The God Who Sees

Verdraaiing van die Woord


Verdraaiing van die Woord

M :

Ek belet julle om in ander tale te spreek.

B :

Moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie (1 Kor 14:39)

M :

Die spreek in tale is ‘n teken van oordrewe emosionalisme.

B :

Dis ‘n teken van die gelowige: en vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Met nuwe tale sal hulle spreek (Mark. 16:17)

M :

Om in ander tale te spreek is die vermoë om baie ander buitelandse tale aan te leer.

B :

Want hy wat in ‘n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. (1 Kor. 14:2)

M :

Ek is skaam of selfbewus om in ander tale te praat.

B :

Want elkeen wat hom skaam vir My en My Woorde, vir hom sal die Seun van die mens Hom skaam wanneer Hy kom in sy heerlikheid. (Luk 9:25)

M :

Om in ander tale te spreek is eintlik van die duiwel af.

B :

En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. (Hand. 2:4)

M :

Spreek in ander tale is ‘n soort van selfverheerliking.

B :

Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. (Hand. 10:46)

M :

Ander tale was net vir Pinksterdag.

B :

Tien jaar later spreek hulle nog in ander tale volgens Hand 10:46 twintig jaar later spreek hulle steeds in ander tale volgens Hand 19:1-6.

M :

Die spreek in ander tale was net vir die Apostels.

B :

Dit sal voortbestaan totdat die Volmaakte (Jesus) gekom het volgens 1 Kor 13:8-12.

M :

Ek kan nie sien dat die spreek in ander tale enige werklike waarde het nie.

B :

Want hy wat in ‘n taal spreek stig (om op te bou) homself .. verheerlik God … stig die ander gelowiges. Dis ‘n teken vir die ongelowiges. (1 Kor. 14)

M :

Dis seker maar nie vir ons kerk bedoel nie.

B :

Ek wens dat julle almal in tale spreek (1 Kor. 14:5)

M :

Hulle sal my uit die kerk uitgooi as ek in ander tale sou praat.

B :

Want hulle het die eer van die mense meer liefgehad as die eer van God (Joh. 12:43)

M :

Ons kerk se leerstellings is teen die spreek in ander tale.

B :

Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is. (Matt 15:6)

425total visits,1visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie