The God Who Sees

Valse Profete


Valse Profete

Sprekers van Amerika af word genooi, waarmee opsigself seker niks verkeerd is nie, maar tussen hulle is wolwe met skaapklere wat nie deur die leiers van die groot bedieninge onderskei word nie, en eindelose geestelike skade verrig. Hulle bring op ‘n baie subtiele manier wanleringe in die kerk in. Onthou Satan sal  ons nie probeer vang met R3 note nie, want ons weet hulle bestaan nie, en sal hom onmiddelik onderskei. Maar satan sal R2 note maak wat baie eg lyk en daarmee baie mislei!

As die kerk van Christus ooit die Gees van onderskeiding nodig gehad het, dan is dit vandag! Daar is bv. een van hierdie Amerikaanse predikers wat wye aansien in die kringe van die groot bedieninge geniet, groot skares lok en selfs by hulle bybelskole onderrig gee, wat ‘n Jesuite – priester is. Dis ‘n Rooms Katolieke priester van ‘n orde wat se spesifieke doelstellings dit is om verwarring onder die Christene te saai deur wan leringe. Hy is ‘n katoliek gebore en opgegroei in ‘n klooster en beweet dat die moeder Maria in sy kerk verskyn het in sienlike vorm.

Sy bediening word glad nie in die Bybel [wat ons enigste maatstaf is] aangetref nie. Die Bybel beveel ons om vir mekaar te bid en hande op die siekes te le vir genesing. Hierdie man bring egter ‘n boodskap en daarmee se hy dat almal wat tydens sy preek genees is moet opstaan en getuig : byna geen handoplegging of voorbidding vind plaas nie. As ‘n demoon in een van sy dienste manifesteer beveel hy dat die persoon uit die gehoor verwyder moet word. Jesus het enige demoon wat gemanifesteer het, kortgevat!

Nog erger is egter dat hy mense leer om deur en tot die Heilige Gees te bid – dis ook totaal onBybels. Dis ook net weer Maria – aanbidding in ‘n ander vorm. In Joh 14,15 en 16 leer Jesus ons herhaaldelik dat ons tot die Vader [God] moet bid in die Naam van Jesus Christus [die Seun]. Hy is ons enigste Middelaar. Die funksie van die Heilige Gees is om die werke van die Vader op die aarde te doen deur die Liggaam van Jesus Christus. Hy lei en vertroos ook God se kinders. Maar wat hierdie besondere man van Amerika aanbetref wil ek net afsluit deur te se dat volgens die Bybel is die finale toets van die egtheid van ‘n man van God, die vrug van die Heilige Gees, en ek kan u verseker dat ek persoonlik ‘n paar keer met hierdie man noue kontak gehad het, en daar was min vrug van die Heilige Gees by hom te bespeur. Om en by 1982 was Benny Hinn deur die Durban Christian Centre genooi na SA. Die hoof pastoor daar was uit Amerika gewaarsku dat Benny Hin ‘n Jesuite priester was. Wat is die doelstellings van so ‘n priester? Dis om met die Christelike Protestante Kerke saam te praat, saam te werk, saam te stem, maar subtiele misleiding in die Kerk in te bring om dit te vernietig. Hy hom as ‘n Engel van die Lig, maar is deur satan gestuur!

Benny Hinn het ‘n groot indruk gemaak op kerk gehore in SA en was een van die hoofsprekers by groot Christelike saamtrekke van “Jesus 83” en “Jesus 84″. Toe reeds het hy begin om die wanleerstelling van ‘n ‘Verhouding met die Heilige Gees” – heeltemal onBybels. Volgens die Bybel ontwikkel die Christen ‘n verhouding emt sy Hemelse Vader, op grond van Jesus Christus se sienverdienste aan die Kruis en is Sy Naam, onder leiding van die Heilige Gees. Daar is nie so iets dat ‘n mens bid tot die Heilige Gees en Hom verheerlik nie [Sien u die parallel hier met die Rooms – Katolieke leer van Maria – verering i.p.v. Jesus – verering?]

In elk geval, so het Benny Hinn ‘n platform in die charismatiese kerke gekry dwarsoor SA – in Amerika is hy eintlik min bekend. Hy het ook saam met Pst Reinhard Bonnke gewerk, en d.m.v. hom ook nou plek gekry op die preekstoele van Europa, en van die wereld.

Dis ‘n bekende feit dat wanneer ‘n Rooms – Katoliek die waarheid van die Bybel ontdek en waarlik tot bekering hom, hy baie vurig is vir die saak van die Here, want hy het asof uit die dusiternis in die Lig gekom. Hy wil dan ook voortdurend die hele wereld vertel en waarsku teen die misleidings van die Rooms – Katolieke sisteem, hulle is gewoonlik baie uitgesproke teen die kerk wat hulle vroeer gevange gehou het. [Ek wil nie weer hier ingaan op die misleiding van die Roomse Katolieke kerk nie.] Die ergste misleiding is o.a. die “vae-vuur” [purgatory] waarvolgens ongeredde [wat vir hulle beteken nie – Katolieke] geliefdes in ‘n hekse vuur gewerp word na hulle dood vir reinigingsdoeleindes. As ‘n Katoliek kan jy dan bid en GELD betaal aan die priester vir sy besondere gebede, dan sal jou geliefde spoediger uit hierdie louteringsvuur hom, en die Ewige Lewe beerwe.

Benny Hinn het, volgens hom, ook op ‘n punt hom bekeer van die Rooms Katolieke sisteem, maar sy bande met dit is nog net so sterk. Inteendeel, hy het geen afkeur aan hulle nie! Ek haal vir u aan wat hy gese het in 1987 toe hy by Rhema in Randburg opgetree het. [Terloops, dis daar waar hy ook “heilige water” – ‘n bekende Rooms Katolieke gebruik – oor mense gesprinkel het toe hy vir hulle gebid het!]

The Catholics have touched my life in a great way. So if I said something that first night about the Catholics, just know I’m a nice person, and I’m never wrong. Last night brother du Plessis and I were talking, and he agreed with me. He even told me he knows the Pope, and he agrees with what I said. So, if the Pope agrees with me, I’m all right. I found out from dr. Du Plessis that the Pope is Spiritfilled, tongue-speaking. That is marvellous. Some Catholics have got a little shaky, they shook their feathers. I have been invited to speak in the largest Cathedral in Rome, right next to the Vatican. You know why? Because they all agree with me….. 

Wat dink u daarvan? Sedertdien het ons die volgende te lese gekry in ‘n buletin getiteld “Take Heed Update” 1 Sept 1988 [Dit word uitgegee deur Concerned Christians, Box 22920, Denver, 1080222]

Prominent Christian Charismatic leaders are planning an event which would be a major step in leading the world to worship the antichrist.Pat Robertson’s close friend and advisor, Harold Bredesen, is making plans to award Pope John Paul 2 the “Prince of Peace” [a title given to Jesus Christ in Is 9:5] Prize 1990. Bredesen founded the award given once before on Sept 29, 1980 to Anwar Sadat at Blair House in Washington D.C. Robertson and Richard Halvorson, Chaplain of the United States Senate, were among the dozen or so who were present at the original event.

A decade later, a proposal for the “Price of Peace prize Festival” reads : “The chouce of recipient is obvious. A growing consensus of Christians and non-Christians see Pope John Paul 2 as the great peace maker of our day – the man who can most effectively focus the eyes of the world on peace and its true source.”

The plans have reached the action stages. Rome is the sight, and “a fitting time for the event would seem to be in January 1990 in conjunction with Pope John Paul 2’s Annual Summons to Peace …. Mrs Anwar Sadat, as the widow of the recipient of the first Prince of Peace Prize, has agreed to participate in the presentation of the second.”

Several Charismatic leaders are among the eight listed who have joined the original 1980 committee to organise and present the prize. A key participent is Rev Benny Hinn, Pastor of Orlando, FLA, Christian Centre and close friend of Harold Bredesen’s. On June 28, 1988 Hinn preached at Happy Church in Denver, Colorado and told the sheep about some of the initial events which, if all goes as planned will result in the “Prince of Peace prize and Festival.”

Benny Hinn’s story goes as follows : A few weeks before June 28th, Hinn received a phone call and request from the Vatican to fly over to to meet the Pope. Hinn flew there and bad a whole hour with him “in a private face to face conversation. Hinn said there was one simple reason Rome wanted to talk with him : “they did not understand how a guy who grew up in Catholic school can have a healing ministry in the Charismatic movement. Afterwards Hinn was invited back to bring a choir to sing in 1989 to the Pope’s general audience of 100,000 Catholics on a Wednesday in St Peter’s Square.

According to Hinn, Bredesen is putting together a “Pentecostal celebration in Rome in 1990 where he wants to present to the Pope a Prince of Peace Award!

Hinn took with him to Rome an official presentation of the award and shared it with the Pope and/or Vatican representatives. The Vatican accepted. In proposal for the “Prince of Peace Prize Festival! head of state and ambassadors are expected to participate. It is hoped that General Secretary Gorbachev and President Reagan will participate. Mrs Sadat has requested that President Reagan do the honors of officially presenting the award, and Bredesen and Hinn are making plans for a trip to the White House to extend the invitation. Hinn briefly elaborated on their meeting with the Hollywood producer of Ben Hur that will help to open doors to Gorbachev.

But Benny Hinn and Harald Bredesen are deeply deceived, and now will be leading millions of believers and unbelievers astray. Their eyes are on “world Peace”, not on Jesus Christ. They are speaking from the viewpoint of the world, and the world listens to them [1 John 4:5]. Pope John Paul 2 is a man of peace just as the Antichrist will be a man of peace. It is blasphemous to give any man a “Prince of Peace” award. Man can only give peace as the world gives peace, and that is a false peace that will eventually lead to destruction [1 Thess 5:3] Only Jesus Christ give a peace that the world cannot give [John 14:27]

Harald Bredesen and Benny Hinn are leading a poor blind, and naked church into the filth of spiritual prostitution. They are intoczicated with mingling with the kings of the earth and are becoming “one mind” with world leadership that will eventually give their power and authority to the Beast [Rev 17:13,17] The Catholic and Charismatic unity towards mystery Babylon continues I beg you to cast this adulterous unity aside and warn others.

Kan u begryp watter ontsettende vermenging en misleiding is besig om hier plaas te vind, en dis alles ter voorbereiding van die koms van die anti-chris; dis New Age! New Age wil alle godsdienste gelykstel, een platform skep met die leuse : “Ons dien tot almal dieselfde God!” Wat aangrypend is in die voorafaangehaalde gedeelte uit ” Take Heed Update” is dat Anwar Sadat [Moslem : anti-chris, in hierdie geval TEEN Christus] die eerste van die sogenaamde “Prince of Peace Prize” gekry het in 1980. Nou in 1990 gaan die prys aan Pous Johannes Paulus 2 [Rooms Katoliek : anti – chris, in hierdie geval IN DIE PLEK VAN CHRISTUS]. Dan word daar ook by die verrigtinge betrek algemene-sekretaris Gorbachev [kommunis : anti-chris, weereens TEEN CHRISTUS] Hoef ek vir u verder te verduidelik!? ANTI – CHRIS staan baie duidelik oor hierdie hele projek geskrywe.

[Interressant is om daarop te let dat die verkondiger van Kingdom Theology spot met die Bybelse leerstellings oor die anti-Chris, tog is dit besig om voor almal se oe ‘n werklikheid te word, soos hierbo verduidelik. Hoe kan ek nog meer vir u verduidelik van Benny Hinn se ware agtergrond en motiewe? Maar? hier in SA is die skade reeds gedoen, want die misleidende gees wat hy oordra het gefunksioneer onder duisende lidmate en Bybelskoolstudente van die groot Charismatiese kerke in ons land. [Vandag nog versprei hulle sy kasette en videos. Die subtiele gevraa le hier dat die leringe en boodskap wat gebring word 95 persent waarheid sal bevat maar 5 persent misleiding, en dis hierdie klein gedeelte misleiding wat lei tot verwarring en afvalligheid van die waarheid. Wanneer ‘n mens by ‘n etenstafel aansit waar tien disse aangebied word en een daarvan het gif in, is dit net nodig dat jy van die een eet wat vergif is, om te sterf, al is die ander NEGE ookal hoe voedsaam!] Hierdie gees is deel van die ANTI-CHRIS gees – die wereld word vir hom voorberei deur die duiwel self!

En het hierdie groot Charismatiese kerke wat destyds kapsie gemaak het toe ons ons teen Benny Hinn uitgespreek het, al iets aan die saak gedoen? NEE, solank die spreker op hulle verhoog skares trek en geld inbring kan hy ook maar ENIGE GEES inbring!

456total visits,1visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie