingekom maar dit was al na die preek toe die mense “dronk in die gees op die vloer gelê het“. Hulle het dan ook vreeslik gelag. Ek het vir Pst. Rodney gevra om vir my te bid vir ‘n sekere probleem. Hy het sy hand op my kop gesit en ek het weer “omgeval”. Ek wou vreeslik huil en glad nie lag nie. Nietemin het ek met die Here gepraat en weer gaan sit. Ek kon nie dronk word in die Gees nie, maar wou dit nie ervaar nie. Ek en my kinders het begin Skrif soek vir hierdie dronkword in die Gees, maar kon dit nêrens vind nie. Ef. 5:18 sê: Moenie dronk word van wyn nie – daarin is losbandigheid; maar word met die GEES VERVUL. Die Heilige Gees manifesteer Hom in die spreek van tale, maar niemand was op geen wyse aangemoedig om in tale te praat nie. Hy het ook gesê: “I want nobody praying, Just get drunk in die Spirit, HA, HA, HA, HIE, HIE, HIE, HO, HO, HO, FLAP, FLAP, FLAP, ENS.” Dan sê hy : “Lord, give them a double dose, nail them to the floor!” Geen verheerliking van Jesus nie. Die mense wat nie op die vloer gelê en gelag het nie, het op die banke gesit en gelag. Ek glo wel dat ‘n mens in die Gees kan lag, maar beheersd soos die Gees is en sonder om aanstoot te gee, want : GOD IS NIE ‘N GOD VAN WANORDE NIE, MAAR VAN VREDE. [1 Kor. 14:33]

1 Kor, 14:39-40 sê: … beywer julle om te profeteer en moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie. Laat alles welvoeglik en ordelik toegaan.

Wat hier gebeur het was onstigtelik en wanordelik en absoluut ontstellend. Donderdagaand het ek nietemin weer gegaan. ‘n Langerige man het ingekom en gedurende die boodskap aanmerkings gemaak wat die mense laat lag het. Onmiddellik was daar ‘n gevoel van steurnis. Ons het nie baie gelukkig gevoel nie, want die mense moes maar net lê en dronk word en lag, en die pastoor het agter die kansel gaan sit. Ek het nie weer die begeerte gehad om uit te gaan sodat hy vir my hande kan oplê nie. Hy het ook ‘n profesie aan Dr, G, v V gegee wat in die lig van al die gebeure vir my verdag voorkom [Ek sal later meer hieroor uitbrei.] Ek betwyfel dit baie sterk of die lang man onder die Gees van die Here was. Ek dink God se Gees is te heilig om dronk te word. Ons is maaksels van God en mag sy Hielige Gees nooit bespot of bedroef nie. God het nie sy Heilige Gees vir ons gegee as iets wat lagwekkend en bespotlik is nie. Die toeskouers het baie lekker gelag oor hierdie spul dronk mense. Baie van die mense was in die vlees en blote toeskouers van hierdie spul rukkende en laggende mense op die vloer.

Om te dink die Gees van my Heilige God was so bespot en goedkoop gemaak – dan word daar vir jou gesê: “Moet niks sê nie, netnou laster jy teen die Heilige Gees.” Mag die God wat ek bemin met alles in my, my daarvan behoed. God is my ALLES. “Here my God, ek het U so lief, ek eer U my God en ek respekteer U. U is WAARDIG – U kan nie gemanifesteer word in dronkenskap nie.” Dit is ‘n eienskap wat by die duiwel hoort, nie by die Heilige God nie. Die Doping in die Heilige Gees moet my meer soos Jesus maak, nie soos ‘n dronk mens nie. Gal 5:22: die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing [nie dronkenskap nie!]. Daar was nie vrede en selfbeheersing nie.

Vrydagaand het ons nietemin weer gegaan, want 1 Joh, 4:1 sê: Glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan.

Soos elke ander aand het ons die Here geloof en geprys. Dit het my opgeval dat hierdie pastoor nooit deelgeneem het aan die lofprysing nie. Hy het net stil gestaan – afsydig. Soms het hy eers NA die lofprysing by die kerk aangekom. Hy het die gemeente gelei met die sing van een lied en daarna begin met sy preek. Ook NA die lofprysing het daar drie meisies ingekom en agter in die kerk gaan sit. Woensdagaand het hulle ook eers na die lofprysing in die kerk ingekom. HOEKOM? Sou dit vir hulle moeilik gewees het om die Here te loof en te prys a.g.v. ‘n ander gees wat in hulle was?

Toe die pastoor weer een van sy frases gebruik wat hy feitlik elke aand gebruik het wanneer hy van ander predikers praat nl. “God bless their darling hearts and stupid minds” toe begin die drie meisies verskriklik te lag en hulle kon nie weer ophou nie. Dit het skielik yskoud in my binneste geword. Dit het gevoel asof ek gloei soos vuur. Ek het omgedraai, [ek het ‘n hele paar banke voor hulle gesit aan die regterkant van die kerk] en hard genoeg gesê: “Will you stop that now! Will you stop that?!” Ek was verstom dat ek so iets gedoen het. Dit is nie in my aard om in ‘n vol kerk so-iets te doen nie. Die meisies het toe eers begin lag. Hierdie gelag was ‘n gehyg wat in tempo toegeneem het. Na my mening het dit demoniese afmetings begin aanneem. Ek het skielik opgespring en na hulle toe geloop en vir hulle gesê: “Will you stop that? You are in the house of the Lord!” Hulle het geruk en gehyg soos waansinniges. Die pastoor sê toe vir my: “don’t worry sister, let them carry on. I prefer that rather than people that are dead.” Ek weet nie wat die pastoor verder gepreek het nie. Ek het ‘n vreeslike steurende gevoel in my gees gewaar. Hierdie is nie die Gees van my Here nie. Hierdie pastoor het al by ‘n paar geleenthede gesê dat party mense is so ongelowig of stug en dood dat hulle nie eers ‘n engel van die Here sal herken as hulle een sien nie. Maar een ding weet ek, ek het satan gesien en HOM HERKEN! Die Gees van die Here wat my wederbaar het, tree nie demonies op nie. Ek ken die stem van my Vader. Ek praat dan elke dag met Hom. Sy Gees is Liefde en bring Vrede. Die gees wat op daardie oomblik in die kerk was, was onrustig, ontstellend, verwarrend en demonies en onbeheersd. Die kinders van die Here het gevoel soos skape in ‘n kraal wat deur die vyand bedreig word. Ek het opgestaan om Dr. v V te gaan soek. Wat hier gebeur moet ‘n einde kry. Hoekom doen niemand iets nie? Toe ek by die meisies verby loop gaan hulle tekere seker soos Legio tekere gegaan het toe hy die Here sien.

Toe ek myself weer kry was my hand op die een meisie se skouers en ek het gesê: “In the Name of Jesus, stop that now!” Die pastoor het van die kansel afgeklim en na my toe geloop en vir my gesê: “I am in control.” Let wel: “I am in control.” Nie die Here nie. Ek sê toe vir hom: “That is not of God” waarop hy toe sê: “If it was not of God, I will be the first one to know.” Hoekom sou hy die eerste een wees wat dit weet? Daar sit tog ander kinders van God ook daar! Of het hy baie goed geweet watter gees in hulle was en was dit soos hy dit wou gehad het?

Ek het geensins ‘n gek gevoel of gevoel dat ek verkeerd optree nie, want wat ek gedoen het, het ek nie uit myself gedoen nie. Ek glo God het my gebruik. Ek het my ma gaan haal en ons het besluit om huis toe te gaan. Ek het om die kerk gery, maar dit was in geparkeer en ek kon nie uitry nie. ‘n Ander broer en sister van die gemeente was by hulle motor. Ek het uitgeklim en ons het gesels. Die broer is ook op die kerkraad. Hy het saamgestem. Dit is nie van die Here nie. Ek het toe met Dr. v V gesels en hy het gesê ek moet eers weer inkom sodat hy met my kan gesels en saam met my kan bid. Toe hy klaar was het ek weer met die Here gepraat en gesê: “Here U weet hoe ontsteld ek is en U weet ek wil nie teen U Gees laster nie. Ag my Heer, as ek so-iets mag vra, ek sal weer teruggaan en weer binne – in die kerk gaan sit. As hierdie man van U af is Here, laat hy na my toe kom en met my kom gesels oor wat gebeur het.” Die man het driemaal by my verbygeloop en my geignoreer. Toe ek ingekom het, het hy gesê: “DIT is pinkster!” terwyl die mense soos mal mense tekere gegaan het. Die meisie wat ek bestraf het, het soos ‘n dier op die mat rondgekruip en demoniese geluide gemaak. Toe ek verby die ander meisie loop het sy vreeslik tekere gegaan toe sy my sien. Sou dit wees omdat sy bang was vir die ware Gees van God? Ek het toe huistoe gegaan. Ek het geruk en gebeef so groot as wat ek was. Toe ek by die huis kom om en by 10:30 die aand moes ek ‘n ander kind van die Here Dr. JH wat ‘n leier in ons kerk is bel, om vir my te bid. Ek was in ‘n verskriklike toestand. My man en my kinders was almal ontsteld. Was dit God se Gees? God se Gees verwar mos nie Sy kinders nie. Hulle ken Sy stem [Joh. 10:3]

Wat die profesie aanbetref het ek gevoel dit kan skeuring in die gemeente veroorsaak. Ek kon nie die presiese woorde onthou nie [ek dink dit is op band] dat die kerk van nou af baie sal verander, dat die mense wat nie met die pastoor saamwerk nie sal weggaan en die pastoor hoef nie ‘n vinger te verroer nie. Sou dit die mense wees wat nie saam stem met hierdie nuwe manifestasie van die Gees nie, of nie enigsins verskil met hierdie nuwe soort herlewing nie?

Hierdie week se dienste vanaf 29 April – 5 Mei het aan my persoonlik baie skade gedoen. My ma en kinders was ontwrig. Ek het siek gevoel. Dit het amper vir my gevoel asof die Here my verlaat het. Ek het gevoel daar is vir my niks oor om voor te lewe nie. Ek voel uitgewerp, want alles is vals. Die liefde en vertroue in die Here was nie in die gees wat daar verkondig was nie. Ek het gedink daar is groot fout met my omdat ek nie dieselfde kon voel oor al die gebeure as sommige van die gemeentelede en kerkleiers nie.

Ek het baie met die Here gepraat, Hom gesmeek om my nie te verlaat nie, want ek het Hom bo alles lief. Ek het tot my man se kerk prysgegee om die Here te volg in gees en waarheid. Ek wil nooit uit Sy Heilige Wil wees nie. Ek weet nou dat die Here my nie verlaat het nie. Ek het baie antwoorde by Hom gekry en Hy het my vrede gegee wat salf is vir my gees wat ‘n knou gekry het. Ek weet my God regeer. Ek het Hom lief met alles wat in my is.

Hieruit kan ons aflei dat ons maar net weer die tipiese werkinge van satan onderskei om die Kerk van Christus te mislei en ‘n bespotting te maak van dit wat heilig is. En kyk hoe bedrywig is hy selfs in ‘n geloofwaardige Pinksterkerk!

Kan jy ook onderskei hoe satan mense intimideer met die waarskuwing dat hulle tog nie teen die Heilige Gees moet laster deur die prediker of die verwarring en misleiding wat ontstaan het te kritiseer of af te takel nie! So word mense gevange gehou selfs in die Kerk van Christus, want geen mens wil tog ooit WAAG om hierdie sonde te pleeg nie!

Maar ons het ook al voorheen genoem van hierdie selfde taktiek wat gebruik word deur Benny Hinn en ander bekende organisasies om hulle selfaangestelde sogenaamde gesalfde profete van God en ander leiers te beskerm teen kritiek. Sodoende kan hierdie verleiers met ENIGIETS wegkom. Ons raad is dat as enigiets nie deur twee of drie getuies in die Bybel in konteks gestaaf word nie, VERWERP DIT!

Let op wat Jesus se Woorde was:

Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei [Matt 24:24]

Pas op dat niemand julle mislei nie. [Mark. 13:5]

Dit het Hy gesê aan Sy dissipels [gelowiges] oor die Eindtye [waarin ons nou lewe]

Daar is ook ‘n ander prediker wat van oorsee af dikwels ons land besoek en bekend is vir sy “Kingdom Now Theology” “Replacement Theology”. Die “Replacement Theology” het oorspronklik in die Rooms Katolieke Kerk ontstaan en beweer dat die Kerk die volg van Israel vervang het – totaal onSkriftuurlik! En let op, vir hulle is daar net EEN kerk : die Rooms Katolieke Kerk!

Hy het ook al herhaalde kere gesê dat Benny Hinn sy beste vriend is. Sy naam is Rick Godwin. As ‘n mens nou in gedagte hou hoe Rodney M Howard – Browne en Benny Hinn albei ‘n dwaalleer verkondig aangaande die Heilige Gees, en Rick Godwin, wat so ‘n goeie vriend is van Benny Hinn valse leringe oordra, wonder jy onwillekeurig of AL DRIE nie Jesuite priesters is nie. [Benny Hinn is beslis]. Dis mos een van hierdie priester-orde se opdragte om verwarring in die Kerk van Christus te bring, maar met baie subtiele werkswyses.

En juis omdat party van die groot Charismatiese kerke van ons dag oor en weer bande smee met die Rooms-Katolieke Kerk, maak hulle die deur wawyd oop vir satan om hulle lidmate te bedrieg met allerhande valse leringe, soos nou juis gebeur.

‘n Baie interessante teks is Hand. 2:13 [hou in gedagte dat Rodney Howard – Browne mense aanmoedig om “dronk te word in die Heilige Gees”]

Maar ander het GESPOT en gesê: Hulle is vol soetwyn.

WIE het die vervulling met die Heilige Gees vergelyk met DRONKENSKAP? DIE SPOTTERS! Plaas dit Rodney Howard – Browne nie in die kring van die spotters nie!?

Kom ons let hier op dat NÊRENS in die Bybel staan dit dat enige manifestasie van die Heilige Gees ooit as DRONKENSKAP voorgekom het nie.

Een van die uitsprake wat Johannes die Doper oor Jesus Christus gegee het was dat Jesus doop met die Heilige Gees en met vuur [Matt 3:11]. Hierdie was ‘n profetiese uitspraak, want op Pinksterdag het die dissipels dit ondervind; die doping met die Heilige Gees waarvan die uiterlike tekens tonge van vuur en tale was. Daar was GEEN TEKEN VAN DRONKENSKAP NIE, maar die SPOTTERS het die Heilige Gees-manifestasie vergelyk met dronkenskap!

Satan boots wel die gawes van die Heilige Gees na, maar die Heilige Gees boots nooit die werke van satan na nie!

Maar net soos dit in Jesus se tyd was, word die werke van die Heilige Gees dikwels vandag nog aan satan toegeskryf [Matt 12]

Alle de Koning het ‘n interessante lering by die Sentrum gebring oor hierdie hele saak en ons bied dit aan op kaset getiteld THE MOCKERS OF THE HOLY SPIRIT.

Dan natuurlik is daar die baie interessante aspek i.v.m. die Vrug van die Heilige Gees. Gal 5:22 bevat ‘n lys daarvan: liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Wys vir my ‘n dronk mens wat enige van hierdie gesindhede openbaar!

Maar nou kom hierdie SPOTTERS en bring baie duidelik DRONKENSKAP [wat eintlik die teenoorgestelde is van die vrug van selfbeheersing] in verband met die Heilige Gees. God spreek Hom in die bybel sterk uit teen dronkenskap. ‘n Pragtige vrug van die Gees is blydskap, maar by hierdie dienste word ‘n perverte vorm daarvan aangemoedig nl. Deur DRONK te word in die Heilige Gees en dan valse blydskap te ondervind! In die koerant-advertensies waar hierdie dienste geadverteer word praat hulle van die “blydskap van die Heilige Gees” wat daar ondervind word – kan jy die verwarring verstaan wat geskep word en dit deur God die Heilige Gees BESPOTLIK te maak!

Soos ons lesers weet onderskei ons hierdie afdwalinge al vir ‘n paar jaar en in feitlik elke nuusbrief waarsku ons. Maar dit gaan al soos met die New-Age-leringe: kerke preek daarteen en tog is daardie einste praktyke in hulle eie kerke teenwoordig.

Die Bybel sê ons moet WAAK EN BID, en ons glo, NOU meer as ooit. Bid veral vir die werking van die gawe van die onderskeiding van geeste in jou gemeente sodat satan nie daar ‘n subtiele toegang kry nie [1 Kor. 11,12 en 13 en lees ons boekie ONDERVIND DIE HEILIGE GEES oor die nege Gawes van die Heilige Gees]

Ons het intussen vasgestel dat die prediker wat in die voorafgaande brief gemeld word nog steeds hierdie sogenaamde “opwekkings” – dienste hou dwarsoor die land in Pinkstergemeentes en in die bekende onafhanklike kerke. Die verslag van die gebeure by die dienste wat in die voorafgaande brief beskryf word, was bevestig deur persone met wie ons persoonlike kontak het, wat hierdie mans se dienste in Pietermaritzburg, Pinetown en Durban bygewoon het.

Ek haal graag aan uit ‘n kort verslag van ‘n baie goeie vriend van ons wat een van sy dienste in Durban bygewoon het:

He keeps sceptics seated by saying at the beginning that only sinners will want to leave. An elderly gentleman who left at about the same time became the target of the congregations laughs. I do not think they actually realised what they were doing. He _toptained a period of silence which helped generate more laughs, one timed at approximately 2-3 minutes. Often he was inaudible as women screamed. Those who did not laugh he mocked and said they had “missed it, you have erred.” Laughter was spontaneous and not dependent on his jokes or remarks.

When he called individuals forward he instructed them to lift their hands, sometimes he would touch them, sometimes they would fall from their own accord. Most people crumbled or fell backwards. The impression of the scene on the stage was mass hysteria and a total collapse of all semblance of order. Not everyone collapsed and some were definitely pushed. Those who fell lay for a very long period on the stage. Often he would touch them as they struggled to get up and this had the effect of knocking them down again. The entire setting was out of a Benny Hinn style meeting, catchers and all. Helpers cleared the stage of chairs so as to facilitate in movement and/or lack of it [collapse!] This mass laying on of hands lasted from 20h40 to after 21h30. He also walked up the centre aisle touching or pointing at people and saying “filled brother, filled sister.” The Church took on the appearance of a bottling plant and the question is what was being filled? There was an altar call followed by a continuation of the “filled” process. The entire service was a circus.

I almost feel it is my spiritual duty to reply to the letters published in the Jan 1991 issue of “Faith in the Word.”

I can vouch for the symptoms the dear lady felt at Pastor Rodney Browne’s meetings and summed the situation as follows:

I went to the meeting totally open to hear what this man of God had to say. Well I find it difficult to judge the man according to what he preaches, there was nothing contrary to Bible teaching in his message. It does so ever happen that Kimberley is not a big place and you quickly notice when members of your church where you worship are there. The most incredible signs revealed was that the most sullen church members erupted into the most noisy members I have seen. For starters we said: “Praise the Lord,” their lives had been changed. We were still however skeptical to accept this and put it to the age old test of faithfulness. It was not long after this that these very members have lost all their joy and even the joy that they revealed before our brother’s visit to town. These members have suddenly lost all their joy and even are found attacking our believers with venomous words why they do not attend church anymore.

I thought that this tendency could be ascribed to perhaps a bad patch that our local body could be going through, but soon after I received confirmation that other bodies were getting the same response. It would appear that Pastor Howard-Browne only reaches the lost or those that are on the luke warm area of Christianity.

He called me forward to be prayed for, but still I have not found that bubbling joy which he was giving. I apologize to God and then to the brother if I am wrong, but the only ones that really were laughing are those that find it difficult to express their praise and worship through the speaking on tongues and the way that they conduct their own lifestyles.

What really beats me is the manner in which the brother acts as an authoritarian on the area of SPEAKING IN TONGUES. I have never seen anybody like it and pray to God that He will open my eyes in future to guard against it. The man publicly denies the speaking in tongues as only pertaining to prayer meetings and not to his type of services and has even gone as far as to put it in writing in one of his little booklets on the subject.

What has happened to the old time experience of being baptized in the Holy Spirit and speaking in tongues? God forbid that I ever lose this as it will be catastrophically for my spiritual life.

My girlfriend at the time was seeking seriously to bridge the gap of speaking in tongues and breaking free from occultic activity. Brother Rodney just placed enough emphasis on this in his book to convince her that being filled with the Holy Spirit was just a laughable experience and has no bearing on actually speaking a foreign language. I feel heart sore because she has not grasped an easy way around the topic.

I yearn back to the days when the people that really sought God’s face were filled with the Holy Spirit and with Power. I do not want something new, give me the Holy Spirit that moved in the book of Acts and that was made evident with signs following.

It is a pity to say this and God help me for slandering a man of God if I am wrong – “Pastor” Rodney Howard-Browne conforms to the warning my Bible gives me in 1 John 4:1-5. I would like to emphasize verse 5 please. “They are of the World: therefore speak they of the world, and the world heareth them.” It is surprising how many converts there were that night, but none seem to have continued. If it were truly a Pentecostal revival service then surely they should have continued in the paths of righteousness. I am not at all surprised now that I see that they followed a man because of a feeling and not because of Calvary.

1029total visits,3visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie