The God Who Sees

Author Archives: el-roi


Multigodsdienstige Onderwys vir die Nuwe Wêreldorde Johan Malan, Universiteit van die Noorde, Suid Afrika Opsomming: Voorbereidende stappe vir die implementering van ‘n nuwe beginsel van multigodsdienstige onderwys word in hierdie artikel bespreek, asook ‘n Unisa handboek wat onder andere vir Read more…


Wegraping – Vrae en Antwoorde Voordat ons begin lees : ‘n paar Vrae :1. Pre-Trib Rapture – Dit is dat Jesus sy bruid kom haal voor die Tribulation : Ja of Nee 2. Post-Trib Rapture – Dit is dat Jesus Read more…


Veertien Tekens wat Christus se Wederkoms Aankondig Die Lewende Kerk van God Weet u wat die toekoms vir u inhou? Wat van u nasie se toekoms, en die wêreld s’n? Ons lewe nie in normale tye nie. Ons nader die Read more…


Prof Johan Malan, Universiteit van die Noorde, Suid Afrika Opsomming: Die belofte oor die wegraping is van die allergrootste belang. Hierdie gebeurtenis sal die kerkbedeling afsluit wanneer die ware Christene na die hemel weggevoer word om voor die regterstoel van Read more…


Die Wegraping 2 As ons na die Ou Testament kyk sal ons sien dat daar twee verskillende prentjies oor ons Messias – Redder en Verlosser – geskilder word. Die een is ‘n toneel van lyding (Jesaja 53:2-10, Psalm 22:6-11) en Read more…


12 Redes vir die Wegraping Prof Johan Malan, Universiteit van die Noorde, Suid Afrika Opsomming: Omdat die wegraping so ‘n omstrede onderwerp is, moet die rasionaal daarvan baie duidelik uit die Bybel verklaar word. Dit is ‘n baie belangrike saak Read more…


“WIT TEOLOGIE” en sy wanvoorstellings Die kerkraad van Greytown skryf: “Dit het onder ons aandag gekom dat daar kasette in ons gemeente versprei word waarin die leerstellinge van die “Wit Teologie” verkondig word. Ons voel dit Is veral in die Read more…


Verdraaiing van die Woord M : Ek belet julle om in ander tale te spreek. B : Moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie (1 Kor 14:39) M : Die spreek in tale is ‘n teken van oordrewe Read more…


Lag in die Gees [Hierdie artikel is geneem uit Dr. James van Zyl se Maandblad.] Stanger Christelike Sentrum Geloof in die Woord Bedieninge Posbus 112, Stanger, 4450, Natal, Suid-Afrika Ek het baie uitgesien na die dienste van Pst. Rodney Howard Read more…


Kingdom Theology – Dominion Theology Bg. is ‘n wan-leerstelling wat die afgelope 2 jaar baie sterk sy kop uitgesteek het in Amerika en toe na ons land toe ingevoer is. Dit word veral aangehand deur sommige van die groot geloofskerke, Read more…

Kategoriee

Advertensie

Advertensie