The God Who Sees

Toorkuns en Satanisme Só Bevorder


Toorkuns en Satanisme Só Bevorder

Prof Johan Malan, Universiteit van die Noorde, Suid Afrika

Opsomming: Daar is verskeie toetreepunte tot werklike towery en satanisme, soos boeke oor hierdie temas (bv. die Harry Potter-boeke), okkultiese fantasiespeletjies (bv. Dungeons & Dragons), en rock-sangers wat die verering van Satan in hulle optredes en lirieke propageer (bv. Marilyn Manson). Hierdie tendens is vinnig aan die toeneem in die wêreld.

Die grootskaalse verval in Bybelse norme en Christelike beginsels in die Westerse wêreld het die deur wyd oopgemaak vir ‘n toename in Nuwe Era ideologieë, towery en Satanisme. Verskeie inisiatiewe is hiervoor verantwoordelik, waaronder boeke oor okkultiese onderwerpe, sataniese popsangers en okkultiese fantasiespeletjies. Een van die onlangse toevoegings tot boeke oor hierdie onderwerp is ‘n reeks kinderboeke deur die Skotse outeur, J. K. Rowling, waarin die towenaar-seun, Harry Potter, die hoofkarakter is.

Vier boeke in die reeks van sewe het reeds verskyn, waarvan meer as 50 miljoen kopieë wêreldwyd verkoop is. Dit is in 35 tale vertaal en het in verskeie lande die top-tien lys van beste verkopers gehaal. Die eerste twee boeke (Harry Potter en die towenaar se steen en Harry Potter en die kamer van geheimenisse) is deur Human en Rousseau in Afrikaans uitgegee. Tussen Maart en Mei 2000 het albei boeke drie drukke beleef.

Die held in die verhaal is Harry Potter, wat op eenjarige ouderdom wees gelaat is toe ‘n towenaar, heer Voldemort, sy ouers deur toorkuns vermoor en ‘n dodelike vloek oor Harry uitgespreek het. Harry het egter die vloek oorleef en sodoende die dood oorwin. Hy is op die stoep van sy ouerhuis aangetref, met ‘n lidteken wat soos ‘n weerligstraal lyk, op sy voorkop. Buite sy wete het hy oor geweldige towerkrag beskik.

Nadat Harry elf jaar lank by sy oom en tante gebly het, is ‘n brief deur ‘n pos-uil afgelewer waarin hy genooi is om die Hogwarts skool vir hekse en towenaars in ‘n ou kasteel by te woon. Hier word hy etlike jare lank as ‘n towenaar opgelei. Hy vlieg deur die lug met ‘n heksebesem, gebruik ‘n towerstaf, ‘n towenaarshoed en ‘n onsigbaarheidsmantel, hy leer alles oor die voorbereiding van towerdrankies, asook oor towerspreuke en vloeke. Hy kommunikeer met spoke, praat met die geeste van afgestorwenes, het kontak met verskeie bonatuurlike gedrogte en beoefen astrale reise.

Lesings word deur verskeie ervare towenaars aangebied, waarvan een ‘n spook is wat deur die muur en swartbord verskyn en dan sy lesing oor die geskiedenis van toorkuns gee. Die leerlinge het ook toegang tot ‘n biblioteek met ‘n groot versameling boeke oor heksery en toorkuns. Inligting oor gevorderde vloeke en swart kunste is in ‘n beperkte afdeling van die biblioteek, wat vir beginners verbode is.

Harry leer alles oor towerplante en hoe om dit met ander bestanddele soos boomslangvel, die naels van sekere diere, netvlerkige vlieë en bloedsuiers te meng om ‘n sekere doel daarmee te bereik. In die transfigurasieklas leer hy hoe om diere of mense van gedaante te laat verander. Kewers word in knope verander en mense in katte of ander diere soos reusespinnekoppe. Sommige towerdrankies het geweldig aaklige gevolge, soos ‘n heks uit wie se kop ‘n hele klomp ekstra pare arms groei, of ‘n man wat heeltemal omgedop is sodat sy binnegoed aan die buitekant sit.

In een klas moet Harry sy toorkrag en vernuf teen kwaadwillige blou kabouters inspan wat oral verwoesting saai. Hulle is omtrent 20 cm. lank, is baie vinnig en beskik oor bonatuurlike kragte.

Op ‘n dag het Harry in die donker kasteel ‘n geheimsinnige stem met hom hoor praat, wat sê: “Kom na my toe dat ek jou kan verskeur, vermoor en verslind.” Saam met medestudente begin hy navorsing oor die onbekende verlede van die duisend jaar oue kasteel te doen. Hulle kom agter dat daar iewers diep onder die kasteel ‘n baie misterieuse kamer van geheimenisse is. Daarin is ‘n monster met bykans onoorwinlike kragte. Hy kan net deur die erfgenaam van Slibberin, een van die beroemdste towenaars wat daar ooit in die kasteel was, oorwin word.

Op soek na die versteekte vertrek het Harry verskeie grillerige ondervindings. Die spoke van mense wat in die kasteel vermoor is, verskyn aan hom. Op een plek het spookperde met koplose ruiters in ‘n woeste stormloop deur die muur gebars. Hy praat met die geeste van mense wat weens vloeke gesterf het. Harry sê dat hy hulle lewens met ‘n teenvloek kon gered het as hy daar was. In ‘n muwwe kerker is die oorblyfsels uit ‘n onthaal van 500 jaar gelede. Dit word só beskryf:

“Aan die oorkant van die kerker staan ‘n lang tafel wat met swart ferweel bedek is… Dit ruik aaklig. Groot, verrotte visse lê op pragtige silwer borde; koekies, pikswart verbrand, is op skinkborde gestapel; daar is harslag wat krioel van wurms, ‘n blok kaas vol groen muf, en in die middel, ‘n enorme grys koek in die vorm van ‘n grafsteen, met teeragtige versiersuiker waarmee die volgende woorde geskryf is: ‘Sir Nicholas de Mimsy-Porpington. Gesterf op 31 Oktober, 1492’.”

In een van sy leermeesters se kantoor maak Harry met ‘n feniks kennis, wat ‘n bonatuurlike voël is. Hulle bars in vlamme uit wanneer dit tyd is om dood te gaan, dan word hulle weer uit die as gebore. Fenikse is getroue troeteldiere vir towenaars en hekse, hulle kan swaar vragte dra en hulle trane het helende krag.

In die kamer van geheimenisse raak Harry in ‘n doodsbenoude stryd met die monster gewikkel – ‘n basilisk, wat ‘n reuseslang met dodelike giftande is. Hy oorwin die slang en word sodoende die erfgenaam van die beroemde Slibberin. ‘n Groot toekoms as towenaar wag hierna op hom…

Fantasie en werklikheid

Die fantasieë in die lewe van Harry Potter is duidelik op gevestigde gebruike in towery en heksery gebaseer, soos wat dit deur die eeue heen bekend geraak het. In die boeke word neerhalend na die “gewone mense” as “muggles” verwys wat nie in die wêreld van hekse en toorkuns glo nie, en dit as boos beskou. Hulle is vir die meeste jongmense vervelig, eensydig en oningelig. Die jeug verkies die fantasiewêreld van hekse en towenaars en maak alle moontlike planne om dié kunste aan te leer en te beoefen. Harry Potter is vir hulle ‘n rolmodel.

Deur blootstelling aan ‘n fantasiewêreld word ondervindings deur die verbeelding geskep wat selfs ‘n groter invloed op mense se waardes en gedrag as werklike ondervindings het. Kyk maar na TV advertensies. Bekoorlike stories wat mense beïnvloed om met ‘n ander persoon se ondervindings te identifiseer, is baie sterker instrumente vir gedragsmanipulering as basiese feite. Dit is waarom die meeste advertensies beelde oor die optrede van ‘n mooi, slim of suksesvolle persoon aanbied, eerder as vervelige feite oor die waarde van ‘n produk. Deur die verbeelding te prikkel, eerder as die verstand, kan valse herinneringe en ongewenste begeertes in ontvanklike gemoedere geskep word. Jy word geleer om ‘n ander persoon te ervaring met hom te deel.

Die groot invloed wat die Harry Potter boeke op die huidige geslag jongmense het, moet gesien word teen die agtergrond van vervallende Christelike waardes en ‘n sterk toename in die beheptheid met ‘n bonatuurlike, mistiese wêreld van towerkrag en vreemde ervarings. Hierdie belangstelling word aangevuur deur TV verhale soos Sabrina, the teenage witch, Charmed en Buffy the vampire slayer. ‘n Duur Hollywood produksie van Harry Potter is in 2001 vrygestel en speel ‘n baie groot rol in die bevordering van die belangstelling in toorkuns.

Verder sal daar ook ‘n verskeidenheid Harry Potter speelgoed en speletjies bemark word, wat saam met met Pokémon (POcKEt MONsters), Dungeons & Dragons en ander fantasiespeletjies, die belangstelling in en betrokkenheid by die okkulte verder sal bevorder.

Daar is reeds verskeie aanduidings dat baie van die jongmense die onderliggende boodskap van Harry Potter se towerkultuur ernstig opneem en ook self in die praktyk wil navolg. Die outeur van die boeke sê dat sy briewe van kinders kry wat aan professor Dumbledore, die hoof van die skool vir toorkuns en heksery in die boeke, gerig is. Hierin vra en smeek hulle selfs om tot die skool vir towenaars en hekse toegelaat te word. Hulle glo in die werklikheid van hierdie kragwêreld en is vasbeslote om daarin op te gaan.

Die simbool van krag

Baie van die kinders trek soos hekse en towenaars aan en laat ook, om soos Harry Potter te lyk, die simbool van ‘n weerligstraal op hulle voorkoppe tatoeëer. Die weerligstraal is ‘n baie algemene simbool van ‘n onsigbare krag. Dit word ook gebruik om elektriese krag mee aan te dui. Onder die Sataniste beeld die weerligstraal saam met die pentagram die krag van Satan uit. Hulle beweer ook dat die straal met die pylpunt aan sy onderkant die val van die Christendom aandui. Dit is nie waar nie, want die val van Satan uit die hemel word met ‘n [afwaartse] weerligstraal vergelyk (Luk. 10:18).

Onder die hekse en towenaars is die weerligstraal die uitbeelding van ‘n onsigbare towerkrag wat op ‘n persoon gerig kan word om hom te vermink, aan ‘n kwaal te laat ly of hom dood te maak. Hierdie krag kan uit ‘n heks of towenaar se towerstaf of hande vrygestel word, en selfs ook uit sy oë. Tydens ‘n vervloeking kan ‘n helder gloed uit sy oë skyn.

Uiteenlopende reaksies

Sommige mense waarsku sterk teen die belangstelling in die okkultisme wat deur die Harry Potter boeke onder die jeug aangewakker word. Aan die ander kant van die spektrum is daar ook dié “Christelike” groepe (asook sekere teoloë in Suid-Afrika, o.a. ‘n vroueteoloog by Unisa) wat geen gevaar in die boeke sien nie. Die Rooms-Katolieke tydskrif, Catholic Studies, prys die Harry Potter boeke en sê dat dit die kinders leer dat kwaad deur goed oorwin kan word.

Die feit is egter dat daar nie in die boeke ‘n teenstelling tussen twee kategorieë van “goedwillige” en “kwaadwillige” toorkuns is nie. Alle vorms van toorkuns word tereg as die “donker kunste” beskryf. Dit beteken dat dieselfde, okkultiese toorkrag net met verskillende motiewe aangewend word. Dit is dus ‘n geval van “beskermende magie” (white magic) teen “benadelende magie” (black magic). Enige vorm van betrokkenheid hierby – met watter motief ook al – is okkulties en, by implikasie, demonies.

Die vier Harry Potter boeke is nie uniek nie, maar het op die “regte tyd” ‘n baie ontvanklike mark getref. Saam met ander boeke oor die okkulte het dit miljoene verveelde jeugdiges wat weens sekulêre of multigodsdienstige onderwys geen Christelike ankers en riglyne het nie, op ‘n verbeeldingryke reis na ‘n onbekende, okkultiese wêreld van hekse en towenaars meegesleur. Sodoende word hulle sinne en onderskeidingsvermoë deur die god van hierdie wêreld [Satan] verblind (2 Kor. 4:4), en word die weg na betrokkenheid by ‘n werklike wêreld van demone, verleidende geeste, bonatuurlike kragte en leringe van duiwels geopen (1Tim. 4:1). Salomo het gesê: “Daar is ‘n weg wat vir ‘n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood” (Spr. 14:12).

‘n Leerskool in toorkuns

‘n Voormalige towenaar wat kragdadig tot bekering gekom het, het in Amerika ‘n baie ernstige waarskuwing teen die Harry Potter boeke uitgereik. Hy is: Pastor David J. Meyer, Last Trumpet Ministries International, P.O. Box 806, Beaver Dam, WI 53916. Hy sê onder meer die volgende:

“I am writing this urgent message because I was once a witch. I lived by the stars as an astrologer and numerologist casting horoscopes and spells. I lived in the mysterious and shadowy realm of the occult. By means of spells and magic, I was able to invoke the powers of the ‘controlling unknown’ and fly upon the nightwinds transcending the astral plane. Halloween was my favourite time of the year and I was intrigued and absorbed in the realm of Wiccan witchcraft…

“[Thirty-one years ago] I was miraculously saved by the power of Jesus Christ and His saving blood. I was also delivered from every evil spirit that lived in me, and was set free…

“As a former witch, I can speak with authority when I say that I have examined the works of J.K. Rowling, and that the Harry Potter books are training manuals for the occult. Untold millions of young people are being taught to think, speak, dress and act like witches by filling their heads with the contents of these books. Children are so obsessed with the Harry Potter books that they have left television and video games to read these witchcraft manuals.

“The first book of the series, entitled Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, finds the orphan, Harry Potter, embarking into a new realm when he is taken to Hogwart’s School of Witchcraft and Wizardry. At this school, Harry Potter learns how to obtain and use witchcraft equipment. Harry also learns a new vocabulary, including words such as Azkaban, Circe, Draco, Erised, Hermes and Slytherin, all of which are names of real devils or demons. These are not characters of fiction!

“By reading these materials, many millions of young people are learning how to work with demon spirits. They are getting to know them by name. Vast numbers of children professing to be Christians are also filling their hearts and minds, while willingly ignorant parents look the other way…

“Sadly enough, this blatant witchcraft has been endorsed by well-known and respected ‘Christian’ leaders such as Dr. James Dobson and Chuck Colson, who have proven themselves to be modern day Judas Iscariots. Nothing could be more obvious than that Harry Potter books are pure witchcraft and of the devil. The ‘Christian’ leaders, however, defend them by saying that good magic always wins and overcomes evil magic.

“This is the oldest con game ever hatched out of hell. As a real witch, I learned about the two sides of the force. Apparently, so do many ‘Christian’ leaders. When real witches meet as a coven, they greet each other by saying, ‘Blessed be…’, and when they part, they say, ‘The Force be with you.’ Both sides of this Force [which are used to bless and curse] are of Satan. It is not a good side of the force that overcomes the bad side of the force, but rather it is the blood of Jesus Christ alone that destroys both supposed sides of the satanic Force.

“High-level witches believe that there are seven satanic princes and that the seventh, who is assigned to [deceive and attack] Christians, has no name. In coven meetings, he is called The Nameless One. In the Harry Potter books, there is a character called Voldemort. The pronunciation guide says of this being, He who must not be named…

“On July 8 at midnight, bookstores everywhere were stormed by millions of children to obtain the latest and fourth book of the series known as Harry Potter and the Goblet of Fire… July 8th was the 18th day (three sixes in numerology) from the witches’ sabat of midsummer. July 8th was also the 13th day from the signing of the United Religions Charter in San Francisco. Now we have learned that the public school system is planning to use Harry Potter books in the classrooms, making the public schools centres of witchcraft training.

“What does God have to say about such books as the Harry Potter series? In Acts 19:18-20 (NKJ) we read the following: ‘Also, many of those who had practised magic brought their books together and burned them in the sight of all. And they counted up the value of them, and it totalled fifty thousand pieces of silver. So the word of the Lord grew mightily and prevailed.’

“As parents, we will answer to God if we allow our children to read witchcraft books. The Word of God will prevail mightily in our lives only if such things of Satan are destroyed.”

‘n Mediese dokter van Pietersburg wat onlangs in Londen was, het op TV gesien dat in sekere skole ‘n vak in toorkuns [magie] van die laerskool af tot op matriekvlak in Engeland geneem kan word. Daar word ook van praktiserende okkultiste soos waarsêers, fortuinvertellers en astroloë gebruik gemaak om lesings aan kinders te bied. Uit die aard van die saak sal die Harry Potter boeke ook daar voorgeskryf word weens die loopbaanmoontlikhede wat die kennis van toorkuns bied!

Wegbereiders vir die Antichris

Die Bybel maak dit baie duidelik dat daar ‘n intensiewe geestelike klimaatskepping in die wêreld sal wees voordat die Antichris in die eindtyd geopenbaar sal word:

“Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is; en dan sal die ongeregtige [die Antichris] geopenbaar word… hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid” (2Thess. 2:7-12).

Daar is verborge, okkultiese kragte van Satan aan die werk om mense geestelik te mislei en op die verskyning van die Antichris voor te berei. Omdat sulke mense deur hulle eie keuse die rug op die Here Jesus en die Bybelse weg van verlossing gedraai het, ontvang hulle weens hulle roekelose lewenswandel en die verharding van hul harte die krag van die dwaling om die leuens van Satan en die Antichris te glo. Sodoende word hulle ook wegbereiders vir die Antichris en mislei baie ander mense om hom ook te aanvaar en te aanbid.

Dit is nie net in boeke met ‘n okkultiese strekking dat hierdie ingesteldheid bevorder word nie, maar ook in groot sektore van die moderne vermaaklikheidswêreld. ‘n Goeie voorbeeld hiervan is die rock-ster Marilyn Manson, wie se CD’s ook in Suid-Afrika verkoop word en sekere van sy optredes selfs al op TV gebeeldsend is.

Op sy CD Antichrist Superstar stel Manson homself as die Antichris voor en noem hy homself: The third and final beast. Dit is na anlogie van Nostradamus se profesieë dat daar drie Antichriste sou verskyn. Die eerste is Napoleon, die tweede Hitler en die derde die “Koning van die Noorde” wat in die Midde-Ooste sal verrys. Soms stel Manson homself as God voor, maar by ander geleenthede identifiseer hy weer met Satan en die Antichris, en selfs as die een wat die “lam” geslag het. Hy verwys ook na demone binne-in hom, en sy lirieke is erg besoedel deur lasterlike stellings en vuil taalgebruik.

Manson het duidelik sy siel aan Satan verkoop, want hy sê dat daar geen vergifnis of redding vir hom is nie. In een van sy lirieke sê hy: “There’s no cure for me, I’m on my way down now, and I want to take you with me.” Hy verkondig ook sy demoniese sieninge openlik op sy webblad marilynmanson.net/ Hy maak verskeie makabere stellings soos die volgende: “Is adult entertainment killing your children, or is killing children entertaining adults?”

Miljoene jeugdiges in baie lande van die wêreld volg hierdie misleier op sy dolle vaart na die verderf na. Hulle stroom na sy rock-feeste en vereer hom openlik. Voor ‘n vertoning deur Manson in die Los Angeles Universal Amphitheatre is al die toegangskaartjies binne 12 minute uitverkoop!

Verharde rebelle

‘n Groot deel van die mensdom raak geestelik totaal verhard en rebels teenoor God as gevolg van intensiewe blootstelling aan ‘n bandelose, onchristelike leefwyse, sataniese kunstenaars met hulle godslasterlike optredes, okkultiese fantasiespeletjies, boeke waardeur ‘n belangstelling in towery en heksery bevorder word, asook die wydverspreide immoraliteit, korrupsie en misdadigheid in die samelewing. Baie van hulle raak só verhard as gevolg van hierdie dinge dat hulle nie eers deur die plae van die groot verdrukking tot besinning sal kom en hulle tot God bekeer nie:

“En die orige mense wat deur hierdie plae nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van die werke van hul hande, om die duiwels te aanbid of die afgode… nie. En hulle het hul nie bekeer van hul moorde en hul towerye en hul hoerery en hul diefstal nie” (Op. 9:20-21).

Die gevolg van die grootskaalse morele en geestelike verval van die mensdom sal uiteindelik na die openlike navolging en aanbidding van Satan en die Antichris lei:

“En die hele wêreld het verwonderd agter die dier [die Antichris] aan gegaan. En hulle het die draak [Satan] aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?” (Op. 13:3-4).

Tot onlangs is dit nog as hoogs onwaarskynlik beskou dat feitlik die hele wêreld die rug op God sal draai om Satan, die Antichris en die valse profeet na te volg en te aanbid. Dit is egter vinnig besig om te gebeur. Ná die wegraping sal dit inderdaad gebeur!

520total visits,1visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie